U današnjem kratkom filmu nedjeljom umjetnica Aisha Madu preispituje neugodne, neobične ili u potpunosti apsurdne situacije u kojima (gotovo da) se zatječemo.



https://vimeo.com/168025338