U sklopu kampanje Crveno ljeto kulture u prostorijama SDP održana je promocija knjige “Gnijezdo ljubavi” autora Jasne Lovaković i Darka Lončara, kao poslijednji pozdrav Klepetanu.
Klepetan je roda koja je za promociju i promidžbu grada Slavonskoga Broda učinio više no mnogi političari, saborski zastupnici i uglednici iz našega grada.
Da Slavonski Brod i Slavonija imaju veliki turistički potencijal i da je potrebno ovu priču pretvorit u turističku atrakciju našega grada složili su se večeras svi prisutni.

Na poziv Predsjednika Stribora Valente Darko Lončar preuzet će Savjet za kulturu SDP-a Slavonski Brod, te će zajedno sa članovima i vodstvom organizacije raditi na promicanju kulture i turizma Slavonskoga Broda.fb sdp