Napomena: Agilni Toša ovaj puta dopunjuje svoj Prijedlog koji je uputio Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a koji je na SBPeriskopu objavljen 8. ožujka pod naslovom: Solarni sustavi: Prijedlog iz Slavonskog Broda. Bilo bi dobro pročitati ga ponovo kao uvod u Drugi dio.

Nastavno na prijedlog za nabavku solarnih sustava za pripremu sanitarne vode, upućujem Vam:

DOPUNA PRIJEDLOGA

– Prilikom raspisa natječaja za nabavku solarnih sustava upite poslati isključivo proizvođačima iz EU (npr. BOSCH, BUDERUS, VIESMANN).

– U natječajnim uvjetima od proizvođača zatražiti uključivanje domaćih komponenti.

– Od proizvođača zatražiti ponudu i za veće solarne sustave (za farme i OPG-e).

OBRAZLOŽENJE

– Iz prvog dijela prijedloga jasno je da predloženi model nabavke i financiranja nabavke ne ulazi u kategoriju javne nabave iz proračunskih sredstava, jer su krajnji kupci građani. Fond u takvome predloženom modelu objedinjuje interese građana, radi snižavanja jedinične cijene pojedinog sustava. Zbog toga se u natječaju mogu uvjetovati proizvođači.

– S obzirom da je model inovativan, za očekivati bi bilo da bi osim mogućih kupaca iz RH, bilo interesa i iz susjednih zemalja. Stoga bi u okviru prijedloga za uključivanje domaćih komponenti u sustave, od proizvođača trebalo zatražiti dio montaže-sklapanja elemenata sustava u RH. Npr. u grupaciji Đuro Đaković gdje postoje kadrovski i tehnološki kapaciteti za takovu vrstu djelatnosti.

– Traženje ponude za veće sustave (za farme, OPG-ove…) je nužnost kako bi po istom modelu  omogućili takvim velikim potrošačima sanitarne tople vode da nabave solarne sustave.

– Iz dosadašnjih prijedloga vidljivo je da je u pitanju riječ o modelu nabavke solarnih sustava prvenstveno za pripremu sanitarne tople vode.

– Po predloženom modelu građani, tj. krajnji kupci, sami odabiru sustav za pripremu sanitarne tople vode (u zavisnosti od potreba i mogućnosti ugradnje) a iz izlicitirane ponude.