U Slavonskom Brodu u četvrtak 26. travnja 2012. godine održana je 10. Tematsko-izvještajna Konvencija Gradske organizacije SDP Slavonskog Broda u Domu Mjesnog odbora Josip Juraj Strossmayer.

Na Konvenciji, u kojoj je sudjelovalo 88 od 99 predstavnika izabranih u svih 16 mjesnih ogranaka SDP u gradu Slavonskom Brodu, jednoglasno je usvojeno i podržano izvješće o radu Gradske organizacije SDP od travnja 2010. do travnja 2012. godine koje je podnio predsjednik Gradske organizacije SDP prof. dr. sc. Roberto Lujić.

Konvencija je tajnim glasovanjem između 50 kandidata predloženih u mjesnim ograncima SDP za 15 predstavnika Gradske organizacije SDP na 12. Konvenciji SDP Hrvatske, koja se održava 2. lipnja 2012. godine u Zagrebu, izabrala Jozefinu Birindžić, Tihanu Dankić, Inalku Gavrć, dr. Zvjezdanu Grčević-Ćurković Gorana Ivanovića, Zorana Komesarovića, Anu Kordić, Borislava Kovačevića, Vladu Lađarevića, Janu Magdić-Gruber, Lidiju Pačić, Antu Ravlića, Igora Safundžića, Stribora Valentu i Maria Vučinića.

Po položaju su članovi 12. Konvencije SDP Hrvatske iz Gradske organizacije SDP Slavonskog Broda članovi Glavnog odbora SDP Hrvatske Roberto Lujić, Dubravka Horvat i Slavica Nikšić, potpredsjednica Glavnog odbora Foruma seniora SDP Hermina Podvorac i članica Glavnog odbora Foruma seniora SDP Marica Došlić.

Sa poštovanjem,

Predsjednik

Gradske organizacije SDP

Slavonskog Broda

Roberto Lujić