Svrha osnivanja poduzetničkih zona je stvaranje uvjeta za privlačenje investitora i otvaranje novih radnih mjesta. Grad Slavonski Brod ima dvije poduzetničke zone. Nijedna od te dvije poduzetničke zone ne zadovoljava kriterije većih investitora, a drugi gradovi i općine nude bolje uvjete pa investitori i nova radna mjesta zaobilaze Slavonski Brod. Osnivanje i izgradnja poduzetničke zone na Bjelišu veliki je promašaj. Gradska vlast to je neslužbeno priznala osnivanjem nove poduzetničke zone na Jelasu uz Zapadnu veznu cestu. Osnivanje nove poduzetničke zone i izgradnja logističko-distributivnog centra u gradonačelnikovom predizbornom programu bili su ključni gospodarski projekti. Koalicijskim sporazumom sklopljenim između gradonačelnikove liste i SDP-a izgradnja poduzetničke zone na državnom zemljištu na Jelasu rangirana je kao drugi najvažniji od deset dogovorenih projekata. Nova poduzetnička zona na Jelasu osnovana je jednoglasnom Odlukom Gradskog vijeća na sjednici održanoj u prosincu 2014. godine. Od osnivanja poduzetničke zone na Jelasu prošle su već skoro dvije i pol godine, a zona još uvijek zjapi prazna. Projekt izgradnje poduzetničke zone nije uvršten ni u ovogodišnji gradski proračun, a zona se ne spominje ni u Planu nabave Grada Slavonskog Broda za 2017. godinu. Unatoč tome što u zoni ništa nije napravljeno gradonačelnik u intervjuu za portal Gradonačelnik.hr najavljuje da će u slučaju da dobije još jedan mandat izgraditi i urediti  poduzetničku zonu Zapad te da je planira proširiti sa sadašnjih 100 hektara na 200 hektara. Nažalost, on to ne može učiniti. Došlo je vrijeme da građani saznaju istinu zašto od ove poduzetničke zone neće biti ništa.

Zemljište na kojem je planirana poduzetnička zona na Jelasu u stopostotnom je vlasništvu RH. Kriteriji za darovanje državnog zemljišta za izgradnju novih poduzetničkih zona definirani su Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture. Grad Slavonski Brod ne ispunjava zakonom propisane kriterije pa mu Vlada RH ne može i ne smije darovati zemljište za izgradnju nove poduzetničke zone na Jelasu.  Članovi Vladinog povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH počinili bi kazneno djelo kada bi zemljište na Jelasu poklonili Gradu Slavonskom Brodu za izgradnju nove poduzetničke zone. To su razlozi zašto poduzetnička zona na Jelasu postoji samo na papiru.

Grad je u proteklih 12 godina potrošio je oko milijardu i 750 milijuna kuna proračunskog novca, a da nije stvorio uvjete za razvoj gospodarstva. Četiri puta manja Nova Gradiška nametnula se kao najbolja lokacija za investitore u našoj županiji što je potvrdilo i nedavno potpisivanje ugovora za izgradnju nove tvornice. Odgovornost za to što investitori i nova radna mjesta zaobilaze Slavonski Brod isključivo je na brodskoj gradskoj vlasti.

Unatoč gotovo bezizlaznoj situaciji za Slavonski Brod ovi problemi ipak se mogu riješiti. Moj plan za rješavanje ovog problema je projekt osnivanja i izgradnje Znanstveno-tehnološkog parka na Jelasu čija zadaća bi bilo pružanje sustavne pomoći razvoju brodskih poduzetničkih tvrtki te usavršavanje postojećih i razvoj novih proizvoda za potrebe brodskog gospodarstva. Dobivanjem statusa strateškog investicijskog projekta Znanstveno-tehnološki park bi omogućio da Vlada RH zakonito osnuje poduzetničku zonu od posebnog gospodarskog interesa na Jelasu te da je potom daruje Gradu Slavonskom Brodu. Realizacija ovih projekata s vremenom bi dovela do otvaranja velikog broja novih radnih mjesta te rasta plaća i životnog standarda u Slavonskom Brodu. Za razvoj Slavonskog Broda ovo su ključni projekti.