Poštovani kolege i kolegice gradski vijećnici i vijećnice,

na mjernim postajama u Slavonskom Brodu proteklih mjeseci opet je izmjereno ekstremno onečišćenje zraka opasno po zdravlje ljudi. Vijest o tome objavili su i mediji na nacionalnoj razini čime je grad Slavonski Brod opet prikazan u negativnom kontekstu kao grad slučaj. Problem onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu se već godinama ne rješava. Ključne mjere iz Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje od 2019. do 2022. godine, te iz Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, se ne provode zbog nedostatka izvora financiranja ili se provode neprihvatljivom dinamikom. Katastar zagađivača zraka na području grada Slavonskog Broda izrađen na bazi suvremene metodologije i tehnologije ne postoji ili se skriva od javnosti. Povjerenstvo za praćenje poboljšanja kvalitete zraka u Slavonskom Brodu nije se sastalo duže od 25 mjeseci. Međudržavna radna grupa na razini predstavnika Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine nije se sastalo duže od četiri godine. Hrvatska javnost ne raspolaže nikakvim informacijama o trenutnim i planiram aktivnostima i radovima u Rafineriji Brod. Rafinerija Brod do 6. prosinca 2021. godine trebala bi dobiti novu ekološku dozvolu za rad, a s hrvatske strane ništa se ne poduzima da se izdavanje ekološke dozvole uvjetuje ulaganjima u rafineriju koja bi zaustavila zagađenje zraka. Ništa se ne poduzima po pitanju osnivanja javnog gradskog poduzeća za javni gradski prijevoz i kupnji električnih autobusa. U projektu planirane izgradnje Istočne vezne ceste nije planirana izgradnja novog međunarodnog graničnog prijelaza i novog mosta preko rijeke Save. Usvojenim Planom održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod odbačen je prijedlog za ograničavanjem maksimalne brzine kretanja vozila autocestom na području grada Slavonskog Broda na 80 km/h. Gradsko vijeće i brodska javnost nemaju nikakve konkretne informacije o industrijskim zagađivačima na području grada Slavonskog Broda i uzrocima zagađenja zraka. Sve navedeno upućuje na zaključak da postoji opravdana potreba za žurnim sazivanjem tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda na kojoj bi se raspravljalo o problemu onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu te o načinima rješavanja ovog problema.

Prema članku 83. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, uz obrazloženje prijedloga, za sazivanje sjednice Gradskog vijeća potrebni su i potpisi minimalno devet vijećnika i vijećnica. Pozivamo Vas da najkasnije do četvrtka u 14 sati dođete u gradsku upravu Grada Slavonskog Broda i da u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu potpisom podržite inicijativu za sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća o onečišćenju zraka u Slavonskom Brodu.

Slavica Lemaić i Anica Radman, nezavisne vijećnice