Vanja Krnić: Pet lakih pitanja (Prvi dio)


Da li odustati od traženja odgovora? Tko? Ja? Naravno da nema šanse. Pritisnut nepostojećim rokovima i onima koje sam zadao za odgovore na pet laganih pitanja OSI- ne odustajem.

Svjestan da mi mnogo gradova neće odgovoriti samo zbog toga što im se ne da zajebavati i piskarati odgovore osim ako ih ih nema odakle copy/ paste. Dobio sam tri odgovora od sedam poslani. Oko 40%.

Ne postoji društvo jednakosti u kom smislu, osim onom politički pamfletnom, a to samo mogu zaključiti bar za OSI. Najupitnije mi je ono što sam pokušavam poticati kroz kolumnu, razmišljanje o OSI, a ne samo o HRV I  i naravno rokenrolu. Nemam se vremena zgražavati, niti želje (osim ponekad) nad političkim kvazimudanima i drndarošima, jer njih ima uvijek i bit će ih uvijek. Kako u novinama, društvenim mrežama, telki, ponekad iskaču i iz paštete, ponekad ih ima i u muzici .... . Pare, pare i samo pare; što sam stariji moj je osjećaj da sistem na kojem počiva  ovaj naš neoliberalni kapitalizam doista prelazi sve granice.

Međutim, na koji je način raspoređeno bogatstvo i na koji se način gomilaju virtualne nule iliti pare na bankovnim računima, a koliku je cijenu za to platio mali, tzv. obični čovjek i građanin (koji se smrzava na minimalcu), to je postalo doista previše na globalnom nivou, a kamo li u Slavonskom Brodu.  Benificije su pokupile novostvorene kaste, a srednji sloj je pušio i izumro 90- ih. Mislim da to jednostavno ne može dugo opstati na ovaj način, barem što se tiče civliziranijeg dijela svijeta. Gdje je tu socijalna solidarnost?! Profit, tj., pare i što veća zarada vode naše društvo, ali ne vidim mogućnost da se uzlazna putanja bogaćenja nove kaste bogataša čija prava, pa, nažalost, i moja upravo plaćaju naši sugrađani, ako se ne nađu regulatorni mehanizmi za način stjecanja profita koji bi trebao biti ograničen općim dobrom ili bar da Todorići i ostali samookrunjeni kraljevi postanu svjesni da dio njihove dobiti ide  i za OSI,  iako je taj Todorić dužan skoro do ibera. Regulativni mehanizmi bi, po meni, trebali tako postavljeni da što si bogatiji više plaćaš (zdravstveno,kazne…). Treba nam revolucija solidarnost prema OSI? Opet ja...skoro sam napisao uvod u kritikupostojećeg.

Taman  sam dobio novogodišnju čestitku od Brod-plina za prosinac u iznosu 2007  kn, a što će tek biti za siječanj? Ovaj put nisam začuo zvuk mobitela između spirale i  mamutske papirnato plišane rode, glavne brodske turističke atrakcije. Ne idem van (radije se smrzavavam iako su kalorimetri, razdjelnici i ostale gluposti uredno ugrađene, naravno na obročnu otplatu), jer mi je vani sve klizavo i nepristupačno. Vakula je rekao da će biti blaga zima.

Odgovori su kao nastavak moje prijašnje kolumne.

Pet laganih pitanja o OSI  je izgleda ispalo pet teških pitanja U prošloj kolumni Pet lakih pitanja (Prvi dio)

U Osijeku su puno profesionalnije napisali odgovore i bar meni puno jasnije. Neću pisati o kvaliteti odgovora, oni koij se susreću svakodnevno s barijerama znaju koliko on nisu ili jesu istiniti u stvarnom životu.

Unastavku copy/ paste prenosim  odgovor pristagao iz poglavarstva Slavonskog Broda. Svi koji su odgovorili su odgovorili službeno i s potopisom , pečatom urudžbenim brojem, pa i klasom.

Odgovor na novinarski upit Vanje Krnića

 

 1. Na koji način  Grad  pomaže OSI (rehabilitacija, prijevoz itd.)?


 Na inicijativu Koordinacije udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom Grad Slavonski Brod je prije deset godina osnovao Povjerenstvo za osobe s invaliditetom s ciljem povezivanja udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom s lokalnom zajednicom, sagledavanja problema s kojima se susreću ove osobe, te koordiniranja  aktivnosti vezanih uz poboljšanje kvalitete  života osoba s invaliditetom u gradu.

Povjerenstvo je izradom Lokalne strategije za osobe s invaliditetom te Vodiča za osobe s invaliditetom kroz grad Slavonski Brod u znatnoj mjeri doprinijelo uočavanju problema te planiranju aktivnosti za njihovo sustavno rješavanje

Mjere i aktivnosti koje Grad Slavonski Brod provodi očituju se u slijedećem:

 • stvaranje uvjeta za rad udruga koje provode programe namijenjene poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom kroz dodjelu prostora na korištenje bez naknade;

 • financijska potpora programima i projektima udruga namijenjenih osobama s invaliditetom;

 • podrška udrugama u provedbi i razvoju socijalnih usluga u zajednici, organiziranja samostalnog stanovanja te poticanje pokretanja socijalnog poduzetništva:

 • pružanje podrške udrugama u izradi i apliciranju projekta na natječaje od strane Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda;

 • financiranje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom putem gradskog Sportskog saveza te mogućnost korištenja gradskih sportskih dvorana i terena za sportske aktivnosti;

 • uklanjanje arhitektonskih barijera u prostorima koji se nalaze u vlasništvu grada izradom rampi za pristup osobama s invaliditetom (gdje je to izvedivo) ili nabavkom pomagala u vidu gusjeničara i sl.;

 • pojedinačne pomoći osobama s invaliditetom za prilagodbu stambenog prostora kako bi im se osigurali primjereniji uvjeti života;

 • u suradnji s gradskim osnovnim školama Grad provodi projekt uključivanja pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju;

 • prijevoz djece s teškoćama u razvoju na rehabilitaciju u Ustanovu Zlatni cekin;

 • potpora projektu prijevoza osoba s invaliditetom „Mobilnošću do socijalne uključenosti“ kojeg provodi  Udruga osoba s invaliditetom „Loco-moto“ Slavonski Brod.


