1989. g. u Brodu su prikupljeni potpisi građana na peticiju kojom je dvanaest hrvatskih alternativnih saveza traži legalizaciju političkih stranaka, oslobađanje političkih zatvorenika te raspisivanje slobodnih izbora za novi saziv Hrvatskog saboraIzvor: Stribor Uzelac Schwendemann - Dogodilo se jednom u Brodu...