Krajem siječnja, točnije dana 28.01.2020. godine u Slavonskom Brodu u Zajednici tehničke kulture održana je izborno-izvještajna sjednice Skupštine Udruge Eko-Integral za zaštite okoliša i prirode.

Predloženi DNEVNI RED je jednoglasno usvojen. A nakon što je utvrđeno da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Udruge i Skupština je legitimna, ušlo se u standardne procedure sjednica takve jedne skupštine. Tako su redom prihvaćeni: Financijsko izvješće i Izvješće o radu u mandatnom razdoblju: 2015. - 2019. godine i Program rada u slijedećem mandatnom razdoblju: 2020. - 2023. godine.

Izabrani su svi sedam članova Izvršnog odbora, odnosno Predsjedništva. S tim da u prijelaznom razdoblju (od nekoliko mjeseci), Udruga neće imati zamjenika predsjednika, nego umjesto toga pet (ostalih) članova Odbora. Od njih pet članova će se naknadno odabrati zamjenik predsjednika! Potvrđeno je da će Peter Tot-Đerđ dalje obnašati funkciju predsjednika, a Anto Nikolaš dalje će biti tajnik Udruge. Također je potvrđeno da će i u buduće potpisnici Udruge biti: Peter Tot-Đerđ i Anto Nikolaš.

Najdulje se na kraju zadržavalo na zadnjoj točki dnevnog reda: Informacije i drugo. Posebno puno riječi je bilo o problemima Katastra zagađivača, programima praćenja onečišćenja na svim mjernim postajama u Slavonskom i Bosanskom Brodu, alarmiranju na osnovi tih podataka, Zajednici zaštita okoliša kao krovne organizacije za praćenje stanja onečišćenja u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji, Edukaciji i obavješćivanje Brođana, predstavki Europskom parlamentu br. 0465/2018 i o Brođanima važnoj Odluci Europske komisije.

Ipak se najviše pričalo o informaciji da će članovi Eko-Integrala zajedno pokušati organizirati s gradskim vijećnicima i županijskim skupštinarima, ali i građanskim aktivistima tematsku sjednicu Gradskog Vijeća i Županijske Skupštine i to najkasnije do kraja prvog kvartala 2020. godine.

Već su i odaslane Zamolbe za zajedničku tematsku sjednicu Županijske Skupštine i Gradskog Vijeća o brodskom onečišćenom zraku Predsjedniku Županijske Skupštine g. Peri Čosiću, Predsjedniku Gradskog vijeća g. Striboru Valenti, Gradonačelniku Slavonskog Broda g. Mirku Duspari i Županu Brodsko-posavske županije g. Danijelu Marušiću.


Istaknuto je da nakon 11 godina borbe Brođana za čisti brodski zrak, kada se, nažalost, ne vidi u kojem pravcu ide rješavanje najvećih problema oko zagađivanja zraka i nakon nedavno održane sjednice Skupštine Udruge ‘Eko-Integral za zaštite okoliša i prirode’, obraća se sa Zamolbom za zajedničku tematsku sjednicu Županijske Skupštine i Gradskog Vijeća o brodskom zraku.

Posebno je ukazano da sve Brođane zabrinjava kako u posljednja dva mjeseca ponovo se događaju enormna onečišćenja u brodskom zraku, o čemu svi šute! Tako su u intervalima od 16. do 21. prosinca, od 07. do 11. siječnja i od 22. faktički do kraja siječnja dogodila ekstremna onečišćenja u Slavonskom Brodu.  

Želja je ‘ekointegralovcima’ da na Zajedničkoj tematskoj sjednici Županijske Skupštine i Gradskog Vijeća o brodskom onečišćenom zraku budu nazočni svi članovi Županijske Skupštine i Gradskog Vijeća, Župan, Gradonačelnik, zamjenici Župana i Gradonačelnika, Ministar zaštite okoliša, kao i bivši ministri zaštite okoliša, Predsjednik Povjerenstva za praćenje onečišćenja brodskog zraka, kao i bivši predsjednici Povjerenstva, predstavnici ministarstava vanjskih poslova i zdravstva, saborskih odbora za zaštite okoliša i zdravstva, HZJZ-a, svi saborski zastupnici iz Županije, predstavnici tvrtke koje su s hrvatske strane uključeni u realizaciju plinofikacije Rafinerije i realizaciju ostalih poslova vezano za Rafineriju nafte Brod (PlinaCro, Crodux, Janaf, itd.) i na kraju i predstavnici brodskih građanskih akcija i ekoloških udruga.

Sada se čeka reakcija svih odgovornih!