2004. g. održana je svečana ceremonija otvaranja obnovljenog glavnog gradskog trga u Slavonskom Brodu na kojoj su dogovorili dr. Vladimir Jerković, za čijeg je gradonačelničkog mandata obnova pokrenuta i dr. Jozo Meter koji je u svom gradonačelničkom mandatu obnovu dovršio. Trg Ivane Brlić Mažuranić posvetio je biskup Marin SrakićIzvor: Stribor Uzelac Schwendemann - Dogodilo se jednom u Brodu...