Postoji li još nada za brodsku djecu i za Brođane?


Prije pet mjeseci na stranicama ovog cijenjenog portala, nekako iza eko-incidenata koji su se odigrali krajem ožujka i kada su Brođani prvi put u povijesti desetak dana bili i bez pitke vode, napisao sam članak s naslovom: “Postoji li još nada za brodsku djecu i za Brođane?”.

To pitanje se s razlogom postavljeno i tada, ali i sada nešto više od dva mjeseca prije nesretnog jubileja, odnosno desetogodišnje agonije Brođana sa onečišćenim brodskim zrakom.

Kako smo tada zaključili, a moramo sada iznova zaključiti kako su svi negativni događaji na području zaštite okoliša u Brodu doveli do toga da Brođani sve više gube vjeru u instuticije koje bi im trebale pomoći i osigurati normalan život sukladno člankom 70. Ustava RH, koji govori o tome da “Svatko ima pravo na zdrav život” i kako je “Država (ta koja) osigurava uvjete za zdrav okoliš”.

Moramo svakako istaknuti da u tih zadnjih pet - pet i pol mjeseci članovi raznih građanskih akcija, ekoloških udruga, tako i članovi koordinacija građanskih inicijativa za brodski čisti zrak sastali sa odgovornim za ovakvo stanje u Slavonskom Brodu. Također treba spomenuti da na tim sastancima izrečena su ‘sijaset’ obećanja, nažalost često bez konkretnih realizacija!

No, da krenemo redom:

10. travnja održana je tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku koja je bila posvećena ugroženosti zdravlja stanovnika Slavonskog Broda,

14. travnja premijer Plenković primio predstavnike prosvjednika u Zagrebu iz Slavonskog Broda,

19. travnja održana je tematska sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode koja je bila posvećena problemima onečišćenja zraka i vode u Slavonskom Brodu i

22. svibnja održan je u Slavonskom Brodu Okrugli stol posvećen projektu Edukacije i osvješćivanja građana.

Pored ovih događaja svakako bi trebali spomenuti još neka događanja vezano za ovu brodsku problematiku. Među njima posebno treba istaknuti da je u svibnju odbačena Kaznena prijava protiv Rafinerije, pa da je nakon toga u vrlo kratkom roku ispred Udruge Eko-Integral podnesena Predstavka Europskom parlamentu vezano za zagađenje brodskog zraka i ugrožavanja zdravlja i života Brođana.

Također moramo istaknuti da je u lipnju na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta upućen poziv Europskoj Komisiji za pozorno praćenje povrede prava u području okoliša s prekograničnom dimenzijom, posebice u području zakonodavstva o čistom zraku, uključujući pravilno prenošenje i primjenu europskog prava u budućim državama članicama.

Tu je i dopis ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića gradonačelniku Slavonskog Broda, Mirku Duspari u kojem su dopisu navedene dosada poduzete aktivnosti u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Nažalost, iz dopisa je vidljivo da do tada, a možda ni do sada nisu stvoreni uvjeti za nastavljanje radova na ispitivanju produktovoda u cijeloj njegovoj dužini.

Na kraju svakako moramo spomenuti da je Odbor za zaštitu okoliša i prirode na svojoj 29. sjednici od 13. srpnja 2018.g. donio zaključke sukladno iznesenim stajalištima na provedenoj raspravi od 19. travnja 2018.g.

Vidljivo je da se u dvadesetak korektnih i konkretnih zaključaka nastojalo rezimirati svih dosada zacrtanih smjernica na rješavanju brodskih ekoloških problema vezano za kvaliteti zraka i vode na području Slavonskog Broda i okolice. Nažalost, postoji bojaznost da će svi ti zaključci odlepršati u vjetar. Što je na ovom brodskom problemu već više puta viđeno…

O svim tim događajima već smo više puta opširnije pisali. Ovom prilikom bi još samo naveli da nakon njih, poslije skoro tri mjeseca došlo je do velikog zastoja na daljnjoj realizaciji svih aktivnosti na poboljšanju teškog uvjeta življenja Brođana uzrokovanog onečišćenjem brodskog zraka.

Brođani od 2010. godine udišu, pa i prema rezultatima mjerenja, zrak druge kategorije za sumporovodik i lebdeće čestice PM2.5 i PM10...  Godine 2011., 2012., 2013. i 2017. u ljetnom, sušnom periodu mjerile su se i povećane koncentracije ozona! Prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije takav zrak nije dobar za življenje…

Nažalost, već sada se zna da je i u 2018. godini brodski zrak ponovo druge kategorije za sumporovodik, lebdeće čestice PM2.5 i PM10, ali i za ozon!

Posebno su zabrinjavajuće naznake da su medijske hajke na tvrtku Crodux i u konačnici podnesene kaznene prijave, ali i sve institucije, kojih se to tiče i ne tiče, potpuno zaustavile sve aktivnosti, te blokirale dalnje radove na ispitivanju, ali i na prenamjeni produktovoda u plinovod za opskrbu plinom Rafinerije.

Zato još više je nejasno što se čeka u Povjerenstvu za praćenje poboljšanja kvalitete na području Grada Slavonskog Broda, ali također i u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Još je tragičnije kada znamo da u spomenutim zaključcima saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode izričito stoji:

“Odbor poziva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da intenzivira broj sastanaka na godišnjoj razini Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete na području Grada Slavonskog Broda.”. Također “Odbor poziva Ministarstvo … da u narednom razdoblju … ojača međudržavnu suradnju s ciljem iznalaženja rješenja za daljnje ubrzavanje modernizacije postrojenja Rafinerije nafte Brod i prekograničnog utjecaja onečišćenja na zdravlje ljudi i kvalitetu okoliša na području Slavonskog Broda.”.

A ono najvažnije: “... Odbor naglašava važnost što skorije realizacije projekta Opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca – Rafinerija nafte Brod (RNB) od strane opskrbljivača – CRODUX PLIN d.o.o. izravnim priključenjem RNB na plinski transportni sustav Republike Hrvatske na mjestu MRS Slobodnica, prenamjenom postojećeg produktovoda Slobodnica - Brod u izravni plinovod, koji će biti korišten isključivo za opskrbu prirodnim plinom RNB-a“.

Nakon ovih činjenica jasno je da odgovor na pitanje: “Postoji li još nada za brodsku djecu i za Brođane?” vrlo teško dati. A oni koji bi trebali da se potrude, da se što prije dođe do pozitivnog odgovora, jednostavno izbjegavaju uključivanje i rješavanje tog gorućeg brodskog problema!