ODGOVORNOST CESTOVNOG PRIJEVOZNIKA

Osiguranje od odgovornosti cestovnog prijevoznika namijenjeno je pravnim i fizičkim osobama (obrtnicima) koji su registrirani i obavljaju u komercijalne svrhe djelatnost javnog cestovnog prijevoza u unutarnjem ili međunarodnom prometu.

Širina pokrića je fleksibilna te se osiguranici ovisno o vlastitim potrebama mogu odlučiti na pokriće samo određenih imenovanih opasnosti (osnovni rizici) ili na sveobuhvatno pokriće - "svi rizici".

CROATIA osiguranje će Vam nadoknaditi slijedeće troškove i ako oni prijeđu ugovoreni limit pokrića:

  • troškove spora, pravnih radnji poduzetih u sporazumu s osigurateljem u vezi s obranom od neosnovanih i previsokih zahtjeva trećih osoba i presuđene kamate

  • troškove spašavanja tereta (do iznosa vozarine)


PRIJEVOZ1

ROBA U PRIJEVOZU (CARGO)

Osiguranje robe u prijevozu (CARGO) namijenjeno je osobama koje imaju osigurljiv interes nad robom koja se prevozi, najčešće su to vlasnici robe. Pojam roba se ne odnosi samo na robu u smislu stvari u trgovačkom prometu nego i na svaku drugu stvar osiguranika čijim bi oštećenjem ili gubitkom osiguraniku bila prouzročena financijska šteta (npr. trajna i obrtna sredstva).

Ovim osiguranjem pokrivaju se štete nastale uslijed fizičkog gubitka i oštećenja robe u međunarodnom ili domaćem prijevozu.

Osiguranje je moguće sklopiti za svaki pojedinačni prijevoz posebno ili, ukoliko osiguranikovo poslovanje uključuje veći broj prijevoza u toku godine, u obliku godišnjeg ugovora o osiguranju (generalna polica) svih prijevoza.

O svemu detaljnije uz mogućnost razgovora s agentima osiguranja posredstvom Festung agencije.