Godine 1995. kada je pronađen i usvojen odnosno kada je zakonski patentiran način upravljanja i održavanja stambenih zgrada, u mojoj zgradi (Blok V, Naselja Andrije Hebranga, Slavonski Brod) plaćalo se 74 kune po stanu za pričuvu. Sada za zajedničku pričuvu plaća 150 kuna, dvostruko više. Ali, dojam je, da je dvostruko manje zajedničkog održavanja.

Evo izvoda iz Zakona o vlasništvu i drugim pravnim stvarima, članak 90. koji regulira tu materiju:
Zajednička pričuva

Članak 90.  (ZOV-a)

(1) Zajednička pričuva iz članka 85. stavka 2. ovoga Zakona je namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova.

(2) Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova, odnosno odluke koju je na zahtjev nekoga suvlasnika donio sud s obzirom na predvidive troškove i uzimajući u obzir imovinsko stanje svih suvlasnika.

(3) Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj nekretnine kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojega suvlasnika, uloženom na način da donosi plodove.

(4) Dopuštena su samo ona plaćanja iz pričuve koja su učinjena radi plaćanja troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine ili otplatu zajma uzetoga za pokriće tih troškova; ovrhu je dopušteno provoditi na zajedničkoj pričuvi samo radi podmirenja tih tražbina.

(5) Upravitelj kojem je završila uprava dužan je bez odgađanja položiti račun o pričuvi i ostatak predati novom upravitelju; razriješi li sud upravitelja, naložit će mu da u roku od četrnaest dana pod prijetnjom ovrhe preda utvrđeni ostatak novom upravitelju.

(6) Suvlasnik koji je otuđio svoj suvlasnički dio nekretnine nema pravo zahtijevati povrat svoga doprinosa u zajedničku pričuvu, nego taj ostaje i dalje u njoj kao doprinos toga suvlasničkoga dijela.

O svrsi zajedničke pričuve govori se u U redbi o održavanju zgrada.
Članak 2. Uredbe o održavanju zgrada opisuje svrhu zajedničke pričuve. Vidljivo je da pričuva ne može služiti za održavanje posebnih dijelova (stanova ili drugih prostora u vlasništvu građana  ili drugih pravnih osoba).

Sredstva zajedničke pričuve suvlasnici zgrade koriste prema godišnjem odnosno višegodišnjem programu osobito za pokriće troškova:

- redovitog održavanja i poboljšavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

- hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

- nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

- osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva,

- zamjene postojećih i ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

- otplate zajma za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade,

- poslovanja upravitelja zgrade.

Sredstva zajedničke pričuve suvlasnici su dužni uplaćivati na poseban račun koji će u tu svrhu otvoriti svi zajedno ili osobe koje suvlasnici ovlaste.

Upravitelj raspolaže sredstvima zajedničke pričuve, pod uvjetima i u granicama utvrđenim ugovorom kojeg upravitelj sklapa sa suvlasnicima

Ne znam pod koji dio obveza upravitelja spada krečenje zajedničkog hodnika sa stepeništem, ali znam da je od 1995. godine do danas to učinjeno samo jednom. Jednom u 25 godina!! Kad su se mijenjali interfoni, iz godišnjeg izvještaja o radovima i troškovima, stanari su saznali da jedan s ugradnjom stoji 1 200 kuna (bilo je to prije otprilike 15 godina). Inače, nabavljeno je nekoliko stotina interfona. Nabavna cijena im je bila, procijenjuje se, 150 kuna maksimalno!!! Ovakvih primjera ima, što ono se veli, za izvoz! Ima i onih drugih u kojima se uvjerilo koliko je zajednička pričuva način koji je relativno u redu.

Zajednička pričuva je švedski stol. Parola glasi: vi stanari redovno plaćajte zajedničku pričuvu, a upravitelj će uzimati koliko mu treba, uz blagoslov predstvanika stanara. U Mom bloku to se izdeformiralo do kretanja po rubu zakona, tako da smo mi stanari bili prisiljeni mijenjati upravitelja.

Prije dva mjeseca umro je glavni predstavnik stanara odnosno domar koji je mjesečno primao 1 500 kuna mjesečno za poslove koje je obavljao u ime i stanara i upravitelja, i koji je posredovao između stanara i upravitelja. Mjesec dana poslije osam (brojkom: 8) stanara htjelo je na sastanku (Na temelju članka 375 zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96) donijeti odluku da se imenuje predstavnik stanara, ali i plaćeni zamjenik. Dakle, osim 18 000 kuna godišnje za predstavnika stanara, iz pričuve se trebalo isplaćivati i njegovog zamjenka. Zašto ne i zamjenika zamjenika? Pa čak zamjenika zamjenika zamjenika, jer smrt može doći nenadano, pada imamo pričuvu domara? Čisto naštimavanje. Ističem da 11 stanara cijelu godinu plaća pričuvu kako bi se isplatio honorar predstavniku stanara koji mijenja sijalice, javlja se na telefon kad ga nazovu stanari i razgovor prenosi upravitelju, koji mijenja otirače pred ulazima, itd. Sve ostale poslove obavljaju, po nalogu upravitelja, kvalificirani majstori, strojobravari, električari, stručnjaci za vodu, struju, krovove, krečenje. Koliko bi se moralo davati i zamjeniku? Za pričuvu i čistačicu stanari moraju izdvojiti preko 2 000 kn godišnje. Tko to očekuje da ljudi šute dok se novac ne troši racionalno?

Ova ujdurma sa zamjenikom i kotejebekvorume, nasreću, spriječena je.

Baš me zanima što će za jesen smisliti osmorica agilnih i poslušnih stanara. Doći ću na sastanak i poslušati, a možda se i opet pobuniti. Naime, nije ugodno kad te netko jebe u mozak zdrav kao dren. Inače, i bez predstavnika stanara, sve funkcionira. Jave se stanari o problemima izravno upravitelju. Ovaj put nisam spominjao imena. No, možda ću morati.