Prekjučerašnja kiša koja je padala tiho, ali skoro 24 sata, pozitivno je djelovala na brodski zrak i jednostavno smanjila onečišćenje u zraku. No, onečišćenja su i dalje tu i trajno se vide veliki razmjeri njihova djelovanja.

Onečišćenja u brodskom zraku izazvano negativnim djelovanjima lokalnih zagađivača, ali i aktivnostima u Rafineriji: proizvodnja bitumina, (moguća) daljnja prerada naftnih derivata, a od listopada i grijanje Bosanskog Broda sigurno izazivaju zabrinjavajuće koncentracije prvenstveno lebdećih čestica PM10 i PM2.5.

O tome najbolje govori grafikon ‘akumuliranog’ onečišćenja zraka (s karte onečišćenja Europske agencije zaštite okoliša) u posljednjih 365 dana u Slavonskom Brodu, na mjernoj postaji na Jelasu (SB1), tj. da je zrak u godinu dana bio onečišćen 41% i to: 28% onečišćen (CRVENO), 6,3% jako onečišćen (ŽARKO CRVENO) i 6,9% ekstremno onečišćen (LJUBIČASTO)! Nažalost i tome da samo 25,6 % je bio dobar i zadovoljavajuće (ZELENO), a u 33% slučajeva umjereno (ŽUTO), tj. ni dobro, ni zadovoljavajuće!!! Vidi prilog!

Uprkos svemu tome Brođani, kao i ostali stanovnici naše Županije, ali vjerojatno ni dužnosnici i službenici u Ministarstvu zaštite okoliša RH dalje ne znaju ništa o planovima modernizacije i plinofikacije Rafinerije nafte Brod. Nažalost, to nama ništa nije novo. Riječ je o ‘standarnoj komunikaciji’ Rafinerije sa institucijama Hrvatske, ali i šire.

Izgleda nitko od spomenutih nisu informirani ni o tome što se u Rafineriji događalo prošli tjedan, kada se po cijele dane na mjernoj stanici u Rafineriji mjerile povećane satne koncentracije sumporovodika (H2S) i to iznad granične vrijednosti (7 µg/m3), pa i od 35 µg/m3 (12.11.) i 56 µg/m3 (13.11.).

Kako sam u prošlom svom članku zapisao: Takvo nešto nije se događalo od listopada 2018. godine, od tužne eksplozije u Rafineriji. Da i otada je posve zamrla i ona mala komunikacija koja se osigurala preko zajedničke Radne grupe za praćenje rada Rafinerije.

No ni druga tijela praćenja rada Rafinerije i onečišćenja zraka nisu više u funkciji. Tako ni Povjerenstvo za praćenje onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu (skoro) dvije godine nije sastajalo. Ni predsjednici ni starog, ni novog (saborskog) Odbora za zaštitu okoliša i prirode već duže vrijeme nisu vidjeli i ne vide potrebu za održavanje tematske sjednice u vezi brodskog zraka. Tužno je, ali to je istina!

U međuvremenu Brođani ipak nekako dođu do nekih neslužbenih informacija iz bosanskih medija. Istina to su česte samo poluinformacije, ali vrlo često nam govore dovoljno.

U posljednje vrijeme nekako nam je ostala na strani jedna informacija iz tih bosanskih medija još od sredine srpnja koja izgleda detaljno objašnjava trenutnu situaciju u Rafineriji, ali i trenutno stanje brodskog zraka!

"Na osnovu informacije koju smo dobili..., početak prerade sirove nafte i proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji nafte Brod očekuje se nakon realizacije projekta gasifikacije (tj. plinofikacije, nap. aut.)..., a to je prema njihovom biznis planu do kraja 2020. godine. Prirodni gas (tj. plin) će zamijeniti mazut u procesu proizvodnje, što će poboljšati ekološke parametre u smislu manje emisija čestica i gasova koji negativno utječu na životnu sredinu", rekao je (tada) resorni ministar Petar Đokić (https://www.seebiz.eu/energetika/kad-ce-se-pokrenuti-proizvodnja-u-brodskoj-rafineriji/237451/).

Evo još jedna indirektna i poluslužbena informacija iz Rafinerije iz čega se još nešto možemo naslutiti (https://rafinerija.com/Publication/Read/posjeta_RNB_rukovodstvo_Dervente):

“U Rafineriji nafte Brod, kao i na teritoriji Hrvatske, već su završeni svi radovi na infrastrukturi transporta gasa. Kao završna faza projekta u oktobru (tj. listopadu) se očekuje dobivanja dozvole i početak radova na izgradnji prolaska ispod rijeke Save, nakon čega će biti izvršene prve isporuke gasa u Rafineriju nafte Brod.

Generalni direktor Rafinerije nafte Brod (Anatolij Karaljus) istakao je da će sva postrojenja Rafinerije od decembra (tj. prosinca) kao pogonski energent koristiti prirodni gas čime će se, kako je rekao, stvoriti značajne financijske uštede i ekološki efekti.”.

Ne treba biti veliki stručnjak da iz ovih izjava najkompetentnijih ljudi zaključimo mi sami, što se to događa u Rafineriji nafta Brod?