Na inicijativu zabrinutih građana, zbog najavljene izgradnje kompostane, pretovarne stanice, sortirnice otpada i nove kazete za odlaganje azbesta na Vijušu, jučer je, u punoj konferencijskoj dvorani Hotela Art, održan prvi sastanak građanske inicijative za trajno uklanjanje građevina za gospodarenje otpadom s Vijuša. Pored organizatora sastanka, nezavisne gradske vijećnice Slavice Lemaić i umirovljenog kriminalista Mate Klarića,  sastanku su prisustvovali građani s područja Mjesnog odbora Josip Juraj Strossmayer i drugih dijelova grada te predsjednik Udruge Eko-Integral Peter Tot-Đerđ, ugledni inovator i profesor Ivan Jakobović i nezavisna gradska vijećnica Anica Radman.

Za vrijeme sastanka građani su otvoreno izrazili svoju zabrinutost i ogorčenje planiranom izgradnjom novih građevina za gospodarenje otpadom na Vijušu jer već predugo trpe brojne negativne posljedice odlagališta otpada smještenog na potpuno neprihvatljivom mjestu. Građani su izrazili i svoje nezadovoljstvo neinformiranošću najavljenim projektima te činjenicom da ih nitko nije pitao žele li oni ove građevine u svom susjedstvu. Zbog toga su vijećnici Lemaić postavili brojna pitanja o najavljenim novim građevinama za gospodarenje otpadom na Vijušu te o mogućim rješenjima ovog gorućeg problema.

Vijećnica Lemaić je odgovorila na postavljena pitanja i predložila rješenja koja su ostvariva ovisno o dobroj volji političara upozorivši pri tome da je Vijuš posljednje veliko neizgrađeno zemljište u Slavonskom Brodu i da bez njega grad ostaje bez prostora za razvoj novih javnih sadržaja, a time i bez mogućnosti razvoja. Mato Klarić je u svom govoru istaknuo brojne teške posljedice koje građani trpe zbog blizine odlagališta otpada na Vijušu te je upozorio na nove probleme koji će nastati realizacijom planiranih projekata. Ivan Jakobović upozorio je da se fermentacijom biootpada stvaraju metan i ugljikov dioksid. Peter Tot-Đerđ upozorio je okupljene da je zrak u Slavonskom Brodu najzagađeniji u RH te da će se izgradnjom planiranih objekata još više povećati zagađenje zraka i koncentracija kancerogenih sitnih lebdećih čestica, a time i broj oboljelih građana.

Građani su izrazili svoje nezadovoljstvo i zaprepaštenje zbog nerazumne izgradnje novih kazeta za odlaganje otpada baš na dijelu odlagališta koji je najbliži obiteljskim kućama i višestambenim zgradama te posljedicama koje zbog toga ispaštaju. Građani rekreativci upozorili su da se užasni smrad sa smetlišta širi sve do šetnice pored Glogovice i šetnice uz rijeku Savu. Planirana izgradnja novih građevina za gospodarenje otpadom razotkrila je i činjenicu da je azil za životinje sagrađen usred odlagališta otpadom što predstavlja okrutan i bešćutan odnos prema životinjama i jasno ukazuje na slom urbanističkog planiranja grada Slavonskog Broda. Građani su upozorili da mnogi još uvijek nisu informirani o tome što se planira graditi na Vijušu, a kamoli o posljedicama koje će to imati na živote i zdravlje ljudi.

Vijećnica Lemaić informirala je građane da su postupci javne nabave za izgradnju kompostane i sortirnice otpada u završnoj fazi te da zbog hitnosti postupanja nema vremena za dugotrajni i komplicirani proces potpisivanja peticije stoga je odlučeno da će građanska inicijativa uputiti otvoreno pismo županu Marušiću, Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije, gradonačelniku Duspari i Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda. Na kraju sastanka vijećnica Lemaić pročitala je tekst otvorenog pisma, nakon čega je, uz odobravanje građana, pokrenuto potpisivanje otvorenog pisma koje će se u idućim danima nastaviti potpisivati diljem Slavonskog Broda.

Građani su složno i jednoglasno zaključili da su spremni na organiziranje  prosvjeda protiv izgradnje novih građevina za gospodarenje otpadom na Vijušu ukoliko se odgovorni ogluše na njihove opravdane molbe i zahtijeve sadržane u otvorenom pismu.

Slavica Lemaić iu ime Građanske inicijative