Enciklopedijski rječnik  Bosanske Posavine je monumentalni uradak autora na kojem su autori  radili više od deset godina.  U rječniku je ugrađeno 7.500 natuknica, 10.000 pojmova, 1.000 fotografija i sve to na 680 stranica. Rječnik je otisnuo Grafički zavod Hrvatske!

Smilje – kemijski i okolišni aspekti je knjiga koja je proizvod višegodišnjeg znanstveno istraživačkog rada autora na kemijskoj tipizaciji hercegovačkog i dalmatinskog smilja. Knjiga demistificira pojavu smiljomanije u regiji i na vrhunski znanstveni način definira kemo tipove smilja i utjecaj plantažiranja smilja na okoliš.