Ako Vam pri procesu odabira potencijalnih kandidata za zaposlenje nije jasno

u koji odjel tj. funkciju biste ih mogli iskoristiti evo postupaka i kriterija:

1. Stavite 400 cigli u praznu sobu.

2. Uvedite kandidate u sobu i zatvorite vrata za njima na jedno 6 sati.

3. Nakon toga vremena vratite se u sobu i analizirate situaciju prema

slijedećim kriterijima:

- ako su prebrojali sve cigle - KNJIGOVODSTVO

- ako su prebrojali cigle više puta - REVIZIJA

- ako su cigle razbacane bez vidljivog sistema po cijeloj sobi - RAZVOJ I

ISTRAŽIVANJE

- ako su cigle sistematski podijeljene po cijeloj sobi - PLANIRANJE

- ako se međusobno gađaju ciglama - VODITELJI PROIZVODNJE

- ako svi spavaju - ZAŠTITA NA RADU ILI PORTIRI

- ako su sve cigle usitnili u sitne dijelove - IT SEKTOR

- ako samo sjede oko cigli i bez veze razgovaraju - LJUDSKI RESURSI

- ako su već svi otišli doma - MARKETING

- ako besciljno gledaju kroz prozor i doimaju se odsutnim - STRATEŠKO

PLANIRANJE

- ako su razdraženi i energično međusobno diskutiraju, ali nisu pomaknuli

niti jednu ciglu - UPRAVA/TOP MANAGEMENT

- ako su sazidali profesionalnu peku s dimnjakom, spremili dobar gablec i

svi su već pijani - TEHNIČKA SLUŽBA /ODRŽAVANJE

- ako su sve cigle nestale - VLADA RH.