Nakon zadnjeg mog teksta na ovom portalu riješio sam malo proučiti problematiku i pokušati razumjeti zašto su svi nadležni, odgovorni, pa i životno povezani cijepljeni protiv ovog strašnog problema Slavonskog Broda. Sjetih se riječi nekog od  junaka iz romana E.Hemingveja: Čovjek nije rođen da bude pobijeđen već je u svojoj tragičnoj upornosti jedini i vječiti pobjednik. Na sreću u EKO-Integral ima dobra dokumentacija (svaka im čast). Pokušavam razumjeti – svi su sve uradili, i to po njihovom mišljenju stručno i odgovorno, a nema nikakvih rezultata. U cilju  boljeg korištenja prostora izbacio sam zaglavlja što se može lako utvrditi.  Ispod svakog izabranog dopisa dajem ( boldirano) svoj komentar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAZNENA DJELA PROTIV OKOLIŠA

https://hr.wikisource.org/wiki/Kazneni_zakon

GLAVA DEVETNAESTA (XIX.)

Onečišćenje okoliša

Članak 250.

(1)   Tko protivno propisima onečisti zrak, tlo, tekuću, stajaću ili podzemnu vodu, vodotok ili more, morsko dno ili morsko podzemlje ili na drugi način ugrozi kakvoću zraka, tla, vode, vodotoka ili mora, morskog dna ili morskog podzemlja, ili prirodnog genetskog sklada biološke raznolikosti na širem području i u mjeri koja može pogoršati uvjete života ljudi ili životinja ili ugroziti opstanak šuma, bilja ili drugog raslinja, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Ako ne postoje izvori i njihovo praćenje kako znati koga zahtijevati da to otkloni ili ga kazniti ?

Odgovor pravobraniteljice za djecu:

Smatramo osobito važnim da nadležna tijela informiraju građane o točnim i znanstveno utemeljenim analizama i mjerenjima kvalitete zraka te obavještavaju građane ukoliko se radi o ne dozvoljenom povećanju koncentracije neke tvari koja može naštetiti zdravlju. Sustavno pratimo zakonodavnu regulativu i svojim preporukama i inicijativama nastojimoosigurati djeci zdrav okoliš i zaštitu dječjih prava i interesa.

Što ste pratili sustavno i što ste zaključila za Slavonski Brod? Navedite jednu inicijativu izuzev ovog odgovora.

Odgovor ureda premijera

Poštovana gospodo Nakić [N1] ,

Ured predsjednika Republike Hrvatske zaprimio je Vaše pismo od 12. siječnja o.g. na kojem Vam u ime Predsjednika Republike zahvaljujemo. Uvažavajući i razumijevajući činjenice koje ste iznijeli o onečišćenju zraka u gradu Slavonskom Brodu, obavještavamo da je Predsjednik Republike svjestan navedenog problema te se o istome kontinuirano informira i u svojim kontaktima s ključnim akterima zalaže za poboljšavanje kvalitete zraka na području grada. Primjerice, prilikom susreta s ministrom vanjskih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovom založio se za rješavanje problema onečišćenja zraka i poboljšanje kvalitete života ljudima s područja grada Slavonskog Broda te će isto nastaviti činiti u skladu sa svojim ustavnim ovlastima.

Kako je to nastavljeno, evidentno je da nije samo rafinerija zagađivač.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravilnik o katastru emisija u okoliš (KEO, NN 36/96)

Nadležna gradska služba vodi očevidnik - Katastar emisija u zrak o vrsti i količini emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Grada koji je sastavni dio Katastra emisija u okoliš (KEO).

Sve pravne i fizičke osobe, vlasnici ili korisnici izvora onečišćenja zraka, dužni su nadležnoj gradskoj službi prijaviti izvor koji onečišćuje zrak i svaku njegovu promjenu, osigurati redovito praćenje i mjerenje emisija iz izvora, voditi o tome očevidnik i redovito podatke iz očevidnika dostavljati u Katastar emisija u okoliš na obrascima PI-Z-1, PI-Z-2, PI-Z-3.

Tko normalan očekuje da će neko tko spaljuje svoj otpad iz proizvodnje sam se prijaviti? Kako će obavljati dostavljati rezultate  i koja mjerenja?.

Zaključno, izvješćujemo Vas da nema zakonske ni stručne osnove da ovo Ministarstvo u ovom trenutku ispuni Vaše traženje te smatramo da raspolažete dostatnim informacijama i podacima za kvalitetnu analizu te osiguranje pravovremene izrade akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka iz stavka 1. članka 54. Zakona o zaštiti zraka u skladu sa rokovima iz stavka 6. članka 54. istog Zakona, uz poštivanje uvjeta za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša određenih posebnim propisima, a u cilju definiranja i provedbe mjera za zaštitu zdravlja građana na području Grada Slavonskog Broda.

Ministar Ćorić , KLASA: 351-01/21-09/37 URBROJ: 517-04-2-21-03 Zagreb, 24. veljače 2021

Zašto nam služi Ministarstvo ako u ovom trenutku nema zakonske ni stručne osnove?

