“Nikad ne reci nikad!” - nije to jedan od filmova o James Bondu, a nije ni Terezina pjesma ili pjesma Emilije Kokić. To je brodska stvarnost, ali više u negativnom, nego u pozitivnom ozračju… Nažalost, to nas je naučila ova trinaest i pol godišnja borba za brodski čisti zrak.

Čim da započnem analizu te nezavidne brodske situacije?

Valjda sa člankom iz ‘velikog’ Guardiana iz lipnja pretprošle godine kada uz mnoge druge medije i oni u Guardianu su objavili izvješće Europske agencije za zaštitu okoliša kako je Slavonski Brod bio treći grad najgori po kvaliteti zraka u Europskoj uniji!!!

Ili možda s nedavno objavljenim izvješćima po IMI i DHMZ za 2021. godinu, gdje čitamo o daljnjem poražavajućem stanju brodskog zraka:

Za PM10 frakcije lebdećih čestica “granična vrijednost (GV) za vrijeme usrednjavanja 24 sata (50 μg/m3) ne smije biti prekoračena više od 35 dana u godini. GV za vrijeme usrednjavanja 24 sata bila je prekoračena više od 35 puta na mjernim postajama: Sisak-1 50 dana, Slavonski Brod-1 71 dan, Slavonski Brod-2 36 dana i Kutina-1 48 dana; stoga je … zrak oko (tih) mjernih postaja … tijekom 2021. godine s obzirom na PM10 frakciju lebdećih čestica bio II. kategorije kvalitete (onečišćen zrak).”.

“Tijekom 2021. godine na mjernim postajama Zagreb-3, Sisak-1 i Slavonski Brod-1 srednje godišnje koncentracije BaP (benzo(a)piren) u PM10 nisu bile u skladu s ciljnom vrijednosti za jednogodišnje razdoblje (1 ng/m3) iz … Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku, stoga je … okolni zrak s obzirom na BaP u PM10 česticama bio onečišćen, tj. II. kategorije kvalitete.”. 

“Srednja godišnja vrijednost PM2,5 frakcije lebdećih čestica (jedino) na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 nije bila u skladu s GV (25 μg/m3) iz … Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku, stoga je okolni zrak na toj postaji tijekom 2021. godine bio II. kategorije kvalitete (onečišćen zrak). Također je bila prekoračena i indikativna granična vrijednost od 20 μg/m3, koja služi za ocjenu napretka u postizanju ciljeva zaštite zdravlja ljudi.” (http://iszz.azo.hr/iskzl/datoteka?id=132502).

“Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM2,5 tijekom 2021. godine provedena su na sedamnaest mjernih postaja Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. … Zrak je bio druge kategorije (jedino) na postaji Slavonski Brod-1. …”.

“Mjerenja koncentracija sumporovodika tijekom 2021. godine provedena su na ukupno četiri mjerne postaje Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. ... Zrak je bio druge kategorije (jedino) na postaji Slavonski Brod-1.” (http://iszz.azo.hr/iskzl/datoteka?id=132798).

Pogledajmo sada i ovogodišnje, ‘najfriškije’ podatke, onečišćenja lebdećim česticama PM2,5 mjerena na brodskim mjernim postajama. Tako na mjernoj postaji kod Stadiona kraj Save (SB-2) ove godine u prvom kvartalu (od 01.01. do 31.03.) broj prekoračenja dnevnih prosjeka lebdećih čestica PM10 iznad 50 µg/m3 iznosio je 29, dok na Jelasu (SB-1) ove godine (od 14.01.od kada je mjerni uređaj bio u funkciji do 31.03.) taj broj je bio 40 (vidi prilog)! S tim da je učestalost dozvoljenih prekoračenja tijekom kalendarske godine, kako smo i prije vidjeli, 35!!! Taj broj je daleko promašen na Slavonski Brod-1 za nekih 75 dana! 

Nažalost, sve tragičnije od tragičnog! Tako je to već 13 i pol godina! O ovoj agoniji Brođana svi šute!

A dokle će o svemu tome šutjeti Povjerenstvo za praćenje kvalitete zraka, kao i (saborski) Odbor za zaštitu okoliša i prirode, DHMZ, IMI, pa i Ministarstvo (za zaštitu okoliša), također i Grad i Županija? Ne znamo!

Nedavno smo, to ne znam koji put, na SBperiskopu analizirali svesishodnost rijetkih sastanaka Povjerenstva i ustanovili da u posljednjih 3 godine i 3 - 4 mjeseca Povjerenstvo za praćenje poboljšanja kvalitete zraka u Slavonskom Brodu, nažalost, održalo je samo jednu jedinu sjednicu i to prošle godine u ožujku!

Je li to ‘zasluga’ bivšeg predsjednika, Brođanina Igora Čizmeka i sadašnje predsjednice Povjerenstva, Dunje Mazzocco Drvar ili možda ministra u odlasku, Tomislava Ćorića, tko je 5 i pol godina bio ministar ‘zadužen’ i za zaštitu okoliša? No, ako je riječ o ‘zasluzi’, ne smijemo zaboraviti ni na nedovoljni utjecaj na rad Povjerenstva i ostalih odgovornih Brođana. Tu se prvenstveno misli na ulogu Grada, Gradske uprave i gradonačelnika Slavonskog Broda.

Nažalost i poslijednji događaji ukazuju na to da u Gradu ne postoji ni malo zainteresiranost za otklanjanje problema onečišćenog brodskog zraka. Više puta smo na SBperiskopu pisali o trakavici zvanoj Akcijski plan, pa nećemo ponavljati već izrečeno... Jedino ću navesti da već duže od 4 godine se čeka na izradu Akcijskog plana, a da su izrađena šest nacrta, a isto toliko ih je i odbijeno i još uvijek se ne vidi kraj.

Na poslijednjoj sjednici Gradskog vijeća 11. travnja na Aktualnom satu o svemu tome govorio je i sam gradonačelnik Mirko Duspara i dao svoje objašnjenje povodom vijećničkog pitanja naše nezavisne vijećnice Slavice Lemaić. Nažalost, veliko je pitanje, koliko je to objašnjenje valjano ili samo je obično ‘farbanje’. Koga interesiraju detalji, može snimku sjednice vidjeti na stranicama Grada pod tonskim snimkama sjednice (https://www.slavonski-brod.hr/gradska-uprava/gradsko-vijece/343-tonski-zapisi-o-radu-sjednica-gradskog-vijeca/snimke/12156-06-sjednica-11-04-2022).

Tako vraćamo se polako na početak priče o izreci, odnosno o naslovu članka: “Nikad ne reci nikad!” Ona je brodska stvarnost, ali više u negativnom, nego u pozitivnom ozračju vezano za nezainteresiranost odgovornih za rješavanje trinaest i pol godina starog i gorućeg brodskog problema!