Prije nepunih pet godina s (gornjim) naslovom “O kvarovima na mjernim postajama – Obavijesti i samo obavijesti iz DHMZ-a” (http://www.sbperiskop.net/kolumne/ptderd/o-kvarovima-u-mjernim-postajama-obavijesti-i-samo-obavijesti-iz-dhmz-a) na široko sam na SBPeriskopu pisao o problematičnim uređajima na brodskim mjernim postajama i njihovim kvarovima. Nažalost situacija u svezi tih kvarova ni u ovoj godini nije baš puno povojnija.

Što više za ovih prvih nešto više od sedam mjeseci svjedoci smo bili ozbiljnim kvarovima; njih blizu desetak samo na mjernoj postaji SB1 na Jelasu, pa evidentirani su i nekoliko ispada zbog poteškoća kod teleoperatera u komunikaciji i drugi slični problemi. Nažalost, ni na mjernoj postaji SB2 kod Stadiona nije puno bolja situacija.

Prije nekoliko dana na ‘fejs-stranici’ Građanske inicijative smo javili kako na mjernoj postaji na Jelasu nisu u funkciji uređaji za mjerenje koncentracije ozona (O3) i dušikovih oksida (NOx), kao i automatski analizator čestica (PM)...

No nije samo da uređaji nisu u funkciji, nego ima tu i drugih problema. Prvi problem je da uređaj za mjerenje koncentracije dušikovog dioksida (NO2) ne radi još od početka travnja. Zašto?

Drugi da automatski analizator čestica (PM) u zadnje vrijeme vrlo često je ispadao... S tim da neki dan je analizator ponovo stavljen u funkciji, no nismo baš sigurni da će dugo biti u radu. Zašto?

Treći, da uređaj za mjerenje koncentracije ozona (O3) više puta je ove godine na duže vrijeme bio na umjeravanju i to često baš u kritičnom razdoblju i na duže vrijeme i pa onda je ponovo devet dana bio u kvaru:

18.03. - 04.04., kada je javljeno da "nakon redovnog godišnjeg servisa i umjeravanja instaliran je uređaj za mjerenje koncentracije ozona (O3)...".

03.06. - 18.06., kada je javljeno da "nakon umjeravanja instaliran je uređaj za mjerenje koncentracije ozona (O3)...".

A onda smo od 31.07. imali "izvanredni kvar" na "uređaju za mjerenje koncentracije ozona (O3)...".

Što je previše, previše je!

Još ako tome se doda problematika vezano za validaciju podataka za ozon, o čemu smo više puta pisali... Kao epilog svih tih događaja oko broja prekoračenja ciljne vrijednosti za ozon (120 μg/m3) u Slavonskom Brodu u 2018. godini bila je kaznena prijava DORH-u protiv nepoznatih djelatnika Državnog hidrometeorološkog zavoda i/ili Ministarstva zaštite okoliša i energetike zbog krivotvorenje dokumentacije s namjerom ugrožavanja okoliša i zdravlja ljudi u Slavonskom Brodu (http://www.sbperiskop.net/drustvo/sb/predsjednik-eko-integrala-peter-tot-derd-podnio-kaznenu-prijavu-protiv-nepoznatih-djelatnika-dhmz-i-ili-mzoe).

Riječ je o tome da HAOP-ova aplikacija (http://iszz.azo.hr/iskzl/podatak.htm) točno pokazuje da broj prekoračenja ciljne vrijednosti za ozon (120 μg/m3) u Slavonskom Brodu za 2018. godinu je 43(!), a ne 19, kako je objavljeno u Godišnjem izvješće DHMZ-a o praćenju kvaliteta zraka za 2018. godinu (http://iszz.azo.hr/iskzl/datoteka?id=86724)...

U ostalom kako tretirati uređaj na kojem samo 44% podataka nije validirano?

Na kraju samo jedno pitanje DHMZ-u: Kakvo je stanje s mjernim uređajima na drugim mjernim postajama u Hrvatskoj?