http://dhk.hr/ogranci-dhk/detaljnije/otkazan-strucni-skup

Društvo hrvatskih književnika

  1. travanj 2020.


Otkazan stručni skup

Prigodom obilježavanja 120 godina Društva hrvatskih književnika u Bickom Selu (Općina Garčin) kod Slavonskog Broda, trebao se održati stručni skup s prigodnim kulturnim programom u organizaciji Društva hrvatskih književnika, Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski

Udruge povjesničara i baštinika zavičajne starine Slavonije, Baranje i Srijema, Brodskog kulturnog kruga PANNONIAE GLORIA te UKUD-a Biđani, Bicko Selo, u Bickom Selu 22. travnja 2020., pod nazivom:  Valentin Benošić i Bicko selo u kontekstu hrvatske književnosti. Skup će se održati u drugom terminu tijekom 2020., a radovi će biti objavljeni u prigodnom zborniku. Svoje će radove priložiti Ivan Stipić, mr. sc. Darija Mataić Agičić, dr. sc. Vlasta Markasović, Mirko Ćurić i drugi.

***

Valentin Benošić je prerano preminuli hrvatski pjesnik (Stružani kod Slavonskog Broda, 9. II 1941 — Zagreb, 29. V 1968). Već u djetinjstvu boluje od tuberkuloze. Od 1947. polazi osnovnu školu u Bickom Selu, a povremeno je na liječenju u Zagrebu (1949) te Slavonskom Brodu (1956). Tamo je završio učiteljsku školu i upisao Pedagošku akademiju. Početkom 1968. ponovno je u bolnici u Slavonskom Brodu, zatim u Zagrebu, gdje je uskoro i umro. Bio je odbornik Skupštine općine Slavonski Brod, tajnik Matice Hrvatske, član Društva književnika Hrvatske. — Prvu pjesmu bez naslova objavio je u Telegramu (1962, 105). Pjesme, prikaze i publicističke članke objavio je u Reviji (1962–1964, 1966, 1967), Telegramu (1962, 1963), Godišnjaku MH (Vinkovci 1963, 1970), Književnim novinama (1963, 1965), Brodskom listu (1966–1969), Rukovetima (1967, 1968), Slavonskom narodnom kalendaru (1967, 1968), Glasu Slavonije (1968, 1969), Posavskim tokovima (1968), Republici (1968), Susretima (1970) i Novostima (1972). Pjesme su mu objavljene i u antologijama Mi, ovdje (Slavonski Brod 1966), Zaljubljenici Cibalae (Vinkovci 1976), Slava Panonije (Vinkovci 1980).

****

Znanstveno - stručni skup:

VALENTIN BENOŠIĆ I BICKO SELO

U KONTEKSTU SLAVONSKE I HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI

ORGANIZATORI:

Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski

Udruga povjesničara i baštinika zavičajne starine Slavonije, Baranje i Srijema

Brodski kulturni krug PANNONIAE GLORIA

UKUD Biđani, Bicko Selo

VRIJEME: 22. travanj 2020.

MJESTO: Općina Garčin, Dom mjesnog odbora Bicko Selo

PROGRAM:

10,00 – 10.30

Dolazak u Bicko Selo i upoznavanje s mjestom i polaganje cvijeća na spomen kuću  i obilazak jednog OPG-a (osvježenje)

Pozdravna riječ načelnika općine Mate Grgića i domaćina Irena Katalinić

Kratko o mjestu Bickom Selu Ilija Maoduš (moderator)

11,00 -12,15 ZNANSTVENO - STRUČNI SKUP – IZLAGANJA:

  • Ivan Stipić, viši knjižničar: Dan hrvatske knjige i Svjetski dan knjige i autorskih prava u svjetlu svetojeronimskog jubileja

  • Ilija Maoduš, publicist: Hrvatska narodna čitaonica Bicko Selo

  • Mirko Ćurić, književnik: obljetnica Društva hrvatskih književnika i četiri desetljeća djelovanja njegova slavonsko-baranjsko-srijemskog Ogranka

  • sc. Vlasta Markasović, knjiž. kritičarka: Likovi Šokica u djelu Mare Švel-Gamiršek

  • sc. Darija Mataić Agičić, viša knjižničarka: Pjesništvo Valentina Benošića

  • Ivan Stipić, viši knjižničar: Bicko Selo i njegov doprinos hrvatskoj kulturi na stranicama Leksikona brodskih pisaca

  • Ilija Maoduš, publicist: Stogodišnji tragovi – Po komu ćemo pamtiti Biđane


12,30 Ručak i druženje