/SBPeriskop

Suptilni mehanizmi kontrole uma današnjice

Psihologija, Politika, Društvo
Objavio: Web
Suptilni mehanizmi kontrole uma današnjiceSmatra se da već dugo vremena pojedinci pokušavaju dobiti moć nad masama. Pa tako kontrola uma je orkestrirana od strane onih koji proučavaju ljudsko ponašanje s ciljem da podčine velik dio populacije maloj grupi "elite". Danas smo ušli u opasnu fazu kada je kontrola uma ovladala fizikalnim i znanstvenim dimenzijama i tako prijeti da postane stalan čimbenik ako ne postanemo svjesni mehanizama koji su na raspolaganju tehnokratskim diktaturama koji djeluju na globalnoj skali.

Moderna kontrola uma je psihološka i tehnološka. Testovi pokazuju da s jednostavnim objavljivanjem metoda umne kontrole, reduciramo efekte ili ih čak eliminiramo, barem u dijelu kontrole uma kroz reklamu i propagandu.

Prva metoda kontrole uma je edukacija. Ovo je najočigledniji i najpodmukliji način umne kontrole. Ovaj način je oduvijek bio san svakoga diktatora da "educira" djecu koju je prirodno lako impresionirati i kao takav je bio centralna komponenta komunističkih i fašističkih tiranija kroz povijest. U knjizi The Deliberate Dumbing Down of America objašnjava se uloga globalnih fondacija u oblikovanju budućnosti s namjerom produciranja podložne radilice kojima će upravljati potpuno educirana, svjesna elitna klasa.

Druga metoda kontrole uma je reklamiranje i propaganda. Edward Bernays je često citiran izumitelj konzumacijske kulture koja je dizajnirana da bi primarno ciljala na ljudski self-image (ili nedostatak istoga) s ciljem da želju promijene u potrebu. Sve jača konsolidacija medija je omogućila da se cijele korporativne strukture spoje s vladom. Mediji: tisak, filmovi, televizija i kabelske vijesti sada mogu raditi neprimjetno u integraciji potpunih poruka koje se čine dio istine jer dolaze iz brojnih izvora, simultano. Kada netko postane podešen i identificira se s "porukama", ta osoba će ih svugdje preslikati.

Treća metoda je prediktivno programiranje. Prediktivno programiranje ima svoje podrijetlo u uglavnom elitističkom Hollywood-u gdje filmovi mogu ponuditi veliku viziju onoga gdje bi društvo trebalo ići. Samo pogledajte knjige i filmove za koje ste mislili da su "malo pretjerali" ili "znanstvenu fantastiku" i dobro pogledajte u društvo danas.

Sport i politika su četvrta metoda kontrole uma. Tehnika je potpuno jednostavna: napraviti kratki spoj u prirodnoj tendenciji ljudi da surađuju da bi opstali, naučiti ih formiranju timova koji su orijentirani na dominaciju i pobjedu.

Peta metoda su hrana, voda i zrak. Dodaci prehrani i piću, otrovi i drugi otrovi u hrani bukvalno mijenjaju moždanu kemiju da bi stvorili poslušnost i apatiju. Flor u vodi za piće je dokazan uzrok smanjenja kvocijenta inteligencije, a aspartam, mono-natrij glutamat (MSG) uzbuđuju moždane stanice dok one ne umru i lako su dostupni u brzoj hrani koja sadrži ove otrove i koja je uopćeno stvorila populaciju kojoj nedostaje fokus i motivacija u bilo kojoj životnoj aktivnosti.

Droge i lijekovi su šesta metoda kontrole uma. Ovo može biti bilo koja supstanca koja izaziva ovisnost, ali misija kontrolora uma ja da budu sigurni da postanete ovisni o nečemu.

Jedna od glavnih čimbenika moderne kontrole uma je psihijatrija koja ima za cilj definirati sve ljude po nekim poremećajima, da bi ograničili ljudski potencijal. Nadalje, tu su i vojni testovi. Vojska ima dugu povijest testiranja umne kontrole. Umovi iz vojske su možda najpokorniji, kao i oni koji žele vojne karijere i koji uopćeno rezoniraju sa strukturama hijerarhije, kontrole i koji imaju potrebu za neupitnom pokornošću prema misiji.

Tu je i elektromagnetski spektar. Elektromagnetska juha nas sve obavija, odašiljana modernim uređajima koje svakodnevno koristimo, a koji su se pokazali da imaju dubok utjecaj na moždane funkcije. Tu si i televizija, računalo i "brzina titraja ekrana" je dovoljno loša da sve što je "programirano" na vašem TV-u, napravljeno je da bi vas opustilo za umno kontroliranje, gotovo da vas dovede do uspavljivanja, čineći ga tako psiho-socijalnim oružjem. A na pomolu je i revolucija nanobota...

Pogledajte video i saznajte više:Komentar:


sott

Komentari

Komentirati možete samo kao prijavljeni korisnik