Zaslugom gospodina Lončara građani Slavonskog Broda saznali su da misteriozni tuneli ispod našeg grada uistinu postoje, a što je dokazano i nizom javno objavljenih fotografija. Podzemni tuneli predstavljaju veliku potencijalnu turističku atrakciju za Slavonski Brod. Otkriće tunela otvara brojna pitanja koja traže odgovore. Ključna pitanja koja nitko ne spominje su tko je vlasnik tunela i tko je nadležan za njihovo istraživanje i zaštitu? Svi se ponašaju kao da zakon koji regulira tu tematiku uopće ne postoji.

Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vlasnik tunela je Republika Hrvatska, a ne Grad Slavonski Brod. Zakonska nadležnost za istraživanje krajnjih granica podzemnih tunela te za njihovu zaštitu je na Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture u Slavonskom Brodu.  S obzirom na to čudi izjava pročelnice brodskog Konzervatorskog odjela Željke Perković da bi se tunel mogao zaštititi kao kulturno dobro Grada Slavonskog Broda budući da je upravo ona ta koja ima zakonske ovlasti da donese Rješenje o preventivnoj zaštiti tunela. Rješenjem kojim se uspostavlja preventivna zaštita nad tunelima obvezno se utvrđuju prostorne međe dobra na koje se odnosi preventivna zaštita. Preventivna zaštita tunela može trajati maksimalno šest godina od dana donošenja Rješenja o preventivnoj zaštiti. Unutar tog zakonskog roka potrebno je utvrditi imaju li tuneli svojstva kulturnog dobra. Ukoliko tuneli imaju svojstva kulturnog dobra tada ih Ministarstvo kulture, na temelju stručnog vrednovanja, Rješenjem proglašava kulturnim dobrom, određuje sustav mjera zaštite kulturnog dobra te obvezu upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Odgovornost za daljnje istraživanje i zaštitu tunela je isključivo na pročelnici brodskog Konzervatorskog odjela Željki Perković. Očekujem od pročelnice da odradi svoj posao.

Grad Slavonski Brod, na osnovu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, ima ovlasti da podnese Vladi RH zahtjev da se tuneli ustupe na upravljanje i korištenje Gradu Slavonskom Brodu. Kao nezavisna gradska vijećnica od početka priče o tajnim podzemnim tunelima sam u kontaktu s gospodinom Lončarom. Na njegovu zamolbu pristala sam da, na sjednici  Gradskog vijeća, podnesem prijedlog zaključka o tunelima kojim bi se gradonačelnika obvezalo da podnese službeni zahtjev brodskom Konzervatorskom odjelu za istraživanjem i preventivnom zaštitom tunela. Zbog otkrića novih trasa tunela gospodin Lončar me, potom, zamolio da odgodim podnošenje prijedloga zaključka Gradskom vijeću. To je jedini razlog zašto naša nezavisna lista nije temu podzemnih tunela stavila na dnevni red prošle sjednice Gradskog vijeća. Po tom pitanju i dalje stojimo gospodinu Lončaru na raspolaganju i dajemo mu punu podršku.

U svojim tekstovima na temu tunela gospodin Lončar je iznio dva pogrešna zaključka. Brodska tvrđava nije se počela graditi po zapovijedi i u vrijeme carice Marije Terezije nego po zapovijedi čuvenog princa Eugena Savojskog i to 1715. godine, dakle 25 godina prije nego što je Marija Terezija stupila na carsko prijestolje. Gradnja tvrđave dovršena je tek 1780. godine. Izgradnja crkve Presvetog Trojstva započela je 1727. godine, ali je nedugo potom zaustavljena. Radovi su bili nastavljeni tek 1743. godine, a izgradnja crkve dovršena je oko 1753. godine. Ono za što gospodin Lončar pogrešno misli da je vojna topografska karta inženjera Parrette, s ucrtanom trasom tunela, iz 1715. godine, zapravo je plan izgradnje tvrđave s ucrtanim sjevernim gradski bedemom s bastionima koji se protezao na prostoru današnje Ulice Petra Krešimira IV. Komentari građana pokazali su da Brođani jako slabo poznaju povijest svoga grada jer gospodina Lončara nitko nije upozorio na to. Zbog nepoznavanja vlastite povijesti Slavonski  Brod se pretvorio u grad koji je izgubio svoj identitet i u kojem građani ne znaju tko je povijesni velikan koji je izdao naredbu za izgradnjom monumentalne tvrđave u Slavonskom Brodu.

Slavonski Brod mora svoj identitet sagraditi na temeljima prošlosti. Ono što je obilježilo povijest Slavonskog Broda je izgradnja nove tvrđave i njen utjecaj na razvoj grada. Podzemni tuneli samo su dio jedne fascinantne priče o nastanku povijesne jezgre današnjeg Slavonskog Broda. Priča je to koju Brođani ne znaju jer, na sramotu svih nas, Slavonski Brod još uvijek nema stalni muzejski postav u kojemu bi bila ispričana priča o povijesti grada, a knjige malo tko čita. Tko je bio princ Eugen Savojski i kako je nastala današnja povijesna jezgra Slavonskog Broda teme su o kojima ću pisati u idućem tekstu. Te teme nikad nisu bile aktualnije nego danas kad je povijesna jezgra grada izložena stravičnoj devastaciji i nepopravljivom upropaštavanju. Tajni brodski tuneli dijele sudbinu povijesne jezgre grada namjerno prepuštene propadanju.