Po kojoj pravnoj osnovi tvrtka Terzić bus d.o.o. prevozi putnike u Slavonskom Brodu i nakon isteka koncesijskog ugovora i izvanredne mjere Gradskog vijeća?

Koncesijski ugovor o obavljanju usluge prijevoza putnika u javnom prijevozu na području grada Slavonskog Broda, sklopljen između Grada Slavonskog Broda i tvrtke Terzić bus d.o.o., prestao je važiti 23. svibnja 2018. godine. Zbog postojanja neposrednog rizika nastanka prekida javnog prijevoza putnika na području grada Slavonskog Broda, Gradsko vijeće, na sjednici održanoj u travnju 2018. godine, usvojilo je Odluku o izvanrednoj mjeri osiguranja obavljanja javne usluge prijevoza putnika na području grada. Prema članku 5. stavak 5.  Uredbe EZ br.1370/2007 sklapanje ili produljenje ugovora o javnim uslugama izvanrednom mjerom ne smije biti dulje od dvije godine. Prema članku 300. stavak 3. Zakona o obveznim odnosima koncesijski ugovor sklopljen s tvrtkom Terzić bus d.o.o., na temelju izvanredne mjere Gradskog vijeća, prestao je važiti 25. svibnja 2020. godine. Gradonačelniče objasnite nam po kojoj pravnoj osnovi tvrtka Terzić bus d.o.o. prevozi putnike u Slavonskom Brodu i nakon isteka koncesijskog ugovora i izvanredne mjere Gradskog vijeća?

U postupku izbora novog koncesionara za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave već je tri puta poništavala protuzakonite odluke Grada Slavonskog Broda zbog čega je Grad Slavonski Brod morao tvrtkama Slavonija bus d.o.o. i Terzić bus d.o.o. platiti troškove žalbenih postupaka u ukupnom iznosu od 181.562,50 kn. Sve te slučajeve prešutjeli ste građanima Slavonskog Broda. Zašto prešućujete ove slučajeve brodskoj javnosti i tko će preuzeti odgovornost za nastalu štetu Gradu Slavonskom Brodu u iznosu od 181.562,50 kn?

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave rješenjem od 18. lipnja 2020. godine poništila je Odluku Grada Slavonskog Broda o poništenju postupka davanja koncesije. U Odluci o poništenju postupka davanja koncesije Grad Slavonski Brod javno je priznao da nije osigurao niti da može osigurati sredstva u gradskom proračunu za provođenje koncesije, a koja bi bila dostatna za plaćanje naknade koju traže preostale dvije tvrtke koje su dale svoje ponude. Kako planirate izvući Grad Slavonski Brod iz ove teške situacije u koju ste nas doveli?

Gradskom vijeću i građanima Slavonskog Broda nikada niste pokazali elaborat koji bi dokazao da je za gradski proračun Grada Slavonskog Broda davanje javnog gradskog prijevoza u koncesiju isplativije od osnivanja javnog gradskog poduzeća za javni prijevoz putnika (ili od osnivanja nove radne jedinice u Komunalcu)  i kupnje električnih autobusa i punionica novcem iz EU fondova. Pozivamo vas da javno objavite navedeni elaborat i da na taj način dokažete da ne radite na štetu Grada i gradskog proračuna.

Osnivanjem javnog gradskog poduzeća i kupnjom električnih autobusa i punionica novcem iz EU fondova gradski proračun bi ostvario uštede koje su na godišnjoj razini toliko velike da bi se njihovom donacijom NK Marsonia podigla među vodeće drugoligaše! Grad Šibenik nema javno poduzeće za javni prijevoz, ali su uspješno kandidirali veliki EU projekt, zahvaljujući kojemu će, novcem iz EU fondova, gotovo besplatno dobiti 11 autobusa. Zašto Grad Slavonski Brod nije ni pokušao napisati takav EU projekt? Zašto pod svaku cijenu  profitabilni posao javnog prijevoza želite dati nekoj privatnoj tvrtki?

Naš prijedlog je da se teška situacija sa zagađenim zrakom u Slavonskom Brodu iskoristi kao argument za dogovor s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture o pisanju EU projekta koji bi omogućio da i Slavonski Brod besplatno dobije nove električne autobuse i punionice. Osnivanjem novog javnog gradskog poduzeća Grad bi podigao kvalitetu usluge javnog prijevoza, smanjio zagađenje zraka i ostvario velike novčane uštede. Grad bi time trajno zadržao u Slavonskom Brodu vozače koji trenutno prevoze naše sugrađane sa strahom od gubitka posla.

Na otvoreno pismo koje smo vam poslale 15. svibnja 2020. godine niste nam odgovorili iako ste po zakonu to dužni učiniti. Zašto nam niste odgovorili i gdje nestaje vaša transparentnost kad vam postavimo konkretna pitanja?

  S poštovanjem,


  nezavisne vijećnice Slavica Lemaić i Karmen Dizdar-Grgurević