Izvanrednu situaciju nastalu zbog koronavirusa zloupotrijebili ste za onemogućavanje oporbenog djelovanja i gušenje demokracije u Gradskom vijeću. Bit demokracije je u poštivanju zakona i propisanih procedura. Sjednicu Gradskog vijeća sazvali ste suprotno Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Statutu Grada, Poslovniku Gradskog vijeća, ali i suprotno uputi Ministarstva uprave o održavanju sjednica Gradskog vijeća za vrijeme trajanja izvanredne situacije. Kršenje upute ministarstva očituje se u tome što ste na dnevni red sjednice uvrstili i točke koje ne zahtijevaju žurno donošenje odluka. Sjednicu ste sazvali bez konzultiranja s nama i bez našeg pristanka da se sjednica održi na ovakav autokratski način.

Planiranim održavanjem sjednice putem elektroničke pošte oporbenim vijećnicama i vijećnicima onemogućili ste provedbu rasprave i postavljanje pitanja gradonačelniku prije odlučivanja o predloženim točkama dnevnog reda. Usvajanje odluka bez prethodne rasprave izraz je krajnjeg nemara i neodgovornosti prema javnim interesima grada i građana. Za nas je ovakav način održavanja sjednice i donošenja odluka apsolutno neprihvatljiv i stoga odbijamo sudjelovati u sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za 17. travnja. Mi, kao istinska oporba, ne možemo pristati na vaš pokušaj da političkim siledžijstvom suspendirate demokraciju u Slavonskom Brodu.

U skandaloznoj uputi koju ste nam poslali naveli ste čak i kako bismo pitanja za aktualni sat trebali dostaviti na predviđenom obrascu kako bi se “stručnim službama omogućila žurna i kvalitetnija obrada pitanja“. Odgovaranje na postavljena vijećnička pitana obveza je gradonačelnika, a ne zaposlenika Gradske uprave. Ovakvo postupanje izraz je očite panike gradske vlasti zbog neugodnih pitanja koja smo postavljale na sjednicama Gradskog vijeća. Zar vam nije bilo dovoljno što ste, kao Predsjednik Gradskog vijeća, na dosadašnjim sjednicama, dopustili gradonačelniku da izbjegava dati konkretne odgovore na naša konkretno postavljena pitanja? Aktualni sat zbog toga je postao besmislen.

Javno predlažemo promjenu termina održavanja sjednice i načina održavanja sjednice. Sjednicu treba odgoditi za 24. travnja i održati je videokonferencijskim putem kao što je to učinjeno u nizu hrvatskih gradova. Udruga gradova za sve svoje članove osigurala je besplatnu videokonferencijsku infrastrukturu. Ne postoje nikakve zapreke za održavanjem videokonferencijske sjednice Gradskog vijeća.

Sjednicu treba odgoditi iz još dva razloga. Prvi razlog je dogovor termina održavanja videokonferencijske sjednice s Udrugom gradova i prethodno testiranje probnog kanala. Drugi razlog za odgodu sjednice je dopuna dnevnog reda s novim točkama.

Predložene gradske mjere za pomoć gospodarstvu su selektivne i nedovoljne. Drugi gradovi svojim poduzetnicima i obrtnicima pružaju puno veću pomoć. Gradskim mjerama potpuno se zaboravilo na Đuro Đaković Grupu koja se nalazi u teškoj situaciji.  Naši prijedlozi su: oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade i odvoza otpada za sve poduzetnike i obrtnike za vrijeme trajanja izvanredne situacije, osnivanje gradskog fonda za bespovratnu pomoć poduzetnicima i obrtnicima, obustava plaćanja spomeničke rente u skladu s odredbama Odluke Ministarstva kulture te potpuno ukidanje gradskog prireza porezu na dohodak.

Podržavamo ukidanje vijećničkih naknada, ali ta mjera štednje je također nedovoljna. Naši prijedlozi su: ukidanje financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika i vijećnica zastupljenih u Gradskom vijeću, ukidanje naknada članovima upravnih vijeća gradskih ustanova, ukidanje naknada članovima nadzornih odbora gradskih trgovačkih društava te smanjenje plaća gradonačelniku, gradonačelnikovim zamjenicima i gradskim pročelnicima za 20%.

Pored ovih mjera potrebno je pripremiti rebalans gradskog proračuna i zaustaviti realizaciju populističkih predizbornih projekata poput izgradnje i rekonstrukcije autobusnog kolodvora, izgradnje novih mjesnih domova i besmislene dogradnje dotrajalog Stadiona kraj Save. Nogometni stadion, autobusni kolodvor i gradski stanovi moraju se graditi iz drugih izvora financiranja. Osijek je najbolji dokaz da je to moguće.

S poštovanjem,

Nezavisne gradske vijećnice: Slavica Lemaić i Karmen Dizdar-Grgurević