Dan antifašističke borbe proglašen je 22. lipnja jer se tada u šumi Brezovica formirao prvi sisački partizanski odred i time je počeo otpor okupatoru na području RH. To je dan kada bismo se trebali objektivno podsjetiti na značaj NOB-a u našoj novijoj povijesti.

Da bismo to mogli moramo se vratiti još malo u povijest, sve do 1915. godine kada je u  Londonu  26.4.1915. donesen  Londonski tajni ugovor između Velike Britanije, Francuske i Rusije s jedne strane i Italije s druge strane.

Članice Antante ustupile su Italiji, u namjeri da je privuku u rat protiv Njemačke i Austro-Ugarske Monarhije područja naseljena  uglavnom Hrvatima, Srbima, Grcima, Turcima i Arapima. Italija je dobila Trentino, južni Tirol, Goricu, Gradišku, dio Koruške, Trst, jugozapdnu Kranjsku, Istru, otoke Cres, Lošinj, veliki dio Dalmacije, da ne nabrajam dalje južnije od naših granica, bilo bi prepširno za ovaj tekst.

12.11.1920. Rapallskim ugovorom (na osnovi Londonskog ugovora) između Kraljevine SHS i Kraljevine Italije, Italiji su pripojeni Trst, Gorica, Gradiška,  dio Kranjske, Istra (osim Kastva), Zadar, otoci Cres, Lošinj, Lastovo, Palagruža i stvorena je slobodna država Rijeka.

Proglašenjem NDH komadanje Hrvatske se nastavlja. Rimskim ugovorom 18.4.1941. koji potpisuju Benito Mussolini i Ante Pavelić Italiji pripadaju: dijelovi Hrvatskog Primorja, Gorskog Kotara, Sušak, Kastav, Čabar, dio Delničkog Kotara, Bakar, otoci Krk, Rab, zadarski arhipelag, obala od Novigradskog mora do istočno od Splita, sa zaleđem od rijeke Zrmanje do Drniša te svi srednjodalmatinski otoci osim Brača i Hvara, te Korčula, Mljet i Boka Kotorska.

Madžari su Međimurjem nagrađeni za savezništvo s Njemcima.

Partizani su se samo na području RH borili protiv četiri vojske, njemačke vojske, talijanske, ustaško - dobranske i četničkih postrojbi. Već u kasno proljeće i rano ljeto 1943. godine brojne  britanske vojne misije uvjerile su se da se na području Jugoslavije jedino partizani bore protiv okupatora , a ne četnici (prema njihovim ranijim nformacijama). Unatoč tim saznanjima Velika Britanija je zahtijevala da u novu vladu Jugoslavije uđu kralj Petar II i vrhovni četnički vojvoda Draža Mihajlović čiji je politički cilj bio stvaranje velike Srbije sa zapadnom granicom Virovitica, Karlovac, Karlobag.

Paralelno s uspješnom obranom zemlje Tito i najbliži suradnici donosili su političke odluke koje su im pred međunarodnom javnošću davale legitimitet, a politički autoritet su ostvarili uspješnom obranom zemlje, ušavši tako u klub zemalja pobjednica u II svjetskom ratu.

Austrija nikada nije vratila južni Tirol, jer je u dva svjetska rata bila gubitnica.

Zahvaljujući partizanima i NOB-u mi smo vratili Istru, Rijeku, dijelove Hrvatskog primorja s otocima, Dalmaciju s otocima i Međimurje.

Neka im je vječna slava i hvala im!

Predsjednica UABA grada Slav. Broda Zvjezdana Grčević Ćurković