Patnje dali stijenama, ali one nisu izdržale, pa ih dali čovjeku.

Zaspale boli čovjek nerado budi.

Jučerašnja bol ne zabrinjava onoga koga tišti današnja.

Ne veseli se mojoj boli, jer kad moja bol ostari, tvoja će biti mlada.

Kamo ćeš , boli? Tamo gdje sam se već navikla?

Pravi je bolesnik onaj koji zrno suha grožđa odgrize na sedam mjesta.

Noć bolesnika duga je kao planinska staza.

Utješna riječ bolesniku je hrana.

Bolesnik ne štedi ništa osim cipela.

Pametniji je bolesnikov trbuh nego liječnikova glava.

Kad je bolest smrtna, onda je smrt lijek.

Bolest dolazi kroz ušicu sjekire, a odlazi kroz ušicu igle.

Moja bolest, tvoj smijeh.

Proleži tri godine, pa će i sin koji te nviše voli postati neposlušan.

Dovoljno je bolestan onaj koji bolesnika dvori.

Nitko nije toliko bolestan da se ne bi nadao poboljšanju.

Bolest i nesreća uči ljude da budu ponizni.

Razboli se pa ćeš vidjeti tko te voli, a tko ne.

Tko je smrt vidio, taj je pripravan bolovati.