[caption id="attachment_70013" align="aligncenter" width="460"] Zgrada 2 Strojarskog fakulteta Slavonski Brod (desno u dvorištu)[/caption]

U širem centru Slavonskog Broda, u jednosmjernoj Gundulićevoj ulici, na dvjesto metara udaljenosti, smjestile su se dvije obrazovne institucije: Strojarski fakultet, u Zgradi 2 (sa skripatrnicom i knjižnicom) i Katehetsko-pastoralni centar „Vid Mihaljek“ pri župi Gospe brze pomoći. U jednoj zgradi caruje vjera u znanost, a u drugoj vjera u istinu bez provjere, tertulijanska vjera u apsurdno.

Neka nas Wikipedia podsjeti što je znanost:

Znanost (grč. episteme - razumijevanje, spoznanje, studija; lat. scientia; eng. i fr. science; njem. Wissenschaft) je organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obrađenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama. Znanost je objektivno, sistematizirano i argumentirano znanje o zakonitostima, činjenicama, pojavama i njihovim vjerojatnim uzrocima. Stečeno je i provjereno egzaktnim promatranjem, organiziranim pokusom i pravilnim razmišljanjem. Također, znanost nije samo skup znanja, već i način razmišljanja i gledanja stvarnosti. Taj se pogled temelji na razumu, logici, kritici, sumnji te objektivnom, slobodnom i samostalnom razmišljanju. Znanost je također objektivna, sustavna, logična, precizna i provjerljiva metoda prikupljanja, opisivanja, klasificiranja, definiranja, mjerenja, eksperimentiranja, uopćavanja, objašnjavanja i vrednovanja iskustvenih činjenica.

Neka nas Wikipedia podsjeti što je strojarstvo:

Strojarstvo je primijenjena znanost, ili primjena znanosti za dobrobit čovječanstva. Strojarstvo se oslanja na razne prirodne znanosti: matematiku, fiziku, kemiju; računarstvo, kao i na praktično iskustvo koje se stječe izradom korisnih predmeta, konstrukcija i procesa. Osobe koji se profesionalno bave strojarstvom zovu se strojari ili inženjeri.
Krajnji cilj tj. svrha strojarstva je proizvodnja nekog uporabnog, korisnog predmeta (konstrukcije) koji će imati točno određenu, praktičnu primjenu. Dalje, strojarstvo kao primijenjena znanost, bavi se dodatnim poboljšanjem, optimizacijom i unaprijeđenjem već postojećih proizvoda.
Izuzev primijenjenog, strojarstvo ima i teoretsku stranu koja se bavi proučavanjem utjecaja fizikalnih i kemijskih zakona na proizvod ili proizvodni proces, njihovom matematičkom formulacijom u obliku analitičkih ili numeričkih proračuna, te računarskim modeliranjem navedenih procesa a u svrhu optimizacije i poboljšanja proizvoda ili proizvodnog procesa.

Na službenoj starnici Strojarskog fakulteta Slavonski Brod piše da studijski programi s velikim brojem izbornih predmeta prilagođeni su širokom spektru potreba gospodarstva Republike Hrvatske, ali i šire. Razvoj novih proizvoda, kao i primjena suvremenih tehnologija i materijala temelj su za gradnju sofisticiranih proizvoda za inozemno i domaće tržište, te unaprjeđenje kvalitete življenja naše zajednice.

[caption id="attachment_70014" align="aligncenter" width="460"]Katehetski centar SB Katehetski centar Slavonski Brod[/caption]

Po Wikipediji vjera se obično definira kao uvjerenje u istinu neke tvrdnje bez njene provjere. Prema tome, to je subjektivno duhovno tumačenje ishoda percepcije, vlastitog razmišljanja ili komunikacije.

O Katoličkoj crkvi na Wikipediji možemo pročitati slijedeće: Prema nauku Katoličke crkve Crkva je zajednica koju je osnovao Isus kao božansku tvorevinu koju vodi Duh Sveti. Ta Crkva u ovom svijetu u punini postoji samo u organizaciji zvanoj Katolička crkva, tj. u organizaciji okupljenoj oko Petrovog nasljednika pape jer je Isus upravo na njemu izgradio Crkvu (usporedi Mt 16:18-19) i njemu je kao jedinom pastiru povjerio brigu nad cijelim svojim stadom (usporedi Iv 21:15-17). Ipak, Katolička crkva priznaje većinu dobara Kristove crkve i drugim crkvama, posebno pravoslavnima, te je svjesna da se u njoj samoj zbog ljudske nesavršenosti ta dobra često ne očituju kako bi trebalo.

