Sindikat državnih službenika i namještenika, Podružnica Slavonski Brod povodom donesenih presuda za uskraćena materijalna prava uputila je dopis gradonačelnku kojim traži isplate svim službenicima kao i sankcioniranje odgovornih za ove nezakonitosti te nanošenje štete proračunu Grada. Ove presude kao i svi inspekcijski nalazi pokazali su da se u gradskoj upravi provodi samovolja a kao odmazdu zbog podnesenih tužbi, sindikalna povjerenica i njena zamjenica stavljene su na raspolaganje. Sindikalna povjerenica koja ima imunitet po zakonu raspoređena je na radno mjesto dok je zamjenica dobila otkaz iako je u tijeku raspolaganja dokazala da ima sve potrebne uvjete za raspored za radno mjesto.

U prilogu su dopis gradonačelniku kao i kaznena prijava protiv gradonačelnika podnesena Općinskom državnom odvjetništvu.

 

Isplata cipelarine i odbijenih sati

 

SONJA TOKIĆ

ZAMJENICA SINDIKALNE POVJERENICE

GRADSKE UPRAVE

 

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

PREDMET: Kaznena prijava protiv gradonačelnika Grada Slavonskog Broda

zbog neisplata materijalnih prava službenika gradske uprave

i prouzročene materijalne štete proračunu Grada

 

Kolektivni ugovor za zaposlene u gradskoj upravi koji je vrijedio do 2013. godine između ostaloga osiguravao je isplate materijalnih prava službenika i namještenika a koji se sastoje i od regresa, božićnice, dara za dijete, naknade za bolovanje duže od 90 dana i dr.

Iako su proračunima grada od 2010. do 2013. koja donosi Gradsko vijeće ova prava bila osigurana na poziciji plaća, gradonačelnik je samoninicijativno, dakle suprotno Zakonu o proračunu, obustavio isplatu materijalnih prava, ne donoseći nikakv pisani nalog o tome.

Prva presuda na Općinskom sudu donesena je 2013. godine iz koje je vidljivo da je službeniku koji je tužio dosuđeno  namirenje materijalnih prava s kamatama.

Dokaz: Presude za službenika Ratimira Santića iz 2013. godine

Nadalje, prilikom donošenja proračuna za 2013. godinu na sjednici Gradskog vijeća vijećnica Ljubica Maksimčuk postavila je pitanje kada će gradonačelnik isplatiti službenicima materijalna prava jer neisplatom čini kazneno djelo.

Dokaz: Zapisnik sjednice Gradskog viječa od 18. srpnja 2013. godine – stranica 17

Sindikat državnih službenika i namještenika RH, Podružnica Slavonski Brod u svibnju 2015. godine je uputila dopis gradonačelniku tražeći isplate materijalnih prava čime će spriječiti dodatne troškove sudskih postupaka i zateznih kamata. Na dopis nije dobiven nikakav odgovor ali je na Gradskom vijeću na ponovno postavljeno pitanje o isplatama odgovorio da je dobio i teže sporove, pa će i ovaj.

Tužbe je podiglo 14 službenika i nakon toga gradonačelnik donosi Zaključak kojim odobrava isplate svim zaposlenicima sa zateznim kamatama, no ne odobrava isplatu dara za djete za 2012. godinu i naknadu za bolovanje duže od 90 dana a na koju imaju pravo 3 službenika.

Dokaz: Zaključak gradonačelnika

Isplate su izvršene 20. srpnja 2015. godine i to bez isplatnih lista a na traženje ovog sindikata Upravna inspekcija je zatražila očitovanje te su isplatne liste dobivene u rujnu 2015. godine. Nakon dobivanja podataka o isplati utvrđeno je da su pogrešno obračunate kamate a razlika je isplaćena svima zaposlenicima koncem lipnja 2016. godine.

Dana 6. srpnja 2016. godine na Općinskom sudu je donesena presuda kojom se meni priznaju potraživanja materijalnih prava, regresa, božićnica i dara za djete za 2011. i 2012. godinu.

Dokaz: Presuda

Ovim putem podnosim kaznenu prijavu protiv gradonačelnika grada Slavonskog Broda kao odgovorne osobe zato što je bez odluke Gradskog vijeća obustavio isplate materijalnih prava, i do danas nije izvršio isplatu božićnice za 2010. godinu, dara za djete za 2012. godinu onima koji ostvaruju to pravo, kao i što nije isplatio naknade za bolovanje duže od 90 dana. Članak 132. Kaznenog zakona

Ovakvim postupanjem prouzročio je znatnu materijalnu štetu gradskom proračunu i zaposlenicima gradske uprave u iznosu od 1250,00 kn po zaposleniku za božićnicu iz 2010. godine, 3000,00 kn po zaposleniku za naknadu bolovanja i preko 120.000,00 kn na ime zateznih kamata i troškova sudskog postupka pred Općinskim sudom. Članak 291. Kaznenog zakona

 

U Slavonskom Brodu 18. srpnja 2016. godine

 

Podnositeljica prijave Sonja Tokić