U Eko-Integralu smo početkom kolovoza zaprimili obavijest i dopise Zamjenice pučke pravobraniteljice. Te dopise je gđa Dijana Kesonja uputila Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Ravnateljstvu HZJZ i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

Zamjenica pučke pravobraniteljice u tim dopisima ističe da se institucija Pučkog pravobranitelja: “obraća se slijedom zaprimljenih predstavki građana Slavonskog Broda iz svibnja i lipnja 2023. godine povodom nove karte Europske agencije za okoliš objavljene 25. travnja 2023. godine: ‘European city air viewer’ na kojoj je Slavonski Brod na zadnjem, odnosno 375. mjestu gradova Europske unije po kvaliteti zraka s koncentracijom lebdećih čestica PM2.5 od 28 µg/m3 (https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer).”.

Samo da prisjetimo čitatelje SBPeriskopa, da sve to nije novo za Brođane koji već godinama žive u ovakvom teškom okruženju… Što više, sve ovo već jako dugo traje, skoro 15 godina! Prvo je prerada nafte u Rafineriji nafte Brod u 10 godina, kada je prosječno godišnji prerađeno oko milijun tona, tj. za 10 godina blizu 10 milijun tona, dovela do velika onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu. Nažalost, još uvijek nitko ne zna dokle se stiglo sa sanacijom i ostalim radnjama u Rafineriji nafte Brod…

No ovo nije sve. Dok je Slavonski Brod godinama bio bez Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, došlo je do totalno nekontroliranog onečišćenja brodskog zraka. Pa neovisno da negdje sredinom studenog prošle godine (12.11.2022.) Slavonski Brod poslije više od četiri godine čekanja napokon je dobio novi Akcijski plan, alarmantne koncentracije lebdećih čestica PM2.5 mjerene u Slavonskom Brodu godinama su prednjačile i prednjače i sada u Europskoj uniji.

Tako Slavonski Brod je lani bio na 6. mjestu, a pretprošle godine na 3. mjestu najonečišćenijih gradova Europske unije(!), gdje su prvenstveno gledala onečišćenja zraka lebdećim česticama PM2.5. A kako znamo i kako je i Zamjenica pučke pravobraniteljice navela u svojim dopisima, ove godine Slavonski Brod je na 1. mjestu od 375 gradova Europske unije po prosječnoj dvogodišnjoj koncentraciji lebdećih čestica PM2.5 od 28 µg/m3. Iza Slavonskog Broda su: višegodišnji ‘šampion’ Nowy Sacz, pa nekoliko poljskih gradova, među njima i Krakow i gradovi iz Italije: Cremona i Padova! NEVIĐENO (vidi prilog)!!!

Tako sada Zamjenica pučke pravobraniteljice u svom dopisu traži od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da se navede “načini mjerenja kvalitete zraka u Slavonskom Brodu koja se trenutno provode uz podatke o postojećim mjernim stanicama za praćenje kvalitete zraka, njihovom vlasništvu, stanju/održavanju i lokacijama.”.

Također traži da službe iz Mingor “obavijeste o načinima informiranja građana o kvaliteti zraka, te poduzetom u cilju zaštite zdravlja grada Slavonskog Broda.” (vidi prilog). Dok od Ravnateljstva HZJZ i od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije traži “informaciju o rezultatima Studije o utjecaju ekoloških čimbenika na zdravlje građana Slavonskog Broda s čijom se izradom započelo u 2016. godini”,... te o “drugim poduzetim te planiranim aktivnostima u cilju zaštite zdravlja građana Slavonskog Broda od onečišćenog zraka …”.

Zahvaljujemo ispred Udruge Eko-Integral, ali i ispred svih stanovnika Slavonskog Broda i njegove okolice Zamjenici pučke pravobraniteljice na poduzetim aktivnostima. Također očekujemo žurne odgovore od prozvanih, uz jednu veliku napomenu da ovo što sada radimo, nije prvi put u ovih 15 godina, odnosno otkada znamo da je brodski zrak alarmantno onečišćen...

Nikako ne smije zaboraviti da još u listopadu 2014. godine Ministarstvo zaštite okoliša je osnovalo Povjerenstvo za praćenje poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Slavonskog Broda.

Nedugo poslije održan je i prvi sastanak Povjerenstva, a krajem studenog i prva Tematska sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša. Prije 2020. godine održana su 7 sastanaka Povjerenstva, a poslije toga samo jedan i to prije više od dvije godine. Zašto?

Također su dosada održane i pet sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, ali niti jedna u posljednje četiri godine. Zašto? Svima je jasno, ako je riječ o brodskom čistom zraku, Brođani uopće ne vide i ne mogu vidjeti, i to prvenstveno zbog administriranja problema onečišćenog brodskog zraka, kraj tunela!