Poslije 2 godine i 3 mjeseca, u Slavonskom Brodu u Kazališno-koncertnoj dvorani „Ivana Brlić-Mažuranić“ dana 17. ožujka 2021. od 11.00 sati održana je 8. sjednica Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka u Slavonskom Brodu.

Sjednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Državnog inspektorata, Brodsko-posavske županije, Grada Slavonski Brod, Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije te predstavnici civilnog sektora Građanske inicijative za čist zrak i udruge Eko-Integral. Domaćin je bio Grad Slavonski Brod.

Uvodne riječi i informacije o poduzetim radnjama Ministarstva

Nakon uvodne riječi predsjedateljice Dunje Mazzocco Drvar, ravnateljice Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Mario Stipetić je opširno govorio o provedenim i budućim aktivnostima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u cilju rješavanja problema onečišćenja zraka na području grada Slavonskog Broda.

Ponovljena je poznata teza Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, DHMZ-a i Hrvatskog zavod za javno zdravstvo da “glavni izvori emisija lebdećih čestica (PM) u zraku su mala kućna ložišta koja koriste kruta i tekuća goriva, a slijede promet (cestovni), industrija (rafinerija nafte)… Značajan utjecaj na visoke koncentracije lebdećih čestica zimi imaju i meteorološki uvjeti koji doprinose akumulaciji onečišćenja nad gradom.”.

Također je g. Mario Stipetić iznio neka saznanja iz Rafinerije o radu Rafinerije, tj. da ona ne radi, točnije ne radi na preradi nafte i da je očekivani rok završetka prenamjene produktovoda u plinovod i plinofikacije same Rafinerije kraj šestog mjeseca. Kao neslužbena informacija je prezentirana da je Rafineriji nafte Brod u toku izgradnje plinske kompresorske postaje i Rafinerija će uskoro preći na proizvodnju komprimiranog plina.

Zapažanja i primjedbe članova Eko-lntegrala 

Mi, eko-aktivisti i članovi Eko-lntegrala, Mario Perković i ja, iznijeli smo naše zapažanje da od prosinca ovamo, previše toga se događalo i događa u brodskom zraku, za što jako teško naći objašnjenje. Pa neki detalji ukazuju na nekakve nerazjašnjene aktivosti koje su izazvale i izazivaju velika onečišćenja u brodskom zraku. Pretpostaviti je da pored utjecaja lokalnih i daljinskih zagađivača, meteoroloških uvjeta, postoji još uvijek utjecaj raznih radova u Rafineriji nafte Brod.

Posebno sam istaknuo da u posljednjih dvadesetak dana dalje se na mjernoj stanici u Rafineriji mjere visoke koncentracije lebdećih čestica PM10: 28. veljače 218, 02. ožujka 204 i 228, a 06. ožujka 203 µg/m3! 

Na brodskim mjernim postajama više puta su se mjerile alarmantne koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2.5, a posebno su zabrinjavajući bili dani: 24. i 25. prosinca, 04. siječnja, 22. i 23. siječnja, pa od 05. do 08. veljače!

Mjerene su na Jelasu (SB-1) i visoke koncentracije sumporovodika (H2S) i u prosincu i ožujku, što nije evidentirano još od havarije u Rafineriji u listopadu 2018. godine! Tako od 16. prosinca prošle godine samo u 5 dana je koncentracija sumporovodika prekoračila satnu graničnu vrijednost (7 µg/m3) čak 30 puta, što je više od dopuštenih 24 puta tijekom kalendarske godine...! Također i 3. ožujka kontinuirano 6 sati je koncentracija sumporovodika prekoračila satnu graničnu vrijednost (7 µg/m3), a mjerene su koncentracije od 29,4 i 48,3 µg/m3!

Vezano za problematiku Rafinerije ponovo sam ukazao na eventuani problem novog izdavanja ekološke (okolišne) dozvole Rafineriji u prosincu ove godine. A nakon prezentacije nove aplikacije praćenja onečišćenja preko baze Registra onečišćenja, zatražio sam da nikako se ne odustaje od osnovnog koncepta, tj. praćenja onečišćenja paralelno i u Slavonskom i Bosanskom Brodu!

Također sam uputio primjedbu i zamolbu vezano za ‘suradnju’ Rafinerije i Janafa. To pitanje transporta nafte putem Janafovog sustava u Rafineriju nafte Brod više puta je bilo i na (saborskom) Odboru za zaštitu okoliša i prirode, tako i na poslednjem 2019. godine. No uvijek bez konkretnog odgovora. 

Predstavnici IMI-a i DHMZ-a o onečišćenju brodskog zraka

U 3. točki predstavnici IMI-a i DHMZ-a dali su pregled podataka o onečišćenju iz različitih izvora s mjernih postaja Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2, kao i njihov meteorološki i geografski kontekst. Pokazalo se da sadašnje onečišćenje prati trendove kroz posljednjih par godina.

Jedno i drugo praćenje su ukazala na činjenicu da je zrak u Slavonskom Brodu i na jednoj i drugoj postaji II kategorije obzirom na lebdeće čestice PM10 i PM2.5, kao i na benzo(a)piren, tj. onečišćen zrak. Dok je na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 zrak II kategorije (onečišćen zrak) i obzirom na sumporovodik (H2S). Osobno, kako poznajem situaciju, pretpostavljam da i na prizemni ozon (O3).  

