http://www.sbperiskop.net/kolumne/ptderd/o-kvarovima-u-mjernim-postajama-obavijesti-i-samo-obavijesti-iz-dhmz-a

http://www.sbperiskop.net/kolumne/ptderd/peter-tot-derd-o-kvarovima-na-mjernim-postajama-obavijesti-i-samo-obavijesti-iz-dhmz-a-2

O kvarovima na brodskim mjernim postajama ne pišem prvi put na SBPeriskopu, ali ni na ‘fejsu’, ili nigdje drugdje. Što više ti kvarovi toliko su česti da ponekad čovjek zapita, da li su ti podaci mjerenja skroz u redu?

Još kada se pročuju informacije o raznim ‘validacijama’, o čemu sam također već više puta pisao, polako svi gubimo nadu, ne toliko vezano za istinitost podataka mjerenja, nego vezano za prezentaciju i zbog načina te prezentacije.

Tako, kako se vidi i iz dva gornja naslova, pisao sam i prije godinu dana, ali i prije 5 godina. Ali i prije, a i između ta dva članka. Možda najviše sam pisao o nejasnoćama u vezi već spomenute validacije i (ne)radu uređaja za mjerenje koncentracije ozona(O3).

Ako je riječ o validaciji, čitatelji vjerojatno pamte još uvijek nerazjašnjenu situaciju oko validacije podataka za ozon, o čemu smo više puta pisali, kada je AZO-ova aplikacija (http://iszz.azo.hr/iskzl/podatak.htm) u Slavonskom Brodu u 2018. godini iskazala 43(!) prekoračenja ciljne vrijednosti (120 μg/m3) za ozon, a validacijom podataka došlo je fascinantnog broja 19(?), kako je i objavljeno u Godišnjem izvješću DHMZ-a o praćenju kvaliteta zraka za 2018. godinu (http://iszz.azo.hr/iskzl/datoteka?id=86724)!

A u vezi (ne)rada uređaja, trebamo se prisjetiti kada je prošle godine uređaj za mjerenje koncentracije ozona (O3) više puta je na duže vrijeme bio na umjeravanju i to često baš u kritičnom razdoblju i to na duže vrijeme (18.03. – 04.04.2019.g. i 03.06. – 18.06.2019.g.). A onda je od 31.07.2019.g. uslijedio na uređaju “izvanredni kvar” i ponovo je uređaj devet dana bio izvan funkcije.

Ove godine posljednji put se dogodilo 12.08.2020.g. kako je “uređaj za mjerenje koncentracija ozona (O3) deinstaliran … radi redovnog umjeravanja te će (obećano je) biti vraćen u kratkom roku.“.

No to je, kako smo i tada pisali, zaista bila nekakva čudna odluka, ali i praksa jer 12.08.2020.g. odmah poslije ponoći, mjerene su više sati satne koncentracije ozona oko i iznad 110 µg/m3!!!

Tako i ove godine u Slavonskom Brodu četiri puta se dogodilo s mjernim instrumentima za ozon da su oni duže vrijeme (6 - 8 dana) bili na umjeravanju! A kako smo provjerili na mjernim postajama Zg3 i Os1 mjerni uređaji za ozon su u zadnje 2 – 3 godine godišnje jednom (iznimno možda 2 puta) bili povučeni “radi redovnog umjeravanja”!!!

Dana 17.08.2020.g. smo zaprimili odgovor iz DHMZ-a, od Glavne ravnateljice dr. sc. Branke Ivančan Picek vezano za pitanja oko umjeravanja mjernih uređaja za ozon u Slavonskom Brodu na mjernoj postaji na Jelasu. Evo nekih od bitnih naglasaka iz tog odgovora:

“Umjerna postaja Slavonski Brod-1 je u akreditiranom opsegu LIKZ-a, te je sukladno postupcima mjerenja LIKZ-a (SO2, NO2, CO, O3) potrebno min. 4 puta godišnje provesti kontrolu kvalitete rada pojedinog mjernog uređaja.

