Nama gore samoće od one udvoje. (Njemačka)

 

Bračni lonac uvijek vrije. ( (Ruska)

 

Uzmi vraga zarad blaga, blaga nesta, a vrag osta. (Jugoslavija)

 

Brak dolazi nakon ljubavi, kao što dim dolazi nakon plamena. (Njemačka)

 

Star čovjek koji se ženi mladom ženom, daje smrti kaparu. (Njemačka)

 

Brod se sa dva sidra drži. (Ruska)

 

Jao onom domu gdje krava zapovijeda volu. (Slovačka)

 

Brak je opsjednuta tvrđava: oni koji su vani htjeli bi ući, a oni koji su unutra htjeli bi izaći. (Portugalska)

 

U braku i parnici jedna je stranka uvijek nezadovoljna. (Njemačka)

 

Sretan je brak kad muž ima blagu ruku a žena široka leđa. (Njemačka)

____________________________________________

 

Mnogo posla, malo prepirki. (Nizozemska)

 

Udaranjem po željezu postaje se kovač (Portugalska)

 

Kad bi se radom moglo obogatiti magarac ni nosio zlatno sedlo. (Švicarska)

 

Za osam dana života potrebno je devet dana rada. (Turska)

 

Pametni ljudi kuhaju prije nego ogladne. (Njemačka)

 

Mršav je vuk koji spava, ali debeo onaj koji trči. (Latinska)

 

Plivač ne dobiva nagradu kad skoči u more, nego kad ispliva. (Turska)

 

Loš radnik svađa se sa svojim alatom. (Engleska)

 

Gledajući tuđi rad nećeš se nasititi. (Ruska)

____________________________________________________

 

Zeleno drvo daje više dima nego vatre. (Danska)

 

Mladost je bogato jutro od kojeg treba posuditi za večer. (Njemačka)

 

Mladost i bijeli papir primaju sve što se u njih utisne. (Engleska)

 

Gdje mladost jaše, ludost drži uzde. (Njemačka)

 

Nitko nije toliko star da ne misli živjeti još jednu godinu, ni toliko mlad da ne bi mogao odmah umrijeti. (Portugalska)

 

Ako sokol nije u mladosti nije pod nebo letio neće ni u starosti. (Ruska)

 

Muškarci imaju onoliko godina koliko osjećaju, a žene onoliko koliko pokazuju. (Talijanska)

 

Starci bolje vide iza sebe nego mladi ispred  sebe. (Njemačka)

 

Mladost živi od nade, a starost od uspomena. (Francuska)

 

Mlad čovjek, mlade i misli. (Ruska)