Mladost je bogato jutro od kojeg treba posuditi za večer.


Njemačka


Mladost treba imati tri stvari: mudrost u glavi, šutnju u ustima i stid na licu.


Njemačka


Mladost i bijeli papir primaju sve što se na njih utisne.


Engleska


Mlad bivaš jednom, a djetetom dva puta.


Finska


Gdje mladost jaše, ludsot drži uzde.


Njemačka


Mladi mjesec ne svijetli cijelu noć.


Ruska


Svako pile hoće razbiti svoju ljusaku


Talijanska


Mlad čovjek, mlade i misli.


Ruska


Zeleno drvo daje više dima nego vatre.


Danska


Kad sam bio mali, bojao sam se starijih,  kad sam odrastao, počeo sam se bojati mladih.


Armenska


Tko u starosti želi biti mlad, u mladosti mora biti star.


Engleska


Mlad je lijep sam po sebi, a star po odjeći.


Bugarska


Mladost živi od nade, a starost od uspomena.


Francuska


Mladi se ne trude, a starci se trude uzalud.


Kineska


Starci bolje vide iza sebe nego mladi ispred sebe.


Njamačka


Tko u mladsoti grakče kao gavran, u starosti neće pjevati kao slavuj.


Njemačka


Nitko nije star da ne misli živjeti još jednu godinu, ni toliko mlad da ne bi mogao odmah umrijeti.


Portugalska


Mladić crnih vlasi izgubi češalj, a ćelavi starac ga nalazi.


Ruska


Mlada kokoš rado priča o kopcu, ali stara se pred njim skriva.


Ruska


Kad bi mlad znao, a star mogao i lijen htio, nema stvari koju ne bi uradili.


Talijanska


Stara školjka daje biser.


Vijetnamska


Tko želi biti dugo star, treba to zarana da počne.


Španjolska


Stara cipela ne stvara žuljeve.


Češka


Mnoge lisice posijede, ali malo koje postanu dobre.


Engleska


Nema tako dobrog konja koji u starosti ne bi posao kljuse.


Francuska


Od stara drva svijetliji oganj.ž


Jugoslavija


Stara plotina lako se sruši.


Jugoslavija


Stara metla dobro poznaje svaki ćošak.


Njemačka


Kad starca ne čuju, onda je ili među budalama ili u mlinu.


Portugalska


Do tridesetih godina grije žena, poslije tridesetih grije čaša vina, a kasnije ni peć ne grije.


Ruska


Starost nikada ne dolazi sama.


Talijanska


U starosti sve opada, osim škrtosti, opreznosti u mudrosti.


Talijanska


Kad vuk ostari, psima se čini smiješan.


Tatarska