 

 1. Koji je iznos je predviđen za OSI u proračunu za  2017. godinu?


Proračunska sredstava usmjerena za poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2017. godini planirana su u više različitih područja

 • Područje predškolskog odgoja i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju – sufinanciranje predškolskog programa u Dječjem vrtiću Cekin 360.000 kuna

 • Područje osnovnoškolskog obrazovanja – projekt „Hellping 2“ uključivanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2016./2017. Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.938.562,70 kuna od čeka je iz Europskog socijalnog fonda predviđen iznos od 1.783.477,68 kuna. Na ovaj je način osigurano zapošljavanje 40 pomoćnika u nastavi za 44 učenika.

 • Područje zdravstva i socijalne skrbi – prava iz područja socijalne skrbi uređena su gradskom Odlukom o socijalnoj skrbi te ih mogu koristiti osobe s invaliditetom kao i ostali građani. Neka od ovih prava uz opće uvjete ostvarivanja navedenom Odlukom u sklopu posebnog uvjeta reguliraju pravo za osobe s invaliditetom (pravo na besplatnu prehranu u osnovnim školama za djecu s teškoćama u razvoju, pravo na oslobađanje o plaćanja komunalne naknade za korisnike prava na doplatka za njegu i pomoć druge osobe ili osobne invalidnine). Sredstva za ostvarivanje prava na pomoć temeljem Odluke o socijalnoj skrbi planirana su u sveukupnim iznosima za svaki oblik pomoći te nismo u ovom dijelu u mogućnosti izdvojiti iznose koji bi se odnosili na osobe s invaliditetom.


U dijelu koji se odnosi na financiranje prijevoza djece na rehabilitaciju planiran je iznos od 87.496,08 kuna, a za potporu kućanstvima osoba s invaliditetom za poboljšanje i prilagodbu stambenog prostora u vidu jednokratnih novčanih pomoći planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna.

 • Proračunska sredstva namijenjena realizaciji programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstva planirana su u iznosu od 200.000 kuna. Od ovog iznosa najveći dio sredstava će biti usmjeren na financiranje programa namijenjenih osobama s invaliditetom.

 • Područje sporta i rekreacije osoba s invaliditetom financira se kroz rad Sportskog saveza invalida, a u gradskom je proračunu za 2017. godinu planiran iznos od 220.000 kuna.


 

 1. Da li grad ima u proračunu predviđena sredstva za poboljšanje kvalitete života korisnika Osobne invalidnine i koja su to sredstva?


Osim prethodno navedenih oblika pomoći i planiranih sredstava kroz Socijalni program Grada ne postoje posebno planirana sredstva za korisnike osobne invalidnine.

 

 1. Zbog smanjenje mobilnosti  OSI da li grad nudi kakvu pomoć kod vađenja svih papirologije potrebne za ostvarivanje prava OSI i koja je to "papirologija" ?


Ostvarivanje prava iz nadležnosti Grada kao jedinice lokalne samouprave ostvaruje se putem nadležnih gradskih Upravnih odjela, a od 2016. godine Grad je ustrojio Ured za građane koji stoji na usluzi svim građanima, pa tako i osobama s invaliditetom upravo kako bi se poboljšala informiranost,  olakšao pristup i ostvarivanje prava.

 

 1. Mnogi poslovni prostori (kafići, ustanove itd.) su nepristupačne za OSI. Da li Vaš grad ima kakav pravilnik da prilikom otvaranja novih lokala moraju biti prilagođeni za OSI,  te koje su kazne za nepoštivanje istog?


Izradom Vodiča za osobe s invaliditetom kroz grad Slavonski Brod 2012. godine napravljen je iscrpan prikaz svih važnijih prostora u gradu s obzirom na pristupačnost  za osobe s invaliditetom.  Vodič je imao za cilj osim pomoći osobama s invaliditetom u snalaženju i korištenju javnih prostora,  skrenuti pozornost na sve one značajne objekte u gradu kojima je potrebna intervencija u smislu prilagodbe. U proteklom razdoblju od izdavanja Vodiča prilagođen je znatan broj javnih prostora u gradu, ali i nadalje postoji potreba za intervencijama u smislu prilagodbi.

Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti propisani su uvjeti i način osiguranja pristupačnost i unapređivanja pristupačnosti građevinama javne, poslovne, stambene i stambeno-poslovne namjene, te uvjeti i način jednostavne prilagodbe pristupačnosti građevina stambene i stambeno-poslovne namjene.

 

Odgovor grada Rijeke možete (dolje) pročitati u pdf formatu.

RIJEKA:

Doris Šajn

Službenik za informiranje Grada Rijeke

Voditeljica Kabineta gradonačelnika

Cabinet of the Mayor, Head

Grad Rijeka/ City of Rijeka

Ured grada/Office of the City

Korzo 16

OSI Grad Rijeka


(Kliknite na link jednom, pa još jednom i otvorit će vam se PDF veoma zanimljivog sadržaja.)