Jedno od dobara koje Crkva ima je sigurnost božanskog vodstva, tj. sigurnost da će ona vjerno i nepogrešivo baštiniti što je primila od Isusa. Ta baština naziva se tradicija i svako argumentiranje nauka poziva se na nju. Papa i tu ima ključnu ulogu jer je sigurnost moguća upravo radi njega koji je jedini garant te sigurnosti (usporedi Lk 22:31-32). Ipak, tradiciju prenosi cjelokupna Crkva.

Na web stranici župe Gospe brze pomoći možemo pročitati da je u Katehetskom centru sav vjeronauk, sva župska druženja, tečaj priprave za brak, prezentacije, likovne izložbe i mnoga druženja pojedinih udruga: bibličari, kat. djelatnici, MIR-ovci i drugi.

Izdvajamo uvjete za ovaj tečaj:

POTREBNI DOKUMENTI ZA SKLAPANJE SAKRAMENTA ŽENIDBE U CRKVI 28-02-2015

U župu vjenčanja potrebno je donijeti:

+ KRSNI LIST/OVI ZA ZARUČNIKE (ne stariji od 6 mjeseci; Krsni list svjedoči o primljenom krštenju i krizmi, te da je osoba slobodnog stanja tj. da dosad nije sklapao/la crkvenu ženidbu; ako je netko kršten u župi u kojoj će biti vjenčanje, ne treba tražiti krsni list, nego će podatke župnik potražiti u Matici krštenih; dobro je provjeriti da li je upisana krizma u Krsni list, pogotovo kada je bila izvan župe krštenja – ukoliko nije upisana, potrebno je izvaditi potvrdnicu o krizmi u župi gdje je ona slavljena);

+ POTVRDE O POHAĐANJU TEČAJA PRIPRAVE ZA BRAK za oboje zaručnika;

+ u slučajevima kada se zaručnici vjenčaju samo u crkvi: POTVRDE IZ MATIČNOGA UREDA O ISPUNJAVANJU PRETPOSTAVKI ZA SKLAPANJE BRAKA (izdaje Matični ured dotičnoga grada/općine; ondje se treba već prije interesirati za potrebne dokumente i obaviti „proceduru“; u roku 3 mjeseca od podizanja potvrda zaručnici se moraju vjenčati);

+ u slučajevima kada su zaručnici prethodno građanski vjenčani ili će to učiniti: IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE VJENČANIH ili VJENČANI LIST (dovoljna je kopija, radi evidencije obavljenoga civilnoga vjenčanja).

+ ukoliko župa vjenčanja nije vlastita župa niti jednome od zaručnika: DOPUŠTENJE ZA SKLAPANJE ŽENIDBE IZVAN VLASTITE ŽUPE (zaručnici trebaju zatražiti od svojih župnika, svatko u svojoj župi i donijeti u župu gdje dogovaraju vjenčanje).

Drugi, eventualno potrebni, dokumenti se dogovaraju u tijeku postupka.

Datum i termin vjenčanja se redovito dogovara u župi zaručnika ili zaručnice nakon obavljenoga tečaja priprave za brak, uz predočene potvrde s kojima se počinje i „postupak za ženidbu“. Potom se svi drugi dokumenti donose u dotični župni ured najkasnije mjesec i pol prije vjenčanja. Slijedi vođenje „postupka za ženidbu“, napose ispunjavanje posebnoga zapisnika na kojem sudjeluju oboje zaručnika. Tom se prigodom u susretu sa župnikom dogovore „praktične stvari“ slavlja vjenčanja (liturgijska priprava i ispovijed zaručnika, sviranje i uređenje crkve kod vjenčanja i dr.).

Za druge dogovore i informacije može se nazvati: ŽUPNI URED GOSPE BRZE POMOĆI – 035/410–950 u uredovno vrijeme: od ponedjeljka do subote dopodne od 9 h do 12 h, te također od utorka do četvrtka i popodne od 16 h do 18 h. Dogovori za vjenčanja su redovito srijedom od 16 h do 18 h. Za pojedinačne susrete, napose u vezi „postupka“ i zapisnika, može se sa župnikom dogovoriti i u drugo vrijeme, kako je jednima i drugima prikladno, pogotovo kada su zaručnici izvan Sl. Broda, rade drugdje i sl.

Moglo bi se slobodno reči da u obje zgrade rade profesionalno obučeni vjernici koji predaju svojim studentima i izdaju im diplome. U jednoj ulici dvije vjere, obje potrebne budućim vjernicima u znanost i istinu bez provjere.