Moj prijatelj koji nema veze s novinarstvom, ali zato, kao lucidni konzument novinarskih sadržaja, redovito prati papirnate i elektroničke medijiske platforme, kaže mi da uvijek obvezno pošaljem upit onome ili onima o kojima namjeravam pisati članak, kako bi se, po principu audiatur et altera pars, saznalo za njihove stavove, mišljenja. U principu sam se morao složiti s njim, jer se radi o osnovama zanata, ali sam mu uzvratio da bi, ako bih tako uvijek postupao, sbperiskop ostao bez većine tema. No, ubuduće ćemo tako na portalu i postupati u skladu sa fenomenalnim Zakonom o pravu na pristup informacijama. Usput, Povjerenici za informiranje Anamariji Musi koja će "štiti" spomenuti zakon, postavio sam kao vanjski član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, i ja jedno pitanje prilikom njenog „saslušavanja“ kao kandidatkinje za tu funkciju.

Na primjer, kada bi to meni, uredniku malog, jedinog brodskog web magazina, nadležna osoba iz gradskog poglavarstva, putem Odjela za odnose s javnošću, odgovorila na slijedeća pitanja: „Poštovana gradska upravo grada koji se diči i kiti transparentnošću, možete li mi odgovoriti zašto u kategoriji KOLEGIJ, na službenoj stranici Grada Slavonskog Broda (vidjeti s desne strane naslovnice!), nema promjena od 5. srpnja 2012. Godine?“ Sumnjam da bi uopće odgovorila, stoga, ne časeći ni časa, preskačući sve odnošaje s isturenim rečenim Odjelom koji zastupa transparentnu gradsku upravu, pitanja, evo, postavljam posredno, preko portala, uz brojne svjedoke.

Zna se da je nekada postojalo Gradsko poglavarstvo kao izvršno tijelo, na kojemu se odlučivalo o svemu i svačemu iz resora gradonačelnika. Zaključci, odluke, dokumenti proslijeđivani su Gradskom vijeću na usvajanje. Od 2009. godine umjesto Gradskog poglavarstva, postoji samo institucija Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti. Gradonačelnik dr. Mirko Duspara ima svoj Kolegij, sastavljen od pročelnika svih upravnih tijela. Na tom se tijelu donose sve važne odluke iz gradonačelnikove nadležnosti, razmatraju se razni izvještaji koji idu na Gradsko vijeće.

Prethodnom setu pitanja dodajem i neka nova, vjerujući da će nadležne osobe, potaknuti da puno lakše javnosti daju jasne odgovore: „Poštovana gradska upravo, zašto se ništa ne objavljuje o radu Kolegija? Što je razlog tome? Sastaje li se taj Klegij uopće i kojom učestalošću? Zašto nigdje ne možemo pronaći Poslovnik o radu tog Kolegija? Zašto se kriju odluke Kolegija?

Kaže mi prijatelj da ako ne pitam drugu stranu za mišljenje da će mi tekst biti neuravnotežen. Upuštam se u taj rizik da će ovo što čitate, dragi posjetitelji sbperiskopa, biti nagnuto, pomjereno u jednu stranu, u stranu nepoštivanja krutih novinarskih pravila. Izlažem se riziku u kontri onima koji bi se pravila trebali najviše  pridržavati, a to ne čine- gradskoj upravi. Ja to činim na štetu idealne slike o objektivnom izvještavanju, a oni na štetu svih građana.

Ne odgovore li nadležni na postavljena pitanja, možda ih se može "natjerati"  da daju odgovore redovnim ponavljanjem pitanja?! Ponavljajnje je majka učenja - kako se držati pravila..