Vruće ljeto. Emma (15) se dosađuje u kući svoje bake i djeda, sanjareći o zanimljivim doživljajima. Jednog dana, ugleda mladića s druge strane jezera te razvija kratku, ali intenzivnu fantaziju.

vofeminae