[caption id="attachment_29953" align="alignleft" width="470"] Ravnatelj OŠ „Mato Lovrak“ prof. Mirko Golovrški i koordinatorica Projekta dipl. informatičar Vesna Lončar-Cindrić[/caption]

Osnovna škola „Mato Lovrak“ iz Nove Gradiške ulazi u Europsku uniju s oko 500,000 kuna namijenjenih izradi školskog kurikuluma o sigurnosti djece na internetu. Zajedno s partnerskim školama: OŠ Veliki Bukovec, OŠ Popovača, OŠ Gripe iz Splita i OŠ Mladost iz Osijeka dobili su za projekt „Sigurnost djece na internetu“ financiranje iz IPA programa Razvoj ljudskih potencijala na natječaju „Daljnji razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“ oko 2,5 milijuna kuna. Podršku pri realizaciji projekta pružat će im Hrvatska akademska mreža CARNet, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za zaštitu osobnih podataka te niz lokalnih institucija i organizacija.

Tijekom projekta učitelji će razviti i primijeniti dio školskog kurikuluma o sigurnosti djece na internetu u sklopu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Školski kurikulum bit će pripremljen za sve razrede osnovne škole, organiziran u četiri grupe prema uzrastu učenika. Razvoj kurikuluma obuhvaća izradu svih potrebnih obrazovnih sadržaja – interaktivnih igara te politika prihvatljivog korištenja interneta i mobilnih uređaja. Svi pripremljeni sadržaji bit će besplatno dostupni za korištenje tako da će svim školama u Hrvatskoj pomoći u edukaciji djece, roditelja i učitelja te prevenciji elektroničkog nasilja. Ciljevi su projekta i poboljšanje obrazovnih vještina i stručnost učitelja za poučavanje usmjereno k učenicima, poboljšanje digitalnih kompetencija učenika i razvijanje kritičkog stava prema odgovornoj uporabi IKT-a.
Usporedno sa stvaranjem kurikuluma, svi će zajedno raditi na podizanju razine svijesti učenika, učitelja, roditelja, lokalnih zajednica i opće javnosti o pitanjima koja se odnose na dječju sigurnost na internetu.

Projekt započinje edukacijom učitelja koji će otputovati u dva studijska posjeta u Brisel i London, a usavršavat će se i u dvije petodnevne radionice u Hrvatskoj koje će provoditi domaći i europski stručnjaci. Edukacija učitelja obuhvatit će različita europska iskustva o sigurnosti djece na internetu, poučavanje usmjereno na učenika, ishode učenja prema hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

U projekt je uključena i nabava mobilnih učionica sa 120 vrhunska tableta i 5 interaktivnih ploča kako bi sve partnerske škole mogle odmah primijeniti naučeno te isprobati multimedijske obrazovne sadržaje na suvremen način.

U projekt će direktno biti uključeno 200 učitelja, 220 učenika te 220 roditelja, a očekuje se da indirektno, kroz kampanju podizanja razine svijesti, diseminaciju i daljnju implementaciju školskog kurikuluma bude obuhvaćeno više od 5000 učenika i roditelja te 2500 učitelja. Ravnatelj OŠ „Mato Lovrak“ prof. Mirko Golovrški i koordinatorica Projekta dipl. informatičar Vesna Lončar-Cindrić oformili su školski tim učitelja i stručnih suradnika koji će izravno biti uključeni u projekt, izradu priručnika, radnih materijala i multimedijskih sadržaja.

Realizacija projekta započinje u kolovozu 2013. edukacijom učitelja i opremanjem mobilnih učionica, nastavlja se izradom i objavom kurikulumskih sadržaja, a završava pilot testiranjem i diseminacijom u prosincu 2014. Kvalitetu projekta pokazuje i činjenica da se za financiranje ovog projekta OŠ „Mato Lovrak“ iz Nove Gradiške izborila u konkurenciji s hrvatskim sveučilištima i javnim institucijama.

Projektni tim OŠ „Mato Lovrak“, Nova Gradiška


Jovanović