Mjerni uređaji za mjerenje koncentracija SO2, NO2 i CO se jednom godišnje nakon godišnjeg servisa ugađaju u lab. LIKZ-a i nakon toga se kontroliraju u laboratoriju…

U slučaju mjerne opreme za mjerenje koncentracija ozona, situacija je slična u pogledu broja kontrole kvalitete rada (4 puta tijekom godišnje), no mjerna oprema za mjerenje koncentracija ozona se svaki put deinstalira sa mjerne postaje i preveze u Zagreb u umjerni laboratorij SOUL DHMZ-a.

Tijekom AirQ projekta … razvoj sustava će biti u smjeru da se jednom godišnje provodi umjeravanja analizatora ozona u prostorijama SOUL-a dok će se ostala 3 puta umjeravanje provoditi u mjernoj postaji.

… Osim postaje Slavonski Brod, aktivnosti u vezi umjeravanja analizatora ozona su iste na postajama Desinić, Plitvička jezera, Varaždin i Karlovac. Na ostalim postajama se provodi umjeravanje analizatora ozona jednom godišnje i nakon izvanrednog servisa…”.Vrlo brzo je upućen odgovor iz Udruge Eko-Integral Glavnoj ravnateljici DHMZ-a:

Primili smo na znanje Vašu obavijest. Ima tu puno novine, ali i nejasnoća, što ste nam poslije 10 godina rada brodske mjerne postaje prezentirali! Svakako sve ovo što ste nam priopćili, moramo dobro prostudirati.

Moramo Vas isto upoznati da nam nikako nije jasno da (kako pretpostavljamo) o iznesenim protokolima nitko nije upoznat u Slavonskom Brodu. Također je nejasno kako se sve to planira u DHMZ-u, bez ikakve suradnje s Brođanima o čijoj se tu ‘koži (najviše) radi?

Nikako ne smijete zaboraviti da se na spomenuti način (umjeravanje uređaja najmanje 4 puta godišnje) smanjuje broj dana s mjerenjima za oko 24 – 32, a možda i više dana! No broj dana iznad ciljne vrijednosti (120 µg/m3) i dalje je 25!!! Još ako se radi o umjeravanje uređaja preko ljeta, situacija postaje tragičnija.

Na kraju sigurno nam ostaje žal poslije 10 godina rada brodske mjerne postaje jer po Zakonu (valjda i u ovakvim slučajevima) dužno je imati i koristiti zamjenski uređaji!

Ovih dana još jedan novi primjećeni primjer nas je mogao pokolebati vezano za kvarove na brodskim mjernim postajama. Zapaženo je da već 5 dana kako (od 23.10.2020) “zbog problema sa komunikacijom, podaci ... nisu (bili) vidljivi u bazi podataka. Radi se na uspostavi komunikacije”, pisalo je još u nastavku u Obavijestima o radu brodske mjerne postaje na Jelasu (SB1 - http://iszz.azo.hr/iskzl/postaja.html?id=165).

U istim Obavijestima moglo se pročitati da su i prethodna dva kvara i to u intervalu od mjesec dana, također bila povezana s komunikacijom podataka. Valjda to sve govori o onima koji održavaju mjerne postaje, komunikaciji sa bazama podataka, ali i o DHMZ-u!

Na sreću. reakcija sa one druge strane bila je brza... Nakon što je 5 dana (od 23.10.2020.) komunikacija bila u kvaru, dana 28.10.2020.g. "riješen je problem sa komunikacijom te su podaci ponovno vidljivi u bazi podataka.". Bar tako je to sada zapisano u Obavijestima.

Zaista, prečesti su kvarovi na brodskim mjernim postajama, naročito na MP SB1 na Jelasu. Brođani pravi odgovor već pre dugo čekaju iz DHMZ-a.