Poštovani predstavnici medija,

na današnoj sjednici Gradskog vijeća smo predložili sedam amandmana na Proračun za 2020.godinu. Niti jedan amadman nije prihvaćen. Gradonačelnikov najveći projekat je izgradnja autobusnog kolodvora u vrijednosti 45 milijuna kuna kad nam tisuće ljudi odlazi iz Slav.Broda i već je otišlo!!! Tko je ovdje lud!?

Iz Slav.Broda otišlo je 5000 stanovnika prema podatcima Državnog zavoda za statistiku, ali brojka je puno veća. Nema riječi o razvoju gospodarstva.

Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta(SDP) odbio je pročitati obrazloženja naših predloženih projekata (amandmana) kako ostali vijećnici i javnost ne bi bili upoznati u važnost  prioriteta baš ovih projekata koje predlažemo. Planirani proračun za 2020. je predizborni, populistički i ne socijalan. Gomilaju se milijuni za iduću proračunsku godinu jer je predizborna kako bi se stvorilo prividno stanje razvoja kroz izgradnju građevinskih objekata koji su nerazvojni i ne stvaraju dobit. Iste firme serijski dobivaju poslove. Ne koriste se EU fondovi za projekte koje građane mogu koštati nula kuna.Ide se ka upropaštavanju grada i daljnjem, sustavnom iseljavanju jer upravo nas to čeka kada vidimo u koje projekte Gradonačelnik sa svojom vladajućom većinom planira ulagati. Iz toga razloga mi smo bili PROTIV ovakvog proračuna.


S poštovanjem, 


Slavica Lemaić i Karmen Dizdar-Grgurević, Nezavisne vijećnice grada Slav.Broda                                                                                                                                

Grad Slavonski Brod

Predsjednik Gradskog vijeća: Stribor Valenta

Amandmani na Prijedlog Odluke o proračunu Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Podnositeljice: Slavica Lemaić i Karmen Dizdar-Grgurević 

1.AMANDMAN 

U Razdjelu 001, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Glava 00106: Informatika i telekomunikacije, Program 1007: Informatika i telekomunikacije, Aktivnost A100701: Informatika i telekomunikacije povećati stavku rashodi za usluge za iznos od 2.150.000 kuna koja bi se utrošila za nabavu softvera za digitalizaciju Gradske uprave i postizanje pune fiskalne transparentnosti u trošenju proračunskog novca. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati smanjenjem konta u Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Program 4001: Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada, Projekt K400101: Izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Grada u iznosu od 2.150.000 kn. 

OBRAZLOŽENJE:  

Iznos od 2.150.000 kuna bio bi utrošen na javnu nabavu dva računalna programa. Prvi program vrijedan 2 milijuna kuna bio bi namijenjen za digitalizaciju Gradske uprave i poslovnih procesa. Cilj ovog projekta je digitalizacijom poslovnih procesa povećati efikasnost rada gradske uprave i uz to smanjiti troškove i ubrzati radne procese. Ovaj softver omogućio bi uspostavu jedinstvenog IT sustava Grada i gradskih ustanova, uvid građana u poslovanje Grada, uvođenje one stop shopa za virtualno plaćanje računa i predaju zahtjeva i molbi, mogućnost uvida u stanje predanih predmeta, mogućnost zaprimanja digitalnih računa putem HP-a i HT-a, integraciju sa softverskim sustavima središnje države i pametno upravljanje nekretninama u vlasništvu grada. Drugi program vrijedan 150.000 kuna bi omogućio potpunu transparentnost jer bi građani imali uvid do zadnje lipe na što se troši novac iz gradskog proračuna, a pored toga mogle bi se provoditi ankete, referendumi te uključiti građane u proces participativnog donošenja gradskog proračuna. Ovo je jedna od najvažnijih antikorupcijskih mjera koju kao Gradsko vijeće možemo i moramo poduzeti u cilju zaštite javnih interesa grada i građana. 

