Autor: Gabrijela Galić
Nije prvi put da se unutarnjim pravilnicima u državnoj službi mijenjaju uvijeti za raspored na određeno radno mjesto što se uglavnom koristi za »micanje« nepoželjnog kadra. Primjerice, lani je izmjenom Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Slavonskog Broda za više radnih radnih mjesta srednje stručne spreme promijenen uvjet u pogledu stručne spreme kako bi određene službenice ostale bez mogućnosti rasporeda. Sindikat takva postupanja naziva »sistematizacijskim inženjeringom«.

(Novilist.hr, 11. srpnja 2017.) ZAGREB - Radnik društvene struke sa srednjoškolskim obrazovanjem, primjerice završenom gimnazijom, od nedavno može raditi posao ovlaštenog katastarskog referenta. Istodobno, na to je radno mjesto onemogućen pristup službenicima sa srednjoškolskim obrazovanjem iz područja arhitektonske ili građevinske struke iako su desetljećima obavljali te poslove. No, preko noći oni bi trebali biti raspoređeni na druga, vjerojatno slabije plaćena, radna mjesta. Zamijenit će ih, u slučaju da za to radno mjesto ne konkurira osoba sa srednjom stručnom spremom geodetske struke, netko upravne ili druge ruštvene struke.

Naravno, pod uvjetom da ima položen državni stručni ispit uz najmanje šest godina iskustva na odgovarajućim poslovima. Takva nelogičnost, odnosno potencijalna diskriminacija na koju je upozorio Sindikat državnih službenika i namještenika (SDLSN) odvija se u Državnoj geodetskoj upravi koja je početkom svibnja Pravilnikom o unutarnjem redu propisala nove uvjete za raspored na radno mjesto ovlaštenog katastarskog referenta. To je, pak, rezultirao time da su neki ovlašteni katastarski referenti nakon desteljeća provedenih na tom radnom mjestu premješteni jer ne zadovoljavaju uvjete koje radno mjesto prema novom pravilniku propisuje. Riječ je o ljudima s građevinskom ili arhitektonskom strukom koje su bliske geodetskoj.

Službenici smatraju, kako navodi SDLSN, da je propisanim novim uvjetima za radno mjesto ovlaštenog katastarskog referenta osobama tehničke struke zapriječena mogućnost rasporeda na poslove ovlaštenog katastarskog referenta, za razliku od osoba upravne ili druge društvene struke.

»Zanimanja bliska zanimanju građevinskog tehničara jesu: tehničar za građevne materijale, kamenoklesarski tehničar i geodetski tehničar ili geometar«, navodi sindikat pitajući i resornog ministra uprave zašto je osobama te struke zapriječena mogućnost rasporeda na radno mjesto ovlaštenog katastarskog referenta, »dok je na to radno mjesto moguće rasporediti osobu druge društvene struke, dakle i osobu koja je završila opću gimnaziju«.

Novi Pravilnik o unutarnjem ustroju Državne geodetske uprave dobio je suglasnost Ministarstva uprave, no novi je ministar nakon upozorenja sindikata od Državne geodetske uprave zatražio očitovanje. Kako će se priča razriješiti i hoće li se službenici koji su preko noći postali neadekvatno educirani uspjeti izboriti za posao kojeg su radili, još nije poznato.

No, nije prvi put da se unutarnjim pravilnicima u državnoj službi mijenjaju uvijeti za raspored na određeno radno mjesto što se uglavnom koristi za »micanje« nepoželjnog kadra. Primjerice, lani je izmjenom Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Slavonskog Broda za više radnih radnih mjesta srednje stručne spreme promijenen uvjet u pogledu stručne spreme kako bi određene službenice ostale bez mogućnosti rasporeda. Sindikat takva postupanja naziva »sistematizacijskim inženjeringom«.

U slučaju Državne geodetske uprave osim informacije o razlozima redefiniranja uvjeta za radno mjesto ovlaštenog katastarskog referenta traže i objašnjenje zbog čega na to radno mjesto nije moguće rasporediti osobe geodetima bliske tehničke struke tim više jer su te struke u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja zajedno svrstane.

Pročitajte još...

 

sdlsn