Nakon posljednje sjednice Gradskog vijeća građanima prešućene su važne informacije. Na službenoj internet stranici Grada Slavonskog Broda objavljena je neistinita informacija da je Ministarstvo uprave svojim dopisom potvrdilo regularnost održane sjednice Gradskog vijeća.

U navedenom dopisu izričito piše da Ministarstvo uprave nije ovlašteno procjenjivati zakonitost sjednice prije njezina održavanja. Dopis Ministarstva uprave poslan je dan prije održavanja sjednice Gradskog vijeća. Neistinitu informaciju o potvrđenoj regularnosti održane sjednice prenijeli su i pojedini slavonskobrodski portali. Na jednom portalu objavljena je i neistinita informacija da je klub vijećnika HDZ-a, HSP-a, HDSSB-a i nezavisnih vijećnika zajedno s nezavisnom vijećnicom Slavicom Lemaić poslao dopis Ministarstvu uprave. Iz sadržaja javno objavljenog dopisa Ministarstva uprave jasno se može iščitati da je Slavica Lemaić poslala vlastiti dopis Ministarstvu uprave. Ovo su primjeri nedopustivog obmanjivanja građana u svrhu manipuliranja javnim mišljenjem.

Posljednja sjednica Gradskog vijeća prva je sjednica u našem vijećničkom mandatu na kojoj smo odbile sudjelovati. Ovim putem želimo građanima objasniti razloge našeg bojkota sjednice Gradskog vijeća. Poziv na sjednicu dobile smo nakon isteka roka određenog Poslovnikom Gradskog vijeća. Kao član Udruge gradova Grad Slavonski Brod besplatno je mogao dobiti na korištenje infrastrukturu za održavanje videokonferencijske ili telekonferencijske sjednice Gradskog vijeća. Unatoč tome Predsjednik Gradskog vijećaodlučio se za održavanje sjednice Gradskog vijeća putem elektroničke pošte i to bez ikakvog prethodnog konzultiranja s nama i bez našeg pristanka. Na taj način Predsjednik Gradskog vijeća onemogućio nam je da, kao oporba, koristimo najvažnija vijećnička prava koja nam daje Poslovnik Gradskog vijeća. Održavanjem sjednice na ovakav način uskraćena nam je mogućnost podnošenja prijedloga Odluka, podnošenje amandmana na predložene točke dnevnog reda, postavljanje dopunskih pitanja gradonačelniku na aktualnom satu te rasprava i postavljanje pitanja gradonačelniku i gradskim pročelnicima prije glasovanja o pojedinim točkama dnevnog reda. Pored toga onemogućena je i potpuna javnost rada Gradskog vijeća.

Donošenje odluka bez prethodne rasprave smatramo izrazom krajnjeg nemara i neodgovornosti prema javnim interesima grada i građana. Ovakav nedemokratski način održavanja sjednice i donošenja odluka, te uskraćivanje najvažnijih oporbenih vijećničkih prava, apsolutno su neprihvatljivi. U takvim uvjetima ozbiljno oporbeno djelovanje je nemoguće. To su glavni razlozi našeg nesudjelovanja na sjednici Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća, bez ikakvog obrazloženja, na dnevni red sjednice stavio je točke koje ne zahtijevaju žurno donošenje odluka, što je u suprotnosti s uputom Ministarstva uprave. Navedena uputa Ministarstva uprave nema pravnu snagu zakona, i općih akata donesenih na temelju zakona, zbog čega je pravno upitna regularnost čitave sjednice Gradskog vijeća. Održavanjem sjednice na ovakav način vladajuća koalicija postigla je svoje ciljeve, a to su onemogućavanje javnog postavljanja pitanja gradonačelniku i vođenje javne rasprave prije donošenja odluka, uključujući i polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika.

Ovakav način održavanja sjednica putem elektroničke pošte idealan je za gradske vijećnike i vijećnice koji na sjednice dolaze samo zato da bi glasovali.  Iz izvješća o održanoj sjednici Gradskog vijeća vidljivo je da je na sjednici sudjelovao 21 vijećnik i vijećnice koji su, svi zajedno, postavili dva pitanja na aktualnom satu i dali dva očitovanja na predložene točke dnevnog reda. Tako izgleda sjednica Gradskog vijeća na kojoj je onemogućeno oporbeno djelovanje. Građani Slavonskog Broda trebali bi se dobro zamisliti nad time kome su na izborima poklonili svoje povjerenje i nad time kako se upravlja gradom

Nezavisne gradske vijećnice: Slavica Lemaić i Karmen Dizdar-Grgurević