Lemaić i Dizdar-Grgurević: Otvoreno pismo gradonačelniku Mirku Duspari i Državnom odvjetništvu RH

Napomena: vijećnice ne odustaju do ispunjena zakonskih obaveza i traže odgovornost onih koji su Brod i Brođane doveli u ovakvu situaciju. Prema uredbi EU, a koja je zakon. lokalni javni prijevoz funkcionira ilegalno. Odluka GV-a nikako ne može biti iznad zakona EU. Odgovorna osoba je Gradonačelnik prema Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi

Pozivamo Državno odvjetništvo RH da pokrene istragu zbog nezakonitog javnog prijevoza putnika na području grada Slavonskog Broda

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na 7. sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, usvojilo je Odluku o izvanrednoj mjeri osiguranja obavljanja javne usluge prijevoza putnika na području grada Slavonskog Broda. U tekstu usvojene odluke, kao pravni temelji za donošenje odluke, navedeni su Uredba (EZ) br. 1370/2007 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statut Grada Slavonskog Broda. U obrazloženju usvojene odluke izričito je navedeno da, prema odredbi čl. 5. točka 5. Uredbe (EZ) br. 1370/2007, sklapanje ili produljenje ugovora o javnim uslugama izvanrednom mjerom, odnosno nametanje takvog ugovora, ne smije biti dulje od dvije godine. U tekstu objavljenom na SBplus portalu 17. srpnja 2020. godine, pod naslovom “Protiv Mirka Duspare podnijele javnu kaznenu prijavu“, Gradska uprava Grada Slavonskog Broda javno je priznala da se javni prijevoz putnika, na području grada Slavonskog Broda, vrši na temelju Odluke Gradskog vijeća o izvanrednoj mjeri, a koja je po sili Uredbe (EZ) br. 1370/2007 prestala važiti još 25. svibnja 2020. godine. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća su obvezujući zakonodavni akti koji se moraju u cijelosti primjenjivati u čitavoj Europskoj uniji pa tako i u Republici Hrvatskoj. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća su po svojoj  pravnoj snazi iznad odluka Gradskog vijeća. To znači da se javni prijevoz putnika na području grada Slavonskog Broda od 25. svibnja 2020. godine vrši nezakonito. S obzirom na sve navedene činjenice pozivamo Vas na žurno pokretanje istrage. Skrećemo Vam pažnju na čl. 48. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

S poštovanjem,

nezavisne vijećnice Slavica Lemaić i Karmen Dizdar-Grgurević