Početkom lipnja brodski su portali, valjda prvi put, ozbiljnije raspisali o neučikovitosti državnih aparata vezano za zaštitu okoliša u samom gradu Slavonskom Brodu i u Županiji.

Je li riječ o odustajanju prenamjene produktovoda?

Povod tome je bio dopis ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića gradonačelniku Slavonskog Broda, Mirku Duspari. U tom dopisu su navedene sve do sada poduzete aktivnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Iz navedenog moglo se zaključiti da još uvijek nisu nastavljeni radovi na ispitivanju produktovoda u cijeloj njegovoj dužini.

Nakon tog dopisa svima je jasno; teško mogu Brođani očekivati da će u sljedećih 5-6 mjeseci djelatnici Crodux-a uspjet prenamijeniti produktovod u plinovod. Tako već sada je sigurno da neće se obećana i planirana plinofikacija Rafinerije u ovoj godini završiti. Što više sumnja se da će svi ti događaji oko ekološkog incidenta iz ožujka dovest do potpunog odustajanja prenamjene produktovoda u plinovod.

Jako teško pretpostaviti, što sve to znači u daljnjim aktivnostima modernizacije Rafinerije nafte Brod jer ni do sada Brođani nisu imali nikakav uvid u planirane i provedene radnjae na modernizaciji Rafinerije! Makar to se tražilo od Ministarstva već tamo negdje od 2010. - 2011. godine…

Neučinkoviti saborski odbori, radne skupine...

Na kraju kao rješenje se ponudilo osnivanje međudržavne radne skupine za zaštiti okoliša, koja radna skupina pored samog praćenja stanja imala bi dužnost i praćenje same modernizacije Rafinerije. Nažalost, ni nakon 5 - 6 godina (ne)rada te Međudržavne radne skupine, nismo bliže rješenju problema.

Nedavno smo opširno pisali da su u travnju saborski odbori: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za zaštitu okoliša i prirode održali svoje tematske sjednice na kojima se govorilo o brodskim onečišćenjima i ugroženosti zdravlja stanovnika Slavonskog Broda i okolice.

Tada smo kao podnaslov istaknuli da se još uvijek čeka na zapisnike tih saborskih odbora s tematskih sjednica. No nismo spomenuli da dosadašnja praksa ukazuje na to, kako se uzaludno čeka jer ni dosada te tematske sjednice nisu rezultirali neke konkretne zaključke.

Iznimka je bila prva tematska sjednica iz 2014. godine. Zaključke te sjednice smo više puta apostrofirali na portalu SBPeriskop. Nažalost, od tih 14 - 15 zaključaka sa te sjednice samo nekoliko njih su realizirani!

Svi ti saborski odbori, radne skupine i povjerenstva dosada su se iskazali potpuno neučinkovitima!

Poziv Europskoj Komisiji za praćenje povrede prava u području okoliša s prekograničnom dimenzijom

Prošlog tjedna u Strasbourgu održana je plenarna sjednica Europskog parlamenta. Na plenarnoj sjednici usvojena je Rezolucija o praćenju primjene zakonodavstva EU-a 2016.g.. Radilo se o redovitom godišnjem izvješću Europskog parlamenta o provedbi prava Unije u država članicama.

U izradi Izvješća se europarlamentarka Marijana Petir kao izvjestiteljica u Odboru za Okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane usredotočila na pitanja primjene prava u području okoliša. Svjesna učestalih i opravdanih pritužbi građana Slavonskog Broda zastupnica Petir smatra da zemlje kandidatkinje moraju što prije početi poštivati i primjenjivati pravo Unije, ne samo u području okoliša, već i u drugim područjima pravne stečevine.

Posebno treba istaći da je u završnom tekstu Rezolucije usvojena i preporuka kojom se poziva Europska Komisija da pozorno prati slučajeve povrede prava u području okoliša s prekograničnom dimenzijom, posebice u području zakonodavstva o čistom zraku, uključujući pravilno prenošenje i primjenu europskog prava u budućim državama članicama. Tako će “ujedno ostvariti i bolje uvjete života građana uz vanjske granice Unije, ali i u zemljama kandidatkinjama koje mogu samo profitirati kroz veću spremnost, a time i bržu integraciju u Uniju kada za to ispune uvjete”.

Predstavnici Američkog veleposlanstva u Slavonskom Brodu

Prije tjedan dana Slavonski Brod su posjetili predstavnici Američkog veleposlanstva iz Mađarske koje je predvodila Katia Bennet, direktorica Ureda za okoliš, znanost, tehnologiju i zdravlje.

Nakon prošlomjesečnog posjeta Zagrebu, predstavnici Američkog veleposlanstva su u Slavonski Brod doputovali  kako bi se upoznali s kaznenom prijavom Petra Bašića Državnom odvjetništvu protiv Rafinerije nafte Brod, koja je kako smo već pisali, odbijena.

Nakon odbacivanja tužbe, udruga Eko-Integral je predala predstavku u Europski parlament (pod brojem 0465/2018) vezano za onečišćenje zraka iz prekosavske rafinerije, što je također zainteresirala američke goste, kao i moguća tužba Janafa sa strane ekoloških udruga u Slavonskom Brodu. Zauzet je stav kako je ”najbolje da neka od udruga krene s tužbom od općinske preko županijske razine do Vrhovnog suda i onda do Europskog suda u Strasbourgu”.

Također su predstavnici Američkog veleposlanstva informirani o svim mogućim, ali i trenutačno najvećim zagađenjima u brodskom zraku. Riječ je ozonu koji ponovo prijeti Brođanima.

Ozon ponovo prijeti Brođanima

Već duže vrijeme je primjećeno kako se i u ovoj godini ponovo mjere visoke satne koncentracija ozona. Najčešće to kontinuirano traje desetak sati, ali prošli tjedan je kontinuirano mjerena i sedamnaest sati satna koncentracija ozona iznad 110 µg/m3! Također je mjerena satna koncentracija ozona i iznad 170 i 180 µg/m3. Što znači da je satna koncentracija ozona bila u Slavonskom Brodu (ali i u Osijeku) iznad praga obavješćivanja (vidi prilog!).

Evo i nakon nekoliko kišovitih dana, prekjučer je šesnaesti put u ovoj godini ciljana vrijednost (najveća osmosatni prosjek) za prizemni ozon bila iznad 120 µg/m3!  To taj dan popodne nije da se mjerilo, nego se i dobrano osjetilo u cijelom gradu! Točan uzrok tome se još ne zna. No jasno je da velika koncentracija dušikovog dioksida i hlapljivi organski tvari u brodskom zraku omogućuju u ovom pomalo ljetnom vremenu stvaranje visoke koncentracije ozona.

Kada znamo da je prošle godine ukupno 29 puta je ciljana (granična) vrijednost za prizemni ozon bila iznad 120 µg/m3, s tim da u razdoblju do 18.06.2017. godine samo jedan put(!), a sada šesnaest (16) puta, to je za sve nas Brođane zastrašujuće!!! Nažalost, brodski zrak je zaista zabrinjavajuće onečišćen u kontinuitetu!

Inače ozon (O3) je otrovan i nestabilan plin blijedo plave boje, neugodna mirisa na varikinu, ali često može mirisati i na karanfile ili katran ovisno sa kojim plinovima se pomiješa. Nastaje u prirodi pod djelovanjem UV zračenja. Pod tim djelovanjem, molekula kisika koja je stabilna uzima još jedan atom kisika i nastaje ozon.