2.AMANDMAN 

U Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401: Redovne aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvom Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Aktivnost A400202: Razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva dodati novi konto Subvencije poduzetnicima i obrtnicima te poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u iznosu od 15.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 15.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE:  

Slavonski Brod iz godine u godinu sve više gospodarski i demografski propada. Ovi negativni trendovi mogu se preokrenuti jedino sustavnim proračunskim poticanjem razvoja gospodarstva. Subvencije poduzetnicima i obrtnicima kao i subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje dodjeljivale bi se kroz javne natječaje na osnovu gradskog Programa za poticanje poduzetnika i obrtnika, a u skladu s odredbama Zakona o državnim potporama.  

3.AMANDMAN 

U Razdjelu 003: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 00301:  Osnovno školstvo, Program 3001:  Decentralizirane funkcije osnovnog školstva, Projekt K300101: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija dodati konto sufinanciranje izgradnje Osnovne škole „Milan Amruš“ u iznosu od 6.300.000 kuna i konto Rashodi za usluge za izradu projektne dokumentacije za dogradnju drugog kata Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ u iznosu od 150.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 005 Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Glava 00501:  Graditeljstvo, Program 5002 Izgradnja kapitalnih objekata, Projekt K500202: Sportski objekti u iznosu od 6.450.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE:  

Prijedlogom državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu za izgradnju nove Osnovne škole  „Milan Amruš“ planirano je ukupno 35.100.000 kuna. Za izgradnju škole nedostaje još 25.000.000 kuna. Naš prijedlog je da Grad Slavonski Brod sufinancira 25% tog iznosa koji nedostaje za izgradnju nove škole. Za to je potrebno osigurati 6.300.000 kn. Veći dio od 75% iznosa koji nedostaje sufinancirala bi Vlada RH. Time bi se zatvorila financijska konstrukcija za izgradnju škole, a rok izgradnje mogao bi se skratiti na samo dvije godine. 

Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ također radi u katastrofalnim uvjetima zbog nedostatka prostora i krova koji je odavno trebalo zamijeniti novim zbog prokišnjavanja i gotovo alarmantne dotrajalosti krovne konstrukcije. Najstarija i najljepša brodska osnovna škola nema dovoljno učionica, a škola nema čak ni blagovaonicu pa učenici jedu u hodnicima. Dogradnjom drugog kata s izgradnjom novog krova svi ovi problemi mogli bi se riješiti, a postigao bi se i cilj o održavanju nastave u jednoj smjeni. Sreća u nesreći je da je škola izvorno projektirana tako da se u budućnosti može nadograditi drugi kat jer su projektanti predvidjeli potrebu nadogradnje škole. Za izradu projektne dokumentacije za nadogradnju drugog kata s novim krovom potrebno je 150.000 kuna. Polako se približava stota obljetnica od izgradnje škole i dogradnja škole u identičnom obliku bila bi na ponos brodskog školstva i ovog saziva Gradskog vijeća 

4.AMANDMAN 

U Razdjelu 001, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Glava 00102: Mjesni odbori Program 1002: Područje mjesne samouprave, Aktivnost A100201: Rashodi za programske aktivnosti MO dodati novi konto Program komunalnih prioriteta mjesnih odbora u iznosu od 6.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 6.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE: 

Vijeća mjesnih odbora u Slavonskom Brodu potpuno su besmislena jer ne raspolažu ni novcem ni pravom samostalnog odlučivanja o provedbi malih komunalnih akcija i zadovoljavanju drugih potreba građana za javnim okupljanjima kao što je to slučaj u nizu drugih hrvatskih gradova. Zbog nedovoljnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu grad izgleda zapušteno. Ovi problemi mogu se riješiti na način da se za mjesne odbore osigura dodatnih 6.000.000 kuna te da im se prepusti pravo samostalnog odlučivanja o malim komunalnim projektima. Novac bi se dijelio na mjesne odbore prema dva kriterija koja bi se razradila dodatnim Odlukama Gradskog vijeća. Prvi kriterij bio bi udio broja stanovnika u ukupnom broju stanovnika grada Slavonskog Broda prema posljednjem popisu stanovništva u Republici hrvatskoj održanom 2011. godine, a drugi kriterij bio bi stupanj razvijenosti komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora. Vijeća mjesnih odbora imala bi obvezu podnošenja godišnjeg izvješća Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda o realizaciji navedenog programa  