Predstavnici IMI-a i DHMZ-a su ukazali i na to da najveći broj dana u kojima su povišene koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2.5  i benzo(a)pirena “nalazi se u hladnijem dijelu godine i prilikom nepovoljnih meteoroloških uvjeta, kada su dominantni izvor onečišćenja, uz promet i industriju, individualna kućna ložišta.”.

Informacije iz FZOEU-a o sufinanciranju i financiranju u Slavonskom Brodu

Sljedeća točka prvenstveno je bila posvećena mogućnostima financiranja raznih ‘ekoloških’ aktivnosti od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali i izvještajima raznih korisnika sufinanciranja ili financiranja sa strane Fonda (Brodsko-posavska Županija, Grad Slavonski Brod, ZZJ BPŽ).

Predstavnica Fonda je detaljno analizirala sve poduzete radnje kod sufinanciranja i financiranja sa strane Fonda. Posebno je istakla, kako broj korisnika iz Slavonskog Broda u raznim oblicima sufinanciranja u programu energetske učinkovitosti, je skroz minimalan.

Na to sam se nadovezao i prezentirao da je na tematskoj sjednici Županijske skupštine o brodskom zraku, koja je održana dana 17. lipnja 2020. godine donesen je zaključak u kojem je zatraženo “od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti sufinanciranje cjelovite energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada … u iznosu od 80%...”.

Vezano za tu točku značajno je još istaći da je Klara Šćuka iz Brodsko-posavske Županije u izvješću o realizaciji projekta „Edukacija i obavješćivanje građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu” iznijela da na kraju nažalost nije došlo do angažiranja udruga zaštite okoliša pri realizaciji edukacije Brođana.

Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka za grad Slavonski Brod

Zamjenik gradonačelnika Hrvoje Andrić u svom izlaganju o Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka za grad Slavonski Brod za PM 2,5 iz 2016. godine izvijestio o poduzetim aktivnostima. “U skladu s ovlastima, tijekom proteklih godina realizirane su brojne aktivnosti – od energetske obnove vrtića i osnovnih škola, modernizacije kotlovnica centralnog toplinskog sustava koje danas koriste prirodni plin, izgradnje punionica električnih automobila, do obogaćivanja zelenog fonda i poticanja građana na korištenje održivih oblika prijevoza kroz izgradnju biciklističkih staza.”. 

Kako je sa strane Ministarstva izjavljeno: “predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izrazili su zadovoljstvo zbog pomaka u razmišljanju Grada Slavonskog Broda koji je ipak prepoznao ono što se već godinama mjeri i izračunava, a dokazano je i prestankom rada rafinerije, da Rafinerija nafte Brod nije isključivi krivac za onečišćenje...

Navedene su i mogućnosti financiranja sredstvima EU kojima će se ubrzati provedba mjera, a daljnjim ulaganjima smanjit će se doprinosi pojedinih izvora onečišćenja. Da bi se sredstva mogla povući iz strukturnih i kohezijskih fondova, nužno je žurno donošenje Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka za Grad Slavonski Brod koji je već prekoračio sve rokove donošenja.”

  1. Hrvoje Andrić naveo je niz konkretnih mjera za koje On smatra “da će uvelike doprinijeti smanjenju onečišćenja. Tako napr., povećanja učešća sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša na javnim natječajima vezanim za energetsku obnovu kako bi se potaknulo što više privatnih vlasništva u zamjeni starih ložišta i prelaska što većeg broja građana na plinsko grijanje.”.


Također i mogućnost izgradnje sustava koja po potrebi zbog povećana onečišćenja a) na autoputu koji prolazi kroz grad Slavonski Brod, signalizirao bi smanjivanja brzine, b) kod gužve u teretnom prometu na graničnom prijelazu u Slavonskom Brodu, nakon završetka novih graničnih prijelaza (Svilaj, Stara Gradiška) signalizirao bi (obavezno) korištenje tih prijelaza. Predstavnici Ministarstva uputili su Grad na razrađivanje mjera, procjenu njihovog učinka i ugrađivanje u plan.

Bio sam slobodan i iz informacije članove Eko-Integrala, sam ukazao još na dvije mogućnosti i to vezano baš za energetsku učinkovitost Kazališno-koncertne dvorane, gdje se sastanak održavalo i za elektrificaranje brodskog javnog gradskog prometa. One bi sigurno doprinijeli poboljšanju situaciji...

Umjesto zaključka

To da je ovaj sastanak Povjerenstva, nakon 27 mjeseci stanke održan, velika je stvar. Svima, pa posebno nama, članovima Eko-Integrala koji smo više puta tražili i sastanak Povjerenstva, ali i tematsku sjednicu Odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu kvalitete zraka u Slavonskom Brodu, drago da se do tog došlo!    

No, nevjerojatno da je problematika onečišćenog brodskog zraka ostala i dalje strano brodskim medijima, makar su oni još krajem prošlog tjedna trebali biti informirani. Sve je to čudno i mišljenja sam da iz raznih informacija Ministarstva i Grada brodski mediji ne mogu stvoriti stvarnu sliku o svemu, pa ni o cijelom sastanku Povjerenstva.

Još jedan detalj, kojeg sam zapazio. Možda je sastanak nekima u Slavonskom Brodu malo se činilo da je bio pretenciozan, u smislu smanjivanja negativne uloge Rafinerije ali i 'neodgovornosti' Grada zbog neizrade Akcijskog plana. No, vjerujem da nakon što su pročitali ovaj moj rezime, uvidjeli da su bili u krivom! Svakako jer su zaključci sastanka zaista vrlo korektni i mogu dovesti do pozitivnog pomaka u brodskom zraku!