/SBPeriskop

Njemački parlament zaključio da je prisutnost SAD-a u Siriji ilegalna

Kapitalizam, Međunarodni odnosi
Objavio: sbperiskop
Njemački parlament zaključio da je prisutnost SAD-a u Siriji ilegalna


Članovi parlamenta u Nemačkoj su zaključili da je prisustvo vojske SAD-a u Siriji ilegalno.

Aleksandar Neu, član parlamenta za levičarsku partiju u Nemačkoj, zatražio je mišljenje o zakonitosti vojnog prisustva i operacija SAD-a, Rusije i Izraela u Siriji.

- Priznata vlada Sirije je zatražila od Rusije da pomogne. Njeno prisustvo u Siriji je bez sumnje legalno po međunarodnom pravu.

- Aktivnosti SAD-a u Siriji se mogu posmatrati u dve faze:

Promena režima

Obezbeđivanje oružja pobunjenicima u Siriji od strane SAD-a (i drugih) je bilo i jeste nelegalno. To je kršenje Zabrane upotrebe sile u međunarodnom pravu, konkretno po Povelji UN-a Član 2(4):
"Svi članovi će se u svojim međunarodnim odnosima uzdržavati od pretnje ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države, ili na bilo koji drugi način koji nije u skladu sa ciljevima Ujedinjenih nacija."

Borba protiv ISIS-a

SAD tvrde da je njihovo prisustvo u Siriji (kolektivna) samoodbrana prema Članu 51 Povelje UN-a, jer Islamska država u Siriji preti napadima na SAD. To bi, samo po sebi, bilo nedovoljno jer je Sirija suverena država. Zbog toga, SAD dodatno tvrde da je sirijska država "nevoljna ili nesposobna" da bori protiv Islamske države.

Naučne službe kažu da je tvrdnje o "nevoljnosti ili nesposobnosti" već bila sumnjiva kada je američka operacija započela. I to iz dva razloga:

  • To nije zakon ili međunarodno prihvaćena legalna doktrina. (120 članova Pokreta nesvrstanih (NAM) i drugi su se snažno protivili tome).

  • Sama sirijska vlada se borila protiv ISIS-a, ali nije mogla deluje na velikim delovima svoje teritorije nad kojima je Islamska država preuzela kontrolu. Neki tvrde da je to opravdan argument "nesposobnosti." Ali ISIS je u velikoj meri poražen i više nema nikakvu značajnu teritorijalnu kontrolu.


Stoga se ovaj već sumnjivi legalni slučaj za prisustvo SAD-a (i drugih "koalicionih" vojnika u Siriji) više ne može koristiti. Američko prisustvo u Siriji je ilegalno.
Komentar: Da li iko stvarno misli da je Ameriku briga? Ona radi ono što želi i kada želi.
Komentar: Izvješće je dostupno ovdje.Komentar Moon of Alabama:
- Za izraelski napad na Hezbolah i iranske jedinice i instalacije u Siriji, kao i protiv same Sirije, Izrael tvrdi da je "preuranjena samoodbrana" prema Članu 51 Povelje UN-a. Ali "preuranjena samoodbrana" se može desiti samo kada su napadi protiv Izraela bili neizbežni. To nije bio slučaj. Izraelski napadi su, prema tome, "preventivna samoodbrana," što nije prihvaćena doktrina međunarodnog prava.

Od službe nije zatraženo mišljenje o ulasku Turske u Siriju, ali ističe da se tvrdnje o "samoodbrani," što Turska čini u svojoj borbi protiv kurdskih entiteta u Siriji, često zloupotrebljavaju u geostrateške svrhe.

To je za sada mišljenje Naučnih službi.

Dati legalni argumenti nisu novi. I drugi su dugo obrazlagali postupke uz iste reči i došli do istog rezultata.

Međutim, Nemačka je partner američke koalicije koja se bori protiv ISIS-a. Njena vojska je izvršila izviđačke misije iz Turske i Jordana u cilju podrške američkoj operaciji pod istim legalnim argumentom koji su dale SAD. Nemački parlament sada verovatno neće obnoviti mandat za operaciju protiv ISIS-a. Druge zemlje će verovatno to pratiti i okončati svoje učešće u američkoj koaliciji.

Iako to neće promeniti situaciju na terenu u Siriji, to menja međunarodnu političku atmosferu. To takođe "rehabilituje" sirijsku vladu u evropskim očima, jer se više ne može prikazivati kao "neprijatelj."


sott

 

 

 1 Komentara

Komentirati možete samo kao prijavljeni korisnik

Riddick 14.07.2018 05:04

SAD su okupatori. Po čemu se razlikuju od Njemačke 1939-1945?