Niste zadovoljni radom svoje banke ili ste procijenili da vam druga nudi povoljniju uslugu? Po novim pravilima možete brzo i jednostavno promijeniti banku na sličan način kao kad prelazite drugom telekom operateru ili opskrbljivaču električnom energijom. Dovoljno je banci u koju želite prebaciti račun dati punomoć i ona će za vas odraditi sav posaoPojednostavljena procedura u primjeni je od sredine 2017., kada je stupio na snagu Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.

Usluga prebacivanja (swiching) omogućuje vam da, bez obrazloženja i bez obzira na razloge koji vas na to motiviraju, zahtijevate prebacivanje računa. Pritom 'nova' banka (u kojoj već imate ili tek želite otvoriti račun za plaćanje) inicira prebacivanje dijela ili cijelog poslovanja vezanog uz račun za plaćanje iz 'stare' banke.

Opseg usluge prebacivanja određujete sami u punomoći koju predajete 'novoj' banci. Račun možete prebaciti u cijelosti, što podrazumijeva zatvaranje računa u 'staroj' banci ili djelomično, ako želite zadržati stari račun.


U punomoći morate precizno navesti sve radnje koje će vaša nova banka (primatelj) tražiti od stare banke (prenositelj). Između ostaloga, punomoć sadrži informacije o svim trajnim nalozima i izravnim terećenjima za plaćanje mjesečnih komunalija, rata kredita, alimentacije i sl. koje prebacujete na 'novu' banku.

Također, u punomoći se navodi datum prenošenja novčanih sredstava sa starog na novi račun te datum od kojeg se trajni nalozi za plaćanje računa te izravna terećenja počinju izvršavati s novog računa.

Maksimalan rok za prebacivanje računa je 12 radnih dana od dana predaje punomoći 'novoj' banci. Pritom za svaku pojedinu radnju u sklopu usluge prebacivanja zakon predviđa određene rokove.Postupak prebacivanja računa

Postupak prebacivanja računa

Izvor: HNB / Autor: Neven Bučević/HNB
Spomenuti zakon omogućio je i bolju informiranost te lakšu usporedbu cijena bankarskih usluga. U tom smislu matična banka dužna vas je jednom godišnje (od studenog prošle godine) detaljno informirati o svim obračunatim naknadama i kamatama u zadnjih godinu dana.

A kako biste dobili širi pregled, koristeći servise HNB-a možete usporediti kreditne uvjete i naknade svih banaka te u konačnici odabrati najpovoljniju s obzirom na svoje potrebe.

Da je uvođenjem novih pravila konkurencija na tržištu dodatno zaoštrena, uvidjele su i same banke pa su u posljednje vrijeme pojačale akcijske ponude kojima privlače 'prebjege'.Tako, primjerice, Zagrebačka banka za prelazak nudi besplatan prijenos računa, trajnih naloga i primanja iz druge banke, prekoračenje po računu i limite po karticama u visini odobrenoj u postojećoj banci, šest mjeseci paketa Lepeze mogućnosti i m-zabe bez naknade te gotovinski kredit uz kamatu već od 5,8 posto.

Addiko banka ide još dalje pa one koji prebace račun i odaberu jedan od paketa usluga nagrađuje s 350 kuna. I to nije sve, ako nakon godinu dana odluče otići iz Addiko banke zbog neispunjenih očekivanja, dobivaju još 100 kuna.

tportal