Evo, mislim da je sada gotova priča. Bar s moje strane, kao i sa strane Brođana. Samo u posljednjih godinu dana 27 (slovima: dvadeset i sedam) članaka sam sam napisao na SBperiskopu i svi ti članci su bili posvećeni brodskom onečišćenom zraku.

Pisao sam najviše o tome da je zbog alarmantnih koncentracija lebdečih čestica PM2.5 brodski zrak kontinuirano u LJUBIČASTOM. Tako pet (5) od svih tih članaka već u naslovu je imao: “brodski zrak u LJUBIČASTOM”. Nadalje pisao sam i o u Saboru provedenoj raspravi o izmjenama Zakona o zaštiti zraka, pa o donošenju i nedonošenju Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka kao i tome da politika i zaštita okoliša u Slavonskom Brodu ne stanuju na istoj adresi(!). Da, bilo je članaka koji su govorili o ‘uspomenama’ s fejsa i Periskopa koje pomažu oko ocjene i procjene onečišćenja brodskog zraka.

Također i o (velikom, direktnom i indirektnom) utjecaju toplinskog vala na stvaranju prizemnog ozona i o onečešćenju ozonom, o informacijama Europske agencije za okoliš da je Slavonski Brod pretprošle godine bio na trećem, a sada je na šestom mjestu po onečišćenju zraka(!), kao i tome da su Brođani ponovo i ponovo svjedoci kako je zrak u njihovom gradu najonečišćeniji u cijeloj Hrvatskoj, a na žalost i šire…

Tragično je u toj priči da nitko, ama baš nitko poslije tih članaka nije se počešao, pa tako i u politici i u upravama. Zna se na koga se tu prvenstveno misli: na Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, koje je ministarstvo nadležno i za zaštitu okoliša, na Povjerenstvo za praćenje onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu i (saborski) Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na Upravne odjele za zaštite okoliša u Gradu i Županiji, Gradsko vijeće i Županijsku skupštinu… Svakako su tu još i DHMZ, IMI, HZJZ i Civilna zaštita.

Da, mediji i novinari pored političara također su posebna priča i ostavljeni za kraj. Svemu, o čemu sam u posljednjih godinu dana pisao i kako sam već i naveo, oni, a prvenstveno brodski novinari, ali i brodski političari, pa i ostali utjecajni Brođani šutjeli. Pitanje je, koje ostaje bez odgovora, zašto?