Sve vlasti u mandatu mijenjale bi ili donosile novi Zakon o komunalnom gospodarstvu, tvrdeći kako će upravo tada biti sve ok.

U ovom mandatu mijenjao se zakon, a gospođa Mrak Taritaš dobro reče - kada ne znaš šta bi daj neku obvezu komunalnim redarima.

Puno je toga neuređeno zakonima, društvena klima na rubu delirija, primitivizam na svakom koraku i sve bi to trebali riješiti komunalni redari.

Zaduženi su za javne površine, birtije, pse, mačke, zrak, vodu i drugo, a u našem gradu Slavonskom Brodu, od ranije zaposlenih 6-8 redara, ostala su ih samo dva. I sada će im gradska uprava dati nogu, jer ne zadovoljavaju, jer ne mogu pratiti sve propise i stručno ih provesti. A upravo ta ista gradska vlast / tvorac ove ideje poznat autoru i službenicima gradske uprave/ smanjivala je broj redara kako bi svojevremeno otpustila nepoćudne. Sada će redari, njih četiri, koliko je tvorac ideje predvidio, biti odreda visoka stručna sprema pravne i građevinske struke.

Da podsjetim. Grad je nastao prije 25 godina kao jedinica lokalne samouprave, s utvrđenim granicama područja i mjesnim odborima za mjesnu samoupravu. I od te sada već davne godine posao redara obavljali su službenici sa srednjom stručnom spremom. Uz njih su bili i redari s višom spremom, a broj redara bio je višestruko veći od današnjeg. Uvjeti stručne spreme bili su od upravne, ekonomske, tehničke a svi su imali položen državni stručni ispit. I onda je gradska vlast krenula u ljuti boj sa stanjem u komunalnom redu pa je broj redara svela na dva srednje i jednog više spreme. U ovom neprekinutom boju za boljitak zabranjivala je redarima upotrebu službenih vozila, pa čak i njihovnih osobnih, ako je bila potreba za udaljenim terenom. Razni stručni suradnici, visoka stručna sprema pisali su naputke redarima, pravila ponašanja, a oni uhljebi jedni nikako da se kloniraju i istovremeno budu na bar četiri mjesta. Preko redara vodile su se bitke s mrskim neprijateljima, raznim ugostiteljima, iako ugovore o zakupu ljetnih terasa provodi Odjel gospodarstva, političkim protivnicima za vrijeme izborne kampanje, proizvodeći prekršajne naloge i po nekoliko za isti prekršaj.

U cilju eliminacije redara kao i nekih drugih službenika Gradska uprava pokretala je službeničke sudove za povrede službene dužnosti. Redari su oslobođeni svake krivnje, kao i većina ostalih službenika, pa sada predstoji eliminacija otkazom, jer da se uspjelo na službeničkom otpuštena osoba gubi pravo na otpreminu i prijavu na Zavod za zapošljavanje.

Simptomatična je činjenica da u odjelu za komunalni sustav u kojem su redari najveći je protok upravo pročelnika. Od velikih promjena 2010-e godine, u gradskoj upravi kada je gradonačelnik preuzeo samostalnu komandu grada, ovaj odjel imao je privremene pročelnike, pomoćnike privremenih pročelnika, čak je i zamjenica gradonačelnika jedno vrijeme zamjenjivala privremenog pročelnika, iako joj samo mjesto govori da ona mijenja gradonačelnika. Imao je i dva pročelnika imenovana na temelju natječaja, a još nije utvrđeno koji je bio kraće na poziciji. I na kraju opet privremeni pročelnik koji u eri ovih događanja s redarima, suočen s davanjem otkaza daje sam otkaz. Ovo se dogodilo i s privremenom pročelnicom 2013-e godine, koja je dala otkaz, ne mogavši izdržati teret reformi gore već spomenutog tvorca ideja boljitka gradske uprave.

Sada je u gradskoj upravi organizirana interna kladionica, kada se otpuste redari sa srednjom školom, na njihova mjesta trebali bi doći postojeći službenici pravnici i građevinari koji iz nekog razloga neposluha prema vlasti zaslužuju premještaj na ovo neatraktivno radno mjesto. Kako se bliži rasplet ovih dana, stanje na kladionici sve je intrigantnije.

I na kraju, nameće se jedno pitanje. Od kada gradonačelnik samostalno upravlja gradom a to je devet godina, stanje nije bolje, dapače, čini se sve gore, a što je i sam konstatirao pišući sindikatu od koga je tražio mišljenje na ovu promjenu sistematizacije. Pitanje je hoće li tvorac ove ideje biti kriv ako ovo ne uspije, a ljudima su dali otkaze, ili će se nakon nekog vremena sve vratiti na staro, pa onda otpustiti ove s visokom spremom a zaposliti svoje sa srednjom školom? Po sistemu, šta košta da košta.