Stereogram 2Stereogram 3"Stereogrami su izuzetno popularni u cijelom svijetu, a Vama će trebati vještina da uđete u štos kako gledati takve slike i kako vidjeti čudo na njima. Kako Vas posavjetovati? Kod gledanja 3D stereograma treba 'jednostavo' očima uhvatiti pogrešnu daljinu fokusa, probajte da gledate unakrsno, s'tim da Vam pravac pogleda bude na tački između očiju i iznad nosa. Probajte, kada 'uhvatite' prvu sliku, poslije će biti lako. Uživajte !"

Dakle, što vidite "unutra"? Javite se komentarom! Prenijeli smo samo tri stereograma, a na webu ih imate na tisuće!