Smanjenje administrativnih prepreka i opterećenja poslovanju bilo je jedno od ključnih predizbornih obećanja HDZ-a, a na njegovoj provedbi počelo se raditi prihvaćanjem Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva na sjednici Vlade održanoj 5. siječnja.

Svrha plana, kako se navodi u Vladinu obrazloženju  je stvoriti poticajnu investicijsku klimu i jednostavnije uvjete poslovanja.

Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva sastoji se od dva velika dijela: mjera za smanjivanje administrativnih troškova poslovanja i mjera za liberalizaciju tržišta profesionalnih usluga koje se moraju implementirati slijedom Direktive 123/2006/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.

Vlada očekuje da će se provedbom 104 mjere koje su sadržane u Akcijskom planu tijekom 2017. godine postići kumulativno rasterećenje gospodarstva za prosječnih 30% po području, što predstavlja procijenjenu uštedu poslovnom sektoru do 1,5 milijardi kuna. Primjenom Standard Cost Model (SCM) metodologije u osam regulatornih područja (otvaranje d.o.o/j.d.o.o.; otvaranje obrta; sanitarni i zdravstveni uvjeti; energetska učinkovitost u gradnji; trgovina; posredovanje u prometu nekretninama; zaštita na radu i javna nabava) izmjereno je administrativno opterećenje gospodarstva od 5 milijardi kuna.

Među glavnim mjerama navodi se kako će cjelokupan proces pokretanja poslovanja trgovačkog društva biti omogućen elektroničkim putem, bez obveze ovjere dokumenata kod bilježnika i izrade pečata. Prijava Poreznoj upravi i na obvezna osiguranja također će biti elektronička, kao i otvaranje računa u banci. Troškovi otvaranja (d.o.o./ j.d.o.o zajedno) smanjit će se na taj način za 76%. Potiče se korištenje e-Obrt usluge. Znatno se smanjuje papirologija i prekida s praksom traženja dokumenata koje već posjeduje neko drugo tijelo javne vlasti.

Štednja na zdravstvenim pregledima


Međutim, Vlada planira olakšati i sanitarne i zdravstvene uvjete za poslodavce te najavljuje mjere poput smanjenja učestalost zdravstvenih pregleda i trajanja predavanja za osobe koje posluju s hranom. Vlada tvrdi da zbog toga neće doći do smanjenja zdravstvenih standarda.

Ono što upada u oči jest da je trenutačno najveći administrativni trošak zabilježen na području zaštite na radu (4.378.916.371) te da se tu troškovi planiraju srezati za 1.268.969.047 kuna. Znači, od 1,5 milijardi koliko se ovim akcijskim planom namjerava uštedjeti, gotovo 1,3 milijarde kuna odnosi se na zaštitu na radu. Umjesto izrađivanja posebne procjene rizika za sve poslove, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava zaduženo je za koordinaciju izrade besplatne jednostavne aplikacije za izradu dokumenata procjene rizika koja će omogućiti malim i srednjim poduzetnicima da sami izrade procjene rizika, umjesto nabave vanjske usluge. Smanjuje se trajanje osposobljavanja iz zaštite na radu, broj osoba osposobljenih za pružanje prve pomoći, učestalost obveze organizacije odbora zaštite na radu sa četiri na dva puta godišnje, ali i učestalost obveze obavljanja zdravstvenih pregleda za radnike izloženih buci – s jednom godišnje na jednom u tri godine.

Sektor trgovine i posredovanja u prometu nekretnina trebao bi jeftinije poslovati, uz e-dozvole za administrativni pristup djelatnostima. Za 25% se snižava cijena ispita za agente za posredovanje u prometu nekretnina. Za 58% se snižava cijena izobrazbe za energetsko certificiranje u području gradnje.

Uskoro i parafiskalni nameti


Cilj drugog dijela Akcijskog plana je do kraja 2017. ukloniti ključne regulatorne prepreke slobodi tržišta profesionalnih usluga, jer to od nas traži europska Direktiva o uslugama. To bi trebalo rezultirati  većom konkurencijom u području revizije, odvjetništva i auto škola.

Među ostalim mjerama, ukida se ograničenje marketinga odvjetnika i regulacija fiksne tarife za izvansudske odvjetničke usluge pravnog savjetovanja i davanja mišljenja. Ukidaju se ograničenja broja novoosnovanih autoškola po pojedinoj županiji te fiksna regulacija minimalne cijene nastavnog sata u autoškoli. Ukida se ograničenje prema kojemu ovlašteni samostalni revizor može osnovati samo jedan revizorski ured u kojem mora biti zaposlen.Za 30% se snižavaju cijene ispita i obveznih članarina pri strukovnim komorama za porezne savjetnike i revizore te obvezna članarina za odvjetnike, a snižavanju se i cijene javnobilježničkih usluga.

Osim Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva, Vlada je na istoj sjednici osnovala   i međuresorno povjerenstvo za smanjenje i ukidanje neporeznih davanja. Nadležna tijela bi do 31.siječnja 2017. Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta trebala dostaviti popis svih neporeznih davanja iz svojeg djelokruga te prijedlog za njihovo smanjenje. Povjerenstvo će na osnovi dostavljenih prijedloga utvrditi koja će se neporezna davanja ukinuti.

 Sindikati nisu bili uključeni


Pri izradi Akcijskog plana Vlada se konzultirala s poslodavcima, a njegovu je objavu HUP pozdravio.

Sindikati u sastavljanju plana nisu konzultirani, a predsjednik SSSH Mladen Novosel tvrdi kako se i prije ovih smanjenja standarda zaštita na radu slabo provodila.

Bivši SDP-ov ministar rada Mirando Mrsić navodi kako ovaj akcijski plan ide isključivo na štetu radnika i njihovog zdravlja i da se njime praktički ukida zaštita na radu, čime se, kazao je, vraćamo u 18. stoljeće. Vladu je pozvao da van snage stavi ovaj plan, a drugi donese u socijalnom dijalogu.

faktograf