Poduzetnici su najaktivniji kada su EU fondovi u pitanju. Put od projektne ideje do aplikacije na EU fondove dugoročan je proces, a za uspjeh šest je najvažnijih elemenata: jasnoća, informiranost, spremnost, temeljitost, strpljenje i prilagodba. U 2017. godini, u najavi su brojni natječaji za poduzetnike za poljoprivredu, ulaganje u proizvodnju, energetsku učinkovitost, razvoj i inovacije te internacionalizaciju i certifikaciju poslovanja.

Poduzetnici su ti koji su najaktivniji kada su EU fondovi pitanju i doprinose boljoj statistici povlačenja bespovratnih sredstava iz EU fondova. Iako trenutno ne postoji dovoljan broj otvorenih natječaja, jednom kada se natječaji objave, zainteresiranih prijavitelja i projekata ne manjka. Najčešće ima puno više projekata nego sredstava na raspolaganju i u procesu prijave pravovremena i kvalitetna priprema predstavljaju ključ uspjeha. Od ideje  do realizacije poduzetničkog projekta financiranog iz EU fondova 6 je najvažnijih elemenata:

1. Jasnoća - Bilo da ste poduzetnik koji tek planira osnovati tvrtku i upustiti se u izazove poduzetništva ili već godinama uspješno vodite poslovanje, a rado biste koristili mogućnosti EU fondova, osnovno je utvrditi koje su vaše konkretne potrebe sukladno planu poslovanja. Što je cilj projekta, što želim postići, koja sredstva su potrebna? Koje aktivnosti su potrebne za ostvarenje cilja? U kojem roku želim ostvariti cilj? Koliko sam fleksibilan? Imajući u vidu neizvjestan ishod, prioritet bi trebali biti razvoj i isplativost projekta, a EU fondovi „šlag na torti“ ili „impuls“ za brži rast.

2. Informiranost -  Put od projektne ideje do aplikacije na EU fondove je često višegodišnji proces. Informacije o otvorenim i najavljenim EU natječajima dostupne su na centralnoj stranici www.strukturnifondovi.hr kao i na brojnim portalima. Za precizne informacije najbolje je obratiti se specijaliziranim savjetnicima ili nadležnim institucijama. U mreži kompleksnih EU operativnih programa, tematskih ciljeva, prioriteta i mjera vrlo je izgledno da postoji konkretan natječaj u koji će se vaš projekt uklopiti u doglednoj budućnosti.


3. Spremnost – Kada su EU fondovi u pitanju jednostavnih projekata nema. Postoje kompleksni i manje kompleksni projekti. Manje kompleksni projekti su obično projekti manjih vrijednosti (do milijun kuna) koji se sastoje od nabave opreme manje vrijednosti ili „soft“ aktivnosti koje uključuju edukacije, nastupe na sajmovima, analize tržišta i slično.

Kompleksni projekti su projekti višemilijunskih vrijednosti koji uključuju gradnju i nabavu opreme veće vrijednosti te podrazumijevaju ishođenje pravomoćne građevinske dozvole i detaljne analize i elaborate. Priprema često zahtjeva angažman građevinara, arhitekta, stručnjaka za okoliš, tehnologa, pravnika te savjetnika za EU fondove i to jednu do dvije godine prije prijave. U fazi pripreme, ključno je posebnu važnost posvetiti financiranju projekata jer se raspon sufinanciranje kreće između 25%-85% ovisno o svrsi natječaja i veličini poduzeća.

4. Temeljitost – Ponavljamo, sustav EU fondova je kompleksan, birokratiziran sustav. Pravila i procedure postavljeni su da bi se osigurala transparentnost i jednakost postupanja. I najmanje krivo tumačenje uvjeta natječaja, jedan zastarjeli dokument ili nedostatak potpisa i žiga, može rezultirati padom prijave i gubitkom prava na višemilijunske iznose. Stručna podrška specijaliziranog i iskusnog  tima savjetnika preduvjet su za uspjeh, pogotovo kad su kompleksni projekti u pitanju.

5. Strpljenje – Pod pretpostavkom da je natječaj objavljen i da je prijava uspješno predana važno je strpljene što poduzetnicima teško pada, ali ideja atraktivne potpore podiže prag tolerancije. Prijave se često evaluiraju mnogo sporije nego što je bilo predviđeno natječajem, posebno ako je pristiglo puno prijava. Evaluacije u pravilu traju od 6-12 mjeseci, a ponekad i duže. Ako ste odlučili započeti s investicijom neovisno o Odluci o financiranju i preuzeti rizik, sustav EU fondova vam to dozvoljava.

6. Prilagodba – jednom kada se odobre sredstva, poduzetnici trebaju biti svjesni da su EU fondovi sredstva poreznih obveznika EU te da provedba projekata podrazumijeva prilagodbu pravilima koja se odnose na javna tijela. Za izgradnju kao i za nabavu opreme i usluga, potrebno je provoditi postupke javne nabave što također zahtjeva dodatno ulaganje u vlastite kapacitete ili angažman vanjski savjetnika za podršku.

Unatoč brojnim izazovima na putu do potpora, poduzetnici koji dobiju EU sredstva brže će realizirati svoje poslovne ciljeve i što je najbitnije postati konkurentniji na domaćem i inozemnom tržištu. Za uspjeh je potrebno uložiti vrijeme i angažirati stručnjake sa specifičnim znanjem i iskustvom kako bi se uloženo višestruko isplatilo. U 2017. za hrvatske poduzetnike u najavi su brojni EU natječaji, a primjenom spomenutih 6 elemenata povećat će se šansa da uspješno iskoriste prilike koje EU fondovi pružaju i steknu prednost nad konkurencijom.

U nastavku donosimo pregled trenutno otvorenih i natječaja u najavi za 2017. godinu.* Autorica teksta je Dragana Raič, direktorica za EU projekte, Sense Consulting

poslovni