5.AMANDMAN 

U Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401: Redovne aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvom Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Aktivnost A400202: Razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva dodati novi konto Izrada gradskih strateških planova u iznosu od 4.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 4.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE 

Nova sedmogodišnja financijska perspektiva u Europskoj uniji počinje 2021. godine, a Grad Slavonski Brod sve do danas nije ni započeo s izradom novih strategija i planova razvoja grada. Sredstva u iznosu od 4.000.000 kuna utrošila bi se na izradu sljedećih strateških dokumenata: Plan razvoja grada Slavonskog Broda, Strategija i akcijski plan pametne specijalizacije gospodarstva grada Slavonskog Broda, Strategija prostornog razvoja grada Slavonskog Broda, Strategija razvoja pametnog grada Slavonskog Broda, Strategija kulturnog razvoja grada Slavonskog Broda, Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu te Plan upravljanja, obnove i revitalizacije povijesne jezgre Grada Slavonskog Broda. 

  1. AMANDMAN


U Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401: Redovne aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvom Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Aktivnost A400202: Razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva dodati novi konto Izrada projektne zalihe za novu financijsku perspektivu EU 2021. – 2027. U iznosu od 10.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 005 Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Glava 00501:  Graditeljstvo, Program 5002 Izgradnja kapitalnih objekata, Projekt K500202: Sportski objekti u iznosu od 10.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE: 

Grad Slavonski Brod mora na vrijeme započeti s izradom projektne dokumentacije za ključne razvojne projekte koji će se kandidirati prema sredstvima iz Europskih fondova u novoj sedmogodišnjoj financijskoj perspektivi za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Kad se objave natječaji za kandidiranje projekata onda je prekasno za izradu projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih pitanja. Zbog  nepripremljenosti Grad Slavonski Brod u financijskoj perspektivi 2014. do 2020. godine nije ni izradio ni kanididirao projekt na najvažnijem natječaju za razvoj gospodarstva, a to je natječaj za razvoj centara kompetencije. Samo za usporedbu četiri puta manja Nova Gradiška s gospodarskim partnerima kandidirala je čak 109 milijuna kuna vrijedan projekt Centra kompetencija za napredno inženjerstvo, a rezultati tog ključnog natječaja očekuju se do kraja ove godine. Traženih 10 milijuna kuna utrošilo bi se na izradu projektne dokumentacije za sljedeće projekte: Sveučilišni kampus, Tehnološki park, Inovacijski centar, Centri kompetencije, Inkubator za kulturne i kreativne industrije te za druge prioritetne projekte definirane novim Planom razvoja grada.  

7.AMANDMAN

U Razdjelu 003: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 00307 Socijalna skrb, Program 3034: Zdravstvo i socijalna skrb dodati Aktivnost A303412: Osnivanje i financiranje socijalne samoposluge u iznosu od 500.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 500.000 kuna.  

OBRAZLOŽENJE: 

Unatoč krajnje teškoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji Slavonski Brod je jedan od rijetkih gradova koji svojim egzistencijalno ugroženim građanima nije pomogao osnivanjem i financiranjem socijalne samoposluge. Iznos od 500.000 kuna utrošio bi se na kupnju prehrambenih i higijenskih potrepština za obitelji čija mjesečna primanja ne prelaze iznos od 1500 kuna po odrasloj osobi i 500 kuna po djetetu. Gradska uprava u mjesnim domovima ili u nekom drugom prikladnom prostoru u vlasništvu Grada Slavonskog Broda osigurala bi prostorne uvjete za rad socijalne samoposluge. Socijalnom samoposlugom upravljao bi brodski Crveni križ.