Kako bi izgledalo da su strahovi malena bića koja neprestano slijede svoje vlasnice? Strahovi nas sputavaju, no mogu li možda biti i korisni?

Režirana i animirala Nata Metlukh.

voxfeminae