___________________________________________________________________________

Nakon toga postavio sam si cilj organizirati širu akciju u cilju upoznavanja cjelokupne hrvatske javnosti o našem životnom problemu. Pozvao sam na akciju s predloženim  konkretnim zadacima koje bi trebali obaviti jer su u domeni rada kojim se bave ili su ( barem do danas ostavljali dojam novinara koji se bore za istinu)  .

Istina bio sam naivan pa sam tekst obrazloženja i pitanja završio (Ukoliko nemate interesa i vremena oprostite na smetnji.- navikli smo na to, sa titulama koje rijetko koristim ali sam vjerovao da ime  koje, eto, na nacionalnoj razini u znanosti nešto predstavlja zahtjeva bar odgovor pa makar bio negativan. Napominjem svi su e-mail tekstovi primljeni (nije pogrešna adresa).

Nitko do danas nije poslao odgovor.????????????????????????.

Završetak dopisa:

Srdačan pozdrav

Prof.dr.sc. Niko Majdandžić

Član emeritus Hrvatske Akademije Tehničkih znanosti-HATZ

Član Savjeta za tehnološki razvoj  HAZU

*   Za zastupnike Arsena Bauka i Mirelu Ahmetović , 03.06.2023.

Mislio sam aktivni su i često postavljaju argumentirana pitanja u saboru.

·       Prima Tatjana Obučina, služba za zaštitu zraka

Mislim to je u njenoj domeni interesa i odgovornosti.

·       Iva Baček, odjel za zrak

Mislim to je u njenoj domeni interesa i odgovornosti.

·       Urednik SBTV , 02.03.2023.

Mislim domaća uzdanica. Nažalost. Ne brinite biti će vijesti i klopki ali o ovome neće.

·       Poštovana gospođo Dunja Mazzoco Drvar, Poštovana  predsjednice povjerenstva za praćenje kvalitete zraka u Slavonskom Brodu 05.06.2023.

To joj je u opisu dužnosti koju obavlja. Što je učinila na tome?

·       Sandra Benčić, Poštovana predsjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša, 05.06.2023.

To joj je u opisu dužnosti koju obavlja. Što je učinila na tome?  U saboru ili povjerenstvu?

·       Zastupnik u EU parlamentu Tonino Picula, 03.05.2023.

Često ga čujemo sa mišljenjem o idejama ili tumača tih ideja. Ova nije bila interesantna.

·       Saborski zastupnik Ante  Prkačin 05.06.2023.

Mislim naš, živi u našoj sredini , udiše taj zrak a ima dobar govornički nastup. Očito nema interesa .

·       Pučka pravobraniteljica  Tena Šimonović Einwalter,

Zašto bi branila građane tamo nekog zamagljenog, nepoželjnog za život grada.

·       Poštovani novinari emisije Provjereno,  05.06.2023.

Naravno nema interesa, jer neće nikoga promovirati, već izložiti teškim pitanjima. Bolje imati emisije čim netko zatraži povećanje plaća. Naravno u podnevnom dnevniku HTV objavljen je opširni izvještaj u zagađenju zraka uslijed požara u Kanadi .

·       Za urednika  Nacionala Berislava Jelinića, 05,06,2023.

Mislio sam s obzirom na dosadašnje neke uspjele akcije i informacije. Uzalud.

Jedine odgovore dobio sam od rektora Prof.dr.sc. Ivana Samardžića koji je u plan aktivnosti za naredno razdoblje našeg Sveučilišta uvrstio pod točkom 5 i direktora ININ-a Igora Majdandžića o spremnosti da stavi softver za obradu podataka nakon mjerenja na raspolaganje:

5. Priprema projekta za EU za rješenje dugogodišnjeg programa zagađivanja zraka u Slavonskom Brodu. U  projektu prvi put bi se odredili i pratili izvori onečišćenja zraka , organiziralo mjerenje i razvio model temeljen na umjetnoj inteligenciji koji bi simuliranjem odvojio i istaknuo izvore koji najznačajnije utječu na zagađivanje zrake te dao preporuke od ugradnje filtera i opreme za pročišćavanje zraka do izrade spalionice otpada uzročnika. Nositelj projekta i organizator istraživanja  bi bio novoosnovani Sveučilišni prijediplomski studij Eko inženjerstvo i zaštita prirode, uz suradnju vodećih znanstvenika u ovoj oblasti u Hrvatskoj.

Ako se javite komentarima molim odgovorite – jer želim razumijete. Zašto !

Da li su vlast i funkcija tako opojne  (reče jedan kralj u Šekspirovoj drami : svega sam se u životu nauživao, ali vlasti nikad ), ili brzo zaboravljamo kako je sve sklono promjenama rečeno u narodnom predanju: ničija nije gorjela do zore.

A u ušima stalno se javlja misao: Psi laju (nažalost suviše tiho), a karavana prolazi.

 

 